Dokument & lagar (34 träffar)

Interpellation 2017/18:71 av Tomas Tobé (M)

Interpellation 2017/18:71 Nationellt tiggeriförbud av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Tiggeriet i Sverige har varit utbrett under flera års tid. Trots detta har inte mycket hänt för att komma till rätta med situationen. Kommuner som har gjort försök att använda den lokala ordningsstadgan

Inlämnad: 2017-10-25 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:71 av Tomas Tobé (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nationellt tiggeriförbud

Interpellation 2017/18:68 av Tomas Tobé (M)

Interpellation 2017/18:68 En gängbestämmelse av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S De senaste åren har den organiserade brottsligheten flyttat fram sina positioner i samhället. Polisen har identifierat 61 områden som betraktas som utsatta, där kriminella har en inverkan på lokalsamhället.

Inlämnad: 2017-10-25 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:68 av Tomas Tobé (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En gängbestämmelse

Interpellation 2017/18:67 av Tomas Tobé (M)

Interpellation 2017/18:67 Riktad satsning för polislöner av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Polismyndigheten befinner sig i ett allvarligt läge. Många poliser väljer att sluta i förtid bland annat på grund av dåliga arbetsförhållanden och för låga löner. Samtidigt är det svårt att rekrytera

Inlämnad: 2017-10-25 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:67 av Tomas Tobé (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Riktad satsning för polislöner

Skriftlig fråga 2017/18:1535 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:1535 Kommunernas verktyg mot brottslig verksamhet. av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Den lokala samverkan mot gängbrottsligheten som används i bland annat Helsingborg är ett gott exempel som visar att kommuner kan göra reell nytta i arbetet mot grov organiserad brottslighet.

Inlämnad: 2018-06-19 Svarsdatum: 2018-07-12 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1535 av Tomas Tobé (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1530 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:1530 Stärkt vittnesskydd av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Inte sällan föreligger det betydande bevisproblem i brottmål, särskilt de med kopplingar till organiserad kriminalitet eftersom de som kommit i kontakt med den varken vågar eller vill berätta. Ett sätt att få fram

Inlämnad: 2018-06-19 Svarsdatum: 2018-07-12 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1530 av Tomas Tobé (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1510 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:1510 Hemliga tvångsmedel av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Polisen och de brottsbekämpande myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel kan vara av stor vikt för att på ett effektivt sätt bekämpa grov brottslighet. Användningen av hemliga tvångsmedel innebär att polisen

Inlämnad: 2018-06-15 Svarsdatum: 2018-07-12 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1510 av Tomas Tobé (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1509 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:1509 Sänkt gräns för obligatorisk häktning av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S I dag får den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott häktas om det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att

Inlämnad: 2018-06-15 Svarsdatum: 2018-07-12 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1509 av Tomas Tobé (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1508 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:1508 Vistelseförbud en ny form av påföljd av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Den grova brottsligheten breder ut sig i samhället. Under de senaste åren har det blivit allt vanligare med skjutningar och grova våldsbrott. Problemen är särskilt stora i Sveriges 61 utsatta områden.

Inlämnad: 2018-06-15 Svarsdatum: 2018-07-12 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1508 av Tomas Tobé (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1507 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:1507 En särskild straffskärpningsgrund för gängrelaterad brottslighet av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Brottsligheten i samhället blir allt grövre, och konflikterna mellan kriminella gäng sker i allt större utsträckning i det offentliga rummet. Skjutningar sker nu på

Inlämnad: 2018-06-15 Svarsdatum: 2018-07-12 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1507 av Tomas Tobé (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1501 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:1501 Ett nationellt exitprogram för kriminella av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Gängvåldet har eskalerat i Sverige. Polisen bedömer att det just nu finns 5 000 kriminella individer som ingår i 200 kriminella gäng. De kriminella gängen har inte sällan en negativ påverkan

Inlämnad: 2018-06-14 Svarsdatum: 2018-07-12 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1501 av Tomas Tobé (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1500 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:1500 Straffen för narkotikaförsäljning av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Narkotika är en stor inkomstkälla för de kriminella gängen. Narkotikaförsäljningen utgör ofta den ekonomiska bas som gängen bygger sin makt på. Inte sällan rekryteras ungdomar för att börja sälja

Inlämnad: 2018-06-14 Svarsdatum: 2018-07-12 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1500 av Tomas Tobé (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1499 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:1499 Åtgärder för barn och unga som rekryterats till kriminella gäng av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Problemen i våra utsatta områden har gjort att det finns grovt kriminella individer under 18 år. De här individerna har ofta helt andra problem än de som socialtjänsten

Inlämnad: 2018-06-14 Svarsdatum: 2018-07-12 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1499 av Tomas Tobé (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1390 av Johan Forssell (M)

Fråga 2017/18:1390 Flyktingspionage av Johan Forssell M till Statsrådet Heléne Fritzon S SVT Nyheter uppmärksammade nyligen att Arbetsförmedlingens webbtjänst Jobskills, där arbetsgivare kunde söka information om nyanlända, kunde utnyttjas vid flyktingspionage. Det var nämligen möjligt att registrera ett aktiebolag och

Inlämnad: 2018-05-31 Svarsdatum: 2018-06-13 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1390 av Johan Forssell (M) (pdf, 100 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1389 av Johan Forssell (M)

Fråga 2017/18:1389 Radikalisering på svenska fängelser av Johan Forssell M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Enligt uppgifter från Kriminalvården till SVT Nyheter befinner sig ett åttiotal intagna i svenska fängelser i riskzonen för våldsbejakande radikalisering. Det handlar både om personer som

Inlämnad: 2018-05-31 Svarsdatum: 2018-06-13 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1389 av Johan Forssell (M) (pdf, 101 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:871 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:871 Kriminalvårdens transporter av frihetsberövade av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Den 1 april 2017 började nya bestämmelser om transporter av frihetsberövade att gälla. Av dessa framgår bland annat att Polismyndigheten får lämna över transporter till Kriminalvården.

Inlämnad: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:871 av Tomas Tobé (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:869 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:869 Livstids fängelse för mord av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson tog i augusti 2017 emot en promemoria med förslag om att livstids fängelse ska vara normalstraff för mord. Enligt utredaren kan det förutses att en majoritet

Inlämnad: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:869 av Tomas Tobé (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:841 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:841 Mängdrabatt för lagöverträdare av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Det är en väsentlig skillnad mellan att begå ett enstaka brott och upprepad brottslighet. Återfallet utgör i sig en faktor som kraftigt ökar personens ansvar för det han eller hon har gjort. Det finns

Inlämnad: 2018-02-23 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:841 av Tomas Tobé (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:840 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:840 Straff för sexualbrott av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Andelen som utsatts för sexualbrott har ökat, och unga är särskilt utsatta. För få sexualbrott utreds och klaras upp, och brottsoffren får inte det stöd som de behöver. Samtidigt är straffen för våldtäkt alltför

Inlämnad: 2018-02-23 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:840 av Tomas Tobé (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:839 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:839 Kriminalvårdens återrapporteringskrav av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Under alliansregeringens år vid makten fanns ett tydligt återrapporteringskrav för Kriminalvården när det gällde arbetet med att överföra straffverkställighet till ett annat land. Återrapporteringskravet

Inlämnad: 2018-02-23 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:839 av Tomas Tobé (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:838 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:838 Nationellt tiggeriförbud av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Tiggeriet är sedan flera år tillbaka utbrett i hela Sverige. Tiggeriet för med sig social utsatthet men är också förenat med utnyttjande och brottslighet. Polisens bedömning är att det finns flera grupperingar

Inlämnad: 2018-02-23 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:838 av Tomas Tobé (M) (pdf, 86 kB)
Paginering