Dokument & lagar (39 träffar)

Interpellation 2011/12:449 av Hultqvist, Peter (S)

den 3 september Interpellation 2011/12:449 Järnvägsinvesteringar av Peter Hultqvist S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Regeringen presenterade den 31 augusti 2012 järnvägsinvesteringar till i huvudsak två stora projekt, Ostlänken och GöteborgBorås. Investeringarna har tydlig storstadsprofil och berör inte

Inlämnad: 2012-09-03 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Järnvägsinvesteringar

Interpellation 2011/12:439 av Johansson, Lars (S)

den 7 augusti Interpellation 2011/12:439 Regiontågen i Västsverige av Lars Johansson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Trafikverket har i Tågplan 2013 drastiskt minskat antalet tågavgångar för regiontågen i Västsverige i förhållande till den planering som har varit. Det är högst anmärkningsvärt eftersom

Inlämnad: 2012-08-07 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regiontågen i Västsverige

Interpellation 2011/12:427 av Persson, Peter (S)

den 15 juni Interpellation 2011/12:427 Illojal konkurrens inom åkerinäringen av Peter Persson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Infrastrukturministern har ansvaret för två branscher där vi vet att såväl illojal konkurrens som skattebortfall är ett problem. Branschorganisationerna, enskilda företagare

Inlämnad: 2012-06-15 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Illojal konkurrens inom åkerinäringen

Interpellation 2011/12:411 av Jakobsson, Leif (S)

den 1 juni Interpellation 2011/12:411 Fehmarnförbindelsen, länken som knyter Sverige till kontinenten av Leif Jakobsson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Planeringen för byggandet av den fasta förbindelsen under Fehmarn bält framskrider med viss försening. Projektet som finansieras av Danmark är av största

Inlämnad: 2012-06-01 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Fehmarnförbindelsen, länken som knyter Sverige till kontinenten

Interpellation 2011/12:409 av Green, Monica (S)

den 1 juni Interpellation 2011/12:409 Oseriösa företag av Monica Green S till näringsminister Annie Lööf C Flera åkeriföretag är upprörda över utländska lastbilar som kör olagligt på vägarna och som man menar skapar en osjyst konkurrens. Flera företag utnyttjar billiga och olagliga transporter. 40 procent av inrikestrafiken

Inlämnad: 2012-06-01 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Oseriösa företag

Interpellation 2011/12:369 av Green, Monica (S)

den 22 maj Interpellation 2011/12:369 30 bilfria mil av Monica Green S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Vätternrundan är ett av de stora idrottsevenemangen som genomförs i Sverige. I 45 år har motionärer tagit sig runt de 30 milen, i år startar 23 000 deltagare från 35 länder. Det är bra för folkhälsan,

Inlämnad: 2012-05-22 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: 30 bilfria mil

Interpellation 2011/12:368 av Lillemets, Annika (MP)

den 16 maj Interpellation 2011/12:368 Järnvägsskolans framtid av Annika Lillemets MP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Järnvägsskolan har en kritisk roll för säkerheten i det svenska järnvägssystemet. För att klara att rusta upp och bygga ut det svenska järnvägssystemet framöver behöver mycket personal

Inlämnad: 2012-05-16 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Järnvägsskolans framtid

Interpellation 2011/12:351 av Lillemets, Annika (MP)

den 7 maj Interpellation 2011/12:351 Statligt kontrollerbar kommunikationsinfrastruktur av Annika Lillemets MP till försvarsminister Karin Enström M Vårt moderna samhälle är beroende av data- och telekommunikation och blir därmed alltmer sårbart. I takt med den snabba tekniska utvecklingen följer nya hotbilder.

Inlämnad: 2012-05-07 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Statligt kontrollerbar kommunikationsinfrastruktur

Interpellation 2011/12:350 av Bergström, Stina (MP)

den 3 maj Interpellation 2011/12:350 Kommuners rätt att skapa trafiksäkra miljöer av Stina Bergström MP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Förra året dödades 319 personer i trafiken och 3 127 personer skadades allvarligt. Även om det är en ökning jämfört med siffrorna för 2010 så går olycksstatistiken för

Inlämnad: 2012-05-03 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kommuners rätt att skapa trafiksäkra miljöer

Interpellation 2011/12:348 av Green, Monica (S)

den 2 maj Interpellation 2011/12:348 Utförsäljning av ICT av Monica Green S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Trafikverket har inlett en process för att sälja ut sin it-enhet, Trafikverket ICT. Därmed riskeras att både kompetens, säkerhet och samhällsvärde går förlorade. Den kompetens och marknadsposition

Inlämnad: 2012-05-02 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utförsäljning av ICT

Interpellation 2011/12:310 av Pettersson, Leif (S)

den 29 mars Interpellation 2011/12:310 Infrastruktur i Pajala av Leif Pettersson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Den stora gruvetableringen i Pajala medför att behovet av transporter ökar. Det gäller naturligtvis först och främst möjligheterna att frakta den brutna malmen från Kaunisvaara till Svappavaara.

Inlämnad: 2012-03-29 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Infrastruktur i Pajala

Interpellation 2011/12:277 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 2 mars Interpellation 2011/12:277 Osund konkurrens och lönedumpning av Eva-Lena Jansson S till näringsminister Annie Lööf C Det råder en fri konkurrens inom åkeribranschen och det är bra. Vad som är mindre bra är när det uppstår osund konkurrens och lönedumpning. Detta har uppstått genom att åkerier sätter

Inlämnad: 2012-03-02 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Osund konkurrens och lönedumpning

Interpellation 2011/12:273 av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

den 1 mars Interpellation 2011/12:273 Rätt räckestyp på svenska vägar av Helene Petersson i Stockaryd S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Den 1 januari 2011 trädde vägsäkerhetslagen i kraft. Den pekar ut motorcyklister som oskyddade trafikanter. En faktor som särskilt ska beaktas enligt lagen i samband

Inlämnad: 2012-03-01 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rätt räckestyp på svenska vägar

Interpellation 2011/12:260 av Åström, Karin (S)

den 22 februari Interpellation 2011/12:260 Standardförbättringar och åtgärder för en bättre trafiksäkerhet på E10 av Karin Åström S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M E10:an är en för människor och för näringslivsutvecklingen i Norrbotten betydelsefull väg. Motormännens Riksförbund har bedömt vägen som

Inlämnad: 2012-02-22 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Standardförbättringar och åtgärder för en bättre trafiksäkerhet på E10

Interpellation 2011/12:225 av Romson, Åsa (MP)

den 8 februari Interpellation 2011/12:225 Miljözoner för personbilar av Åsa Romson MP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Utomhusluften i flera av Sveriges städer påverkas mycket negativt av den lokala trafiken. Mängden avgaser ger hälsoskadlig luft på gator där utvädringen är begränsad av omgivande bebyggelse.

Inlämnad: 2012-02-08 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Miljözoner för personbilar

Interpellation 2011/12:224 av Romson, Åsa (MP)

den 8 februari Interpellation 2011/12:224 Ökande trafikvolymer av Åsa Romson MP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Vägtrafiken ökar i Sverige, särskilt antalet tunga transporter. Ett antal nyhetsinslag de senaste veckorna har gett olika bilder av regeringens uppfattning om framtida trafikvolymer, bland annat

Inlämnad: 2012-02-08 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ökande trafikvolymer

Interpellation 2011/12:200 av Green, Monica (S)

den 24 januari Interpellation 2011/12:200 Nystart för nollvisionen av Monica Green S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M År 1997 antog riksdagen nollvisionen om att ingen ska dödas eller skadas i trafiken. Timbro protesterade högljutt men nollvisionen blev en framgångsrik strategi för att stärka trafiksäkerheten

Inlämnad: 2012-01-24 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nystart för nollvisionen

Interpellation 2011/12:176 av Svensson, Suzanne (S)

den 20 december Interpellation 2011/12:176 TEN-T av Suzanne Svensson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Hamnarna i Blekinge har ansetts ha en viktig strategisk roll i TEN-T-nätverket. Viktiga transportleder har etablerats som binder samman Sverige med Baltikum, Polen, Ryssland med flera länder. En satsning

Inlämnad: 2011-12-20 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: TEN-T

Interpellation 2011/12:168 av From, Isak (S)

den 7 december Interpellation 2011/12:168 Funktionshindrades förutsättningar att resa av Isak From S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Alla ska enligt lagstiftningen ha samma möjlighet oavsett handikapp att resa med tåg, buss, flyg, men har man verkligen det Uppgifter i medierna har förekommit om att den

Inlämnad: 2011-12-07 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Funktionshindrades förutsättningar att resa

Interpellation 2011/12:165 av Holma, Siv (V)

den 5 december Interpellation 2011/12:165 Kombiterminalernas framtid av Siv Holma V till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M De senaste årens vinterkaos på järnvägarna, det kraftigt eftersatta underhållet tillsammans med de negativa konsekvenserna av avregleringarna har slagit hårt mot godstågtrafikens lönsamhet.

Inlämnad: 2011-12-05 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kombiterminalernas framtid
Paginering