Dokument & lagar (11 träffar)

Skriftlig fråga 2018/19:813 av Johan Forssell (M)

Fråga 2018/19:813 Barn till IS-anhängare av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S För någon dag sedan kunde Sveriges Radios Ekoredaktion rapportera om Center mot våldsbejakande extremisms arbete. Det är en verksamhet som sorterar under Morgan Johansson som minister. Det uppgavs att

Inlämnad: 2019-06-20 Svarsdatum: 2019-07-08 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2018/19:813 av Johan Forssell (M) (pdf, 97 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1620 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:1620 Polisens kameraövervakning av Johan Forssell M till Statsrådet Anders Ygeman S Kameraövervakning är ett mycket viktigt verktyg för att skapa trygghet och klara upp brott. Moderaterna driver att den kameraövervakning som bedrivs av polisen i Sverige bör kunna ske utan krav på tillstånd av länsstyrelsen.

Inlämnad: 2017-06-19 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1620 av Johan Forssell (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1171 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:1171 Antalet inre utlänningskontroller av Johan Forssell M till Statsrådet Anders Ygeman S Antalet inre utlänningskontroller har minskat det senaste året. Enligt siffror från polisen har antalet inre utlänningskontroller minskat i antal från 23 652 år 2015 till förra året 18 857. Sverige har enbart under

Inlämnad: 2017-03-31 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1171 av Johan Forssell (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1170 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:1170 Inre utlänningskontroll av Johan Forssell M till Statsrådet Anders Ygeman S Antalet inre utlänningskontroller har minskat det senaste året. Enligt siffror från polisen har antalet inre utlänningskontroller minskat i antal från 23 652 år 2015 till förra året 18 857. Att antalet kontroller minskat är

Inlämnad: 2017-03-31 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1170 av Johan Forssell (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:843 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:843 Tillgång till uppgifter av stor vikt för säkerhet och brottsbekämpning av Johan Forssell M till Statsrådet Anders Ygeman S Den 10 januari 2017 konstaterade Säkerhetspolisen på sin hemsida att EU-domstolens dom om att trafikdata inte ska få sparas av teleoperatörerna får mycket allvarliga konsekvenser.

Inlämnad: 2017-02-14 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:843 av Johan Forssell (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:185 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:185 Passkontroll av Johan Forssell M till Statsrådet Anders Ygeman S Att det förekommer missbruk av svenska pass är väl känt. Ett exempel är så kallade look-alike-upplägg. Svenska pass köps och säljs med syfte att en person som är lik den rättmätige passinnehavaren ska kunna ta sig till Sverige illegalt.

Inlämnad: 2016-10-21 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:185 av Johan Forssell (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2015/16:769 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2015/16:769 Barn som utsätts för människohandel av Johan Forssell M till Statsrådet Anders Ygeman S Sydsvenska Dagbladet har i en uppmärksammad artikelserie rapporterat om att barn, som kommit till Sverige som asylsökande, misstänks utnyttjas för sexuella ändamål. Bara på ett och samma HVB-boende fanns

Inlämnad: 2016-08-25 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:769 av Johan Forssell (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:756 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2015/16:756 Barn som utsätts för människohandel av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sydsvenska Dagbladet har i en uppmärksammad artikelserie rapporterat om att barn, som kommit till Sverige som asylsökande, misstänks utnyttjas för sexuella ändamål. Bara på ett och

Inlämnad: 2016-08-11 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:756 av Johan Forssell (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1496 av Johan Forssell (M)

Fråga 2015/16:1496 Ett fungerande återvändande av Johan Forssell M till Statsrådet Anders Ygeman S Det måste vara en skillnad mellan ett ja och ett nej i asylprocessen. Det innebär att den som nekas asyl måste återvända till sitt hemland. Detta är av stor vikt för trovärdigheten till systemet och grunden för en reglerad

Inlämnad: 2016-08-08 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1496 av Johan Forssell (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1363 av Johan Forssell (M)

Fråga 2015/16:1363 Hotet från terrorism av Johan Forssell M till Statsrådet Anders Ygeman S Hotet från terrorism är i högsta grad reellt. Det påminns vi alltför ofta om. Därför är det högst oroande med de uppgifter som anges i Sydsvenskan den 16 juni 2016. Sedan i måndags finns en för Europas säkerhetstjänster välkänd

Inlämnad: 2016-06-16 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1363 av Johan Forssell (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1189 av Johan Forssell (M)

Fråga 2015/16:1189 Polisens arbete med återvändandet av Johan Forssell M till Statsrådet Anders Ygeman S På pressträff den 2 maj 2016 redovisade regeringen att antalet utresor för personer som lämnar Migrationsverkets mottagande med tvång i nuläget ligger på ca 250 utresor per månad. Nivån har, utifrån regeringens redovisning,

Inlämnad: 2016-05-09 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1189 av Johan Forssell (M) (pdf, 76 kB)