Dokument & lagar (34 träffar)

Interpellation 2011/12:436 av Romson, Åsa (MP)

den 2 augusti Interpellation 2011/12:436 Sveriges skydd av Natura 2000-områden apropå Ojnare myr på Gotland av Åsa Romson MP till miljöminister Lena Ek C Fallet med planerna för nytt kalkbrott på norra Gotland har åter aktualiserats under sommaren, och med det vetskapen om att känsliga arter och habitat vid Ojnare

Inlämnad: 2012-08-02 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges skydd av Natura 2000-områden apropå Ojnare myr på Gotland

Interpellation 2011/12:426 av Lillemets, Annika (MP)

den 14 juni Interpellation 2011/12:426 Flygets ökade klimatpåverkan av Annika Lillemets MP till miljöminister Lena Ek C Flyget är en stor och växande utsläppskälla av växthusgaser. När alla växthusgaser räknas med står flyget i dagsläget för ca 5 procent av de globala utsläppen. För Sverige är siffran högre. Utsläppen

Inlämnad: 2012-06-14 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Flygets ökade klimatpåverkan

Interpellation 2011/12:419 av Holm, Jens (V)

den 1 juni Interpellation 2011/12:419 Miljöskadliga subventioner av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Vid COP 10-mötet som ägde rum förra året i Nagoya beslutades att miljöskadliga subventioner ska ha fasats ut senast år 2020. Samma mål återfinns i EU-kommissionens meddelande Färdplan för ett resurseffektivt

Inlämnad: 2012-06-01 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Miljöskadliga subventioner

Interpellation 2011/12:358 av Romson, Åsa (MP)

den 9 maj Interpellation 2011/12:358 Försäljning av utsläppsrätter och det svenska klimatarbetet av Åsa Romson MP till miljöminister Lena Ek C Sverige kommer att ha ett överskott av internationella utsläppsrätter så kallade AAU:er när Kyotoavtalets första åtagandeperiod avslutas detta år. Det betyder inte att Sverige

Inlämnad: 2012-05-09 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försäljning av utsläppsrätter och det svenska klimatarbetet

Interpellation 2011/12:331 av Brodén, Anita (FP)

den 18 april Interpellation 2011/12:331 Friluftspolitikens framtid av Anita Brodén FP till miljöminister Lena Ek C I december 2010 överlämnade regeringen till riksdagen Sveriges första friluftspolitiska proposition. Detta var oerhört positivt och efterlängtat. Inte minst blev det en värdefull signal till alla

Inlämnad: 2012-04-18 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Friluftspolitikens framtid

Interpellation 2011/12:327 av Bucht, Sven-Erik (S)

den 16 april Interpellation 2011/12:327 Handläggningen vid miljöprövning av Sven-Erik Bucht S till miljöminister Lena Ek C Det ekonomiska läget i Sverige är bra, många investeringar i näringslivet genomförs och planeras. Stora investeringar planeras inom energiområdet. En viktig förutsättning för en fortsatt svensk

Inlämnad: 2012-04-16 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Handläggningen vid miljöprövning

Interpellation 2011/12:313 av Holm, Jens (V)

den 30 mars Interpellation 2011/12:313 Sveriges stöd till storskaligt vattenkraftsprojekt i Indien av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C I svaret på den skriftliga frågan 2011/12:352 slår miljöministern fast att Sverige endast investerar i småskaliga vattenkraftsprojekt inom ramen för Sveriges bilaterala

Inlämnad: 2012-03-30 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges stöd till storskaligt vattenkraftsprojekt i Indien

Interpellation 2011/12:307 av Bolund, Per (MP)

den 29 mars Interpellation 2011/12:307 Verksamhetsutövares ekonomiska ansvar vid större olyckor av Per Bolund MP till finansminister Anders Borg M Större katastrofer kan få stora ekonomiska följdverkningar för samhället. I dag har staten ett övergripande kostnadsansvar vid stora katastrofer, exempelvis vid olyckor

Inlämnad: 2012-03-29 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Verksamhetsutövares ekonomiska ansvar vid större olyckor

Interpellation 2011/12:297 av Sandberg, Gunnar (S)

den 22 mars Interpellation 2011/12:297 Behovet av en nationell snöskoterpolitik av Gunnar Sandberg S till miljöminister Lena Ek C Snöskotrar är allt populärare i Sverige. Det köps 8 000 nya fordon om året och antalet företagare, som hyr ut skotrar eller anordnar skotersafarier och liknande aktiviteter, växer från

Inlämnad: 2012-03-22 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Behovet av en nationell snöskoterpolitik

Interpellation 2011/12:294 av Nilsson, Tomas (S)

den 16 mars Interpellation 2011/12:294 Miljöprövningen och gruvnäringens tillväxtmöjligheter av Tomas Nilsson S till miljöminister Lena Ek C Gruvföretagen i Sverige uppskattar att investeringarna de kommande fem åren kan uppgå till 50 miljarder kronor i vad som just nu är Sveriges mest expansiva bransch med stor

Inlämnad: 2012-03-16 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Miljöprövningen och gruvnäringens tillväxtmöjligheter

Interpellation 2011/12:285 av Holm, Jens (V)

den 9 mars Interpellation 2011/12:285 Sveriges ansökan om utsläppsrätter av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C År 2013 är det dags för den tredje fasen 20132020 i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS. ETS är EU:s viktigaste styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser. Det går därför inte att nog understryka

Inlämnad: 2012-03-09 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges ansökan om utsläppsrätter

Interpellation 2011/12:272 av Köhler, Katarina (S)

den 1 mars Interpellation 2011/12:272 Renovering av dricksvattenledningar av Katarina Köhler S till miljöminister Lena Ek C Det blir allt vanligare att fastighetsägare väljer att renovera sina vattenledningar i stället för att byta ut dem. Sedan några år tillbaka har så kallad relining blivit en allt vanligare

Inlämnad: 2012-03-01 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Renovering av dricksvattenledningar

Interpellation 2011/12:263 av Löfstrand, Johan (S)

den 22 februari Interpellation 2011/12:263 Etanolen som fordonsbränsle av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C Just nu kommer Sverige längre och längre från riksdagens beslut att fordonsflottan ska vara oberoende av fossila bränslen 2030. Antalet nya bilar drivna av förnybara bränslen som säljs minskar

Inlämnad: 2012-02-22 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Etanolen som fordonsbränsle

Interpellation 2011/12:237 av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (S)

den 14 februari Interpellation 2011/12:237 De svenska miljömålen av Gunilla Carlsson i Hisings Backa S till miljöminister Lena Ek C Göteborgs södra skärgård består av ett trettiotal öar med ett unikt djurliv med naturreservat på Vrångö och Vargö. Skolklasser, turister och göteborgare beger sig till södra skärgården

Inlämnad: 2012-02-14 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: De svenska miljömålen

Interpellation 2011/12:218 av Niemi, Pyry (S)

den 2 februari Interpellation 2011/12:218 Regeringens uppfattning om GMO av Pyry Niemi S till miljöminister Lena Ek C På miljö- och jordbruksutskottets möte den 2 februari 2012 informerade miljöminster Lena Ek bland annat om Danmarks ordförandeskap vid EU:s miljöråd. Vi sammanträdet ställde jag en fråga som var

Inlämnad: 2012-02-02 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens uppfattning om GMO

Interpellation 2011/12:193 av Ygeman, Anders (S)

den 12 januari Interpellation 2011/12:193 Åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från lastbilstrafiken av Anders Ygeman S till miljöminister Lena Ek C Den 19 december förra året presenterade Naturvårdsverket rapporten över utsläpp av växthusgaser i Sverige under 2010. Utsläppen ökade från 59,7 miljoner ton 2009

Inlämnad: 2012-01-12 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från lastbilstrafiken

Interpellation 2011/12:191 av Ernkrans, Matilda (S)

den 12 januari Interpellation 2011/12:191 Stopp för ökningar av utsläpp av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C När den borgerliga regeringen avlämnade regeringsförklaring 2009 fick vi veta att Sverige i dag har den mest ambitiösa klimat- och energipolitiken i världen. Vi är ett av de länder som kan

Inlämnad: 2012-01-12 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Stopp för ökningar av utsläpp

Interpellation 2011/12:180 av Ernkrans, Matilda (S)

den 21 december Interpellation 2011/12:180 Resultatet av UFCCC:s 17:e partsmöte av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C I det pressmeddelande som miljöminister Lena Ek lät skicka ut efter att det internationella klimatmötet i Durban avslutades konstateras i rubriken att resultatet av mötet innebar steg

Inlämnad: 2011-12-21 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Resultatet av UFCCC:s 17:e partsmöte

Interpellation 2011/12:178 av Holm, Jens (V)

den 20 december Interpellation 2011/12:178 Klimatpolitiken efter Durban av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Klimattoppmötet i Durban, COP 17, resulterade inte i ett nytt bindande globalt klimatavtal. I stället kommer parterna att förhandla flera år till med förhoppningen om att ha ett nytt bindande avtal

Inlämnad: 2011-12-20 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Klimatpolitiken efter Durban

Interpellation 2011/12:175 av Leander, Helena (MP)

den 19 december Interpellation 2011/12:175 Svensk klimatpolitik efter Durban av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C På övertid blev det till slut en klimatöverenskommelse i Durban. En förlängning av Kyotoprotokollet och en färdplan mot ett avtal som ska omfatta alla världens länder och träda i kraft

Inlämnad: 2011-12-19 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Svensk klimatpolitik efter Durban
Paginering