Dokument & lagar (11 träffar)

Interpellation 2007/08:617 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 24 april Interpellation 2007/08:617 Samhällsekonomisk värdering av väg- och järnvägsinvesteringar av Karin Svensson Smith mp till finansminister Anders Borg m Det övergripande målet för transportpolitiken enligt ett enigt riksdagsbeslut är att den ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt

Inlämnad: 2008-04-24 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Samhällsekonomisk värdering av väg- och järnvägsinvesteringar

Interpellation 2007/08:608 av Polfjärd, Jessica (m)

den 21 april Interpellation 2007/08:608 Åldersgräns på bio och föräldrars ansvar av Jessica Polfjärd m till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Vi moderater är starka ambassadörer för individuellt ansvarstagande och rätten att styra sina egna val fritt från byråkratiska regler och överförmynderi. Definitionen

Inlämnad: 2008-04-21 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åldersgräns på bio och föräldrars ansvar

Interpellation 2007/08:443 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 26 februari Interpellation 2007/08:443 Förbifart Stockholm och jämställdheten av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c De senaste månaderna har jag och statsrådet haft återkommande dialoger om Förbifart Stockholm, den sexfiliga motorväg som om den byggs kommer att bidra till ökad klimatpåverkan

Inlämnad: 2008-02-26 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förbifart Stockholm och jämställdheten

Interpellation 2007/08:376 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 5 februari Interpellation 2007/08:376 Alkolås i bilar av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c Under 2007 ökade antalet dödsoffer på vägarna och blev närmare 500 till antalet. De som dör i trafiken förlorar i genomsnitt 33,5 år av sin återstående livslängd. Trafikolyckor är enligt WHO den

Inlämnad: 2008-02-05 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:356 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 30 januari Interpellation 2007/08:356  Förbifart Stockholm av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c Den senaste månaden har jag haft ett par meningsutbyten med ministern angående Förbifart Stockholm. Jag har tyvärr inte fått svar på alla mina frågor ministern avböjer flera av dem med hänvisning

Inlämnad: 2008-01-30 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:304 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 9 januari Interpellation 2007/08:304 Förbifart Stockholm och fyrstegsprincipen av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c I slutet av november ställde jag i en interpellation till ministern frågan hur hon skulle agera för att tillförsäkra att Vägverket och andra myndigheter inte driver kostsamma

Inlämnad: 2008-01-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förbifart Stockholm och fyrstegsprincipen

Interpellation 2007/08:279 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 10 december Interpellation 2007/08:279 Järnvägsinvesteringar och SJ av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c Det finns många motiv till att ge järnvägen de resurser och förutsättningar som krävs: 1. Det finns inget masstransportmedel som är så energieffektivt och miljövänligt som tåget.

Inlämnad: 2007-12-10 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Järnvägsinvesteringar och SJ

Interpellation 2007/08:247 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 29 november Interpellation 2007/08:247 Förbifart Stockholm av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c Vägverket har föreslagit att det ska byggas en så kallad nord-sydlig vägförbindelse väster om Stockholm. Den sexfiliga motorleden går under namnet Förbifart Stockholm och Vägverket avser att

Inlämnad: 2007-11-29 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förbifart Stockholm

Skriftlig fråga 2007/08:1428 av Polfjärd, Jessica (m)

den 1 juli Fråga 2007/08:1428 Myndighet till Västerås och Västmanland av Jessica Polfjärd m till statsrådet Åsa Torstensson c Den 19 juli 2007 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredning med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en trafikinspektionsorganisation. Det resulterade i utredningen

Inlämnad: 2008-07-01 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1124 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 18 april Fråga 2007/08:1124 Minskad olycksrisk vid lägre hastighet av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c Genom den ändring i trafikförordningen 3 kap. 17 som träder i kraft den 2 maj 2008 får Vägverket bestämma att farten på vägar utanför tätbebyggt område får sättas till 70 bashastighet80,

Inlämnad: 2008-04-18 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:906 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 5 mars Fråga 2007/08:906 Remittering av Cederschiöldsförhandlingarnas resultat av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c Regeringen har meddelat att den inte tänker remittera Cederschiöldsförhandlingens resultat. Den enda behandling av förslagen som kommer att ske blir i de kommunala och

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Åsa Torstensson (C)