Dokument & lagar (54 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:1629 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1629 Klimatkrav på SAS vid deltagande i rekapitalisering av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Regeringen har föreslagit att riksdagen bemyndigar regeringen att för statens räkning delta i rekapitalsering av SAS med ett belopp om högst 5 miljarder kronor. Staten får ett mandat att vidta

Inlämnad: 2020-06-18 Svarsdatum: 2020-07-06 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1629 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1625 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1625 Regeringsbeslut om att stoppa investeringar i Arlanda flygplats av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Regeringen har föreslagit ett kapitaltillskott till det statliga bolaget Svedavia som omfattar 3 150 miljoner kronor. Regeringen anför att kapitaltillskottet ska säkra ett statligt

Inlämnad: 2020-06-18 Svarsdatum: 2020-06-24 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1625 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1551 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1551 Svenskars semester utomlands i sommar av Lars Hjälmered M till Utrikesminister Ann Linde S Sakteliga lyfter de restriktioner runt om i världen som varit följd av coronaviruset. Flertalet länder lyfter även reseförbudet som varit, och nu kan turister återigen besöka de flesta länder. Sverige, som har

Inlämnad: 2020-06-10 Svarsdatum: 2020-06-18 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1551 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1484 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1484 Risk att omställningsstödet utelämnar hyressänkning för företag av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Regeringen har presenterat ett förslag till omställningsstöd för svenska företag. Stödet innebär att företag vars sammanlagda nettoomsättning för mars och april 2020 understeg 70

Inlämnad: 2020-06-02 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1484 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1483 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1483 Säkerställande av sänkta hyreskostnader för landets företag av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S En av åtgärderna som regeringen har presenterat för företag som drabbats av konsekvenserna av coronaviruset är ett hyresstöd där en fastighetsägare som reducerar hyran för ett drabbat

Inlämnad: 2020-06-02 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1483 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1472 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1472 Gotlands näringsliv av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Varje år tar Gotland emot nära 1 miljon besökare. En tredjedel av öns ekonomi är helt beroende av turismen, som skapar uppemot 6 000 jobb varje år. I år riskerar mycket av detta att gå förlorat, och regeringens stödåtgärder

Inlämnad: 2020-06-02 Svarsdatum: 2020-06-17 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1472 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1403 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1403 Regeringens agerande angående Svevias deltagande i upphandlingar av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Tidigare i år rapporterade Dagens industri om hur lokala leverantörer och anläggningsföretag reagerat på statligt ägda Svevias agerande för att vinna Trafikverkets upphandlingar.

Inlämnad: 2020-05-25 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1403 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1382 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1382 Tillståndsprövningen gällande Kallak och Laver av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Järnmalmsprojektet Kallak har fått vänta på beslut om tillstånd i över sex år. Ärendet har legat färdigt att fatta beslut om på näringsministerns bord i tre år utan att han och regeringen fattat

Inlämnad: 2020-05-19 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1382 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1232 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1232 Nekad hyresnedsättning av Lars Hjälmered M till Statsrådet Per Bolund MP Coronakrisen slår hårt mot ekonomin, och många företag ser i dag sina intäkter sjunka snabbt till följd av en minskad efterfrågan på varor och tjänster. Det innebär att livskraftiga företag står kvar med höga kostnader för personal

Inlämnad: 2020-04-21 Svarsdatum: 2020-05-06 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1232 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1202 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1202 Utbetalning av det utlovade hyresstödet av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Snart tre veckor efter regeringens förslag om tillfälliga hyresrabatter har fortfarande ingen lösning levererats, och för många av landets företagare blir läget alltmer akut. Än så länge har inte en enda

Inlämnad: 2020-04-16 Svarsdatum: 2020-04-29 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1202 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1144 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1144 Information om krisstöd till företagen av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Både Moderaterna och regeringen har presenterat krispaket för att företag och arbetstillfällen i annars konkurrenskraftiga företag ska kunna räddas. Det är bra och det är viktigt att vi tillsammans kan jobba

Inlämnad: 2020-04-02 Svarsdatum: 2020-04-15 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1144 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1035 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1035 Kassettskatten av Lars Hjälmered M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S För snart två år sedan, i skrivelse 75 bet. 2017/18:NU14 s. 7 f.riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen gällande den så kallade kassettskatten, om att en översyn av privatkopieringsersättningen

Inlämnad: 2020-03-02 Svarsdatum: 2020-03-11 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1035 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1034 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1034 Uppföljning av statliga bolag av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S SvD har avslöjat att LKAB har köpt in hundratusentals ton kol från ett ryskt bolag med nära kopplingar till oligarken Iskander Makhmudov, som är en av Rysslands rikaste personer och stod i centrum för penningtvättshärvan

Inlämnad: 2020-03-02 Svarsdatum: 2020-03-11 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1034 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1033 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1033 Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott av Lars Hjälmered M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 19 januari 2017 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att överväga om det behövs skärpta straffskalor för de allvarligaste fallen av upphovsrättsintrång

Inlämnad: 2020-03-02 Svarsdatum: 2020-03-11 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1033 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2019/20:360 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2019/20:360 Regeringens hantering av Postnord av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Postnord har utmaningar med ekonomi och verksamhet. Fallande brevvolymer ställer stora krav på att ändra arbetssätt och minska kostnader. Det gäller i såväl Danmark som Sverige. För några år sedan blev

Inlämnad: 2020-02-24 Svarsdatum: 2020-03-10 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2019/20:360 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens hantering av Postnord

Skriftlig fråga 2019/20:1007 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1007 Genomförande av EU-lagstiftning på företagarområdet av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Hur EU-regler implementeras får direkta följder på Sveriges konkurrenskraft gentemot våra europeiska grannar. Moderaterna anser att miniminivåer alltid bör vara utgångspunkten vid implementering

Inlämnad: 2020-02-24 Svarsdatum: 2020-03-09 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1007 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1006 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1006 Regeringens arbete med regelförenkling och regelförbättring av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Under hösten 2019 genomförde näringsminister Ibrahim Baylan ett antal möten med svenska företagare för att diskutera företagsklimat och regelkrångel. Syftet med mötena var att lyssna

Inlämnad: 2020-02-24 Svarsdatum: 2020-03-09 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1006 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:948 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:948 Regeringens aviserade utredning om tillståndsprocesser för nya gruvor av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Den svenska gruvnäringen är en viktig del av vår basindustri. Branschen står för stora exportintäkter och sysselsätter många människor i Sverige. Med Sveriges omfattande naturresurser,

Inlämnad: 2020-02-12 Svarsdatum: 2020-02-19 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:948 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:866 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:866 Aktieägartillskott för att rädda Postnord av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Digitaliseringen fortgår med hög hastighet och med det faller brevvolymerna fort i Sverige och i andra länder. De fallande brevvolymerna gör i sin tur att statliga Postnord har problem med sin verksamhet

Inlämnad: 2020-01-31 Svarsdatum: 2020-02-12 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:866 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:865 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:865 Postnord av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Postnord har utmaningar med ekonomi och verksamhet. Fallande brevvolymer ställer stora krav på att ändra arbetssätt och minska kostnader. Det gäller i såväl Danmark som Sverige. För några år sedan blev problemen i Postnord akuta, vilket

Inlämnad: 2020-01-31 Svarsdatum: 2020-02-12 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:865 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 84 kB)
Paginering