Dokument & lagar (21 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2124 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 25 augusti Fråga 2004/05:2124 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson om Subutexbehandling Det finns olika vägar ut ur ett narkotikamissbruk. Ett sätt är Subutexbehandling och denna kan ha effekt även på dem som missbrukat i många år. Det är dock olika förutsättningar för dem som önskar denna behandling.

Inlämnad: 2005-08-25 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2066 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 25 juli Fråga 2004/05:2066 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson om rådgivning i missbruksfrågor Vårdförbundet har nyligen genomfört en undersökning om möjligheterna att få rådgivning i missbruksfrågor. Undersökningen visar att varannan kommun inte svarar på samtal om alkohol- och narkotikaberoende.

Inlämnad: 2005-07-25 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2038 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 15 juli Fråga 2004/05:2038 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ulrica Messing om turiststatistik Den svenska turistnäringen ger årligen stora inkomster och är en av våra viktigaste framtidsnäringar. Företagare som sysslar med turism bör på alla sätt stödjas i sin verksamhet och nyföretagande inom turistbranschen

Inlämnad: 2005-07-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1820 av Johansson, Jörgen (c)

den 7 juni Fråga 2004/05:1820 av Jörgen Johansson c till statsrådet Sven-Erik Österberg om villkoren på kreditmarknaden En låg ränta stimulerar konsumtion och bidrar därmed till tillväxt. Många familjer lånar ofta till yttersta marginalen vilket innebär att möjligheten att klara tillfälliga ekonomiska kriser saknas.

Inlämnad: 2005-06-07 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1703 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 24 maj Fråga 2004/05:1703 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ulrica Messing om hot och våld inom kollektivtrafiken En undersökning som fackförbunden Kommunal och Seko gjort visar att 28 av de anställda inom kollektivtrafiken har blivit utsatta för hot det senaste året. 10 har utsatts för våld och var femte

Inlämnad: 2005-05-24 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1702 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 24 maj Fråga 2004/05:1702 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ulrica Messing om utbyggnad av Tvärleden Genom den omfattande globaliseringen ställs i dag höga krav på infrastrukturen och ska Sverige kunna bevara den för landet så viktiga tilllverkningsindustrin så är det viktigt med en ökad satsning på vägnätet.

Inlämnad: 2005-05-24 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1026 av Johansson, Jörgen (c)

den 21 februari Fråga 2004/05:1026 av Jörgen Johansson c till statsrådet Sven-Erik Österberg om små kommuner med stor besöksnäring Många kommuner med stor besöksnäring hamnar ofta i ekonomiska svårigheter. Exempel finns såväl på västkusten som i fjällvärden. Små kommuner måste anlägga reningsverk, alternativt bygga

Inlämnad: 2005-02-21 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:921 av Johansson, Jörgen (c)

den 9 februari Fråga 2004/05:921 av Jörgen Johansson c till statsrådet Ulrica Messing om bredbandsstöd Regeringen har frusit stödet till kommunerna för utbyggnaden av bredband på landsbygden. Statsrådet Messing redovisade i en interpellationsdebatt den 8 februari att stödet skulle återinföras så snart som de statsfinansiella

Inlämnad: 2005-02-09 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:910 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 9 februari Fråga 2004/05:910 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ulrica Messing om stöd till stormdrabbade lanthandlare Många i södra Sverige har drabbats hårt av orkanen Gudrun. Till de drabbade hör de små butikerna på landsbygden då elavbrotten orsakat stora ekonomiska skador. Färskvaror och frysvaror för

Inlämnad: 2005-02-09 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2004/05:325 av Johansson, Jörgen (c)

den 24 januari Interpellation 2004/05:325 av Jörgen Johansson c till statsrådet Sven-Erik Österberg om kommunernas bredbandssatsningar Den nödvändiga utbyggnad av bredband som just nu pågår baseras på en överenskommelse mellan regeringen och Svenska Kommunförbundet från 2001. Överenskommelsen innebär att kommunerna

Inlämnad: 2005-01-24 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: kommunernas bredbandssatsningar

Interpellation 2004/05:284 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 21 december Interpellation 2004/05:284 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ulrica Messing om turistnäringen i Sverige Världens största näringsgren är i dag turism. Många i Sverige hävdar att turismen är en framtidsnäring och efterlyser större satsningar på turism. Sverige hamnar i slutet på nästan alla Europalistor

Inlämnad: 2004-12-21 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:592 av Johansson, Jörgen (c)

den 14 december Fråga 2004/05:592 av Jörgen Johansson c till statsrådet Ulrica Messing om prioritering av trafiksäkerhet I Morgongåva i östra Västmanland finns starka skäl för att säkra barnens skolväg genom byggandet av en gång- och cykeltunnel under den hårt trafikerade riksväg 72. Detta kommer enligt Vägverket inte

Inlämnad: 2004-12-14 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:539 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 7 december Fråga 2004/05:539 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson om friskvård på recept Det är bevisat att folk mår bra av att röra på sig. Många skulle till och med slippa flera av sina mediciner om de började motionera. Detta faktum har en del vårdinrättningar i Sverige tagit till vara så

Inlämnad: 2004-12-07 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:222 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 29 november Interpellation 2004/05:222 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson om dataspelsvanor hos barn och ungdomar I dag är det vanligt att barn och ungdomar spelar olika typer av elektroniska spel. Av de elektroniska spelen är dataspelen de vanligaste. Det finns spel som stimulerar barns intellektuella

Inlämnad: 2004-11-29 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:202 av Lundgren, Kerstin (c)

den 24 november Interpellation 2004/05:202 av Kerstin Lundgren c till statsrådet Morgan Johansson om hemlösa Den 20 november anordnade ett antal organisationer Gemenskapens dag i en av Stockholms många kyrkor. Ännu en gång möttes en del av landets alla hemlösa för att diskutera när något avgörande ska hända som förändrar

Inlämnad: 2004-11-24 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:133 av Lundgren, Kerstin (c)

den 11 november Interpellation 2004/05:133 av Kerstin Lundgren c till statsrådet Sven-Erik Österberg om LSS-kostnadsutjämningens konsekvenser Från den 1 mars i år har ett nytt system för utjämning av kommunernas kostnader för LSS-verksamheten varit i kraft. Systemet tillkom efter år av sökande efter en lämplig modell

Inlämnad: 2004-11-11 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:297 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 9 november Fråga 2004/05:297 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson om allergiinformation Allergisjukdomarna har ökat under de senaste årtiondena. De flesta människor som har allergibesvär har jämförelsevis lindriga funktionshinder men mellan 1020 har så svåra besvär att de kan definieras som handikapp.

Inlämnad: 2004-11-09 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:95 av Johansson, Jörgen (c)

den 1 november Interpellation 2004/05:95 av Jörgen Johansson c till statsrådet Sven-Erik Österberg om reglerna för kommunal verksamhet Regeringen aviserar i budgeten att bidrag ska utgå till de kommuner som vill slå samman sin verksamhet. I motiven säger regeringens representanter att initiativet ska komma underifrån.

Inlämnad: 2004-11-01 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Interpellation 2004/05:89 av Johansson, Jörgen (c)

den 29 oktober Interpellation 2004/05:89 av Jörgen Johansson c till statsrådet Ulrica Messing om kommunikationsnätet i Mälardalen Mälardalen är i dag en integrerad arbetsmarknad. Det kräver ett stort, väl anpassat och effektivt kommunikationsnät. Detta utgör grunden för att hela regionen ska kunna utvecklas. I detta

Inlämnad: 2004-10-29 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2004/05:85 av Lundgren, Kerstin (c)

den 28 oktober Interpellation 2004/05:85 av Kerstin Lundgren c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bidrag till kommunerna som vill dela sig Under åren 2002 till 2004 har staten satsat 125 miljoner kronor på omkring 200 samverkansprojekt mellan kommuner och landsting där befolkningen minskar. Inför kommande två år ska

Inlämnad: 2004-10-28 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Paginering