Dokument & lagar (222 träffar)

Interpellation 2008/09:160 av Larsson, Lars Mejern (s)

den 26 november Interpellation 2008/09:160 Åtgärder mot arbetslösheten inom byggbranschen av Lars Mejern Larsson s till statsrådet Mats Odell kd Byggbranschen är i kris. Nybyggnationer väntas sjunka med 40 procent under nästa år om man jämför med år 2006, och byggnationen av hyreslägenheter har i det närmaste halverats.

Inlämnad: 2008-11-26 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2008/09:159 av Moberg, Carina (s)

den 26 november Interpellation 2008/09:159 Investeringsstöd och renoveringssatsningar av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd Under de senaste veckorna har varslen inom byggbranschen ökat. Peab varslade för några veckor sedan 195 anställda i Stockholm. Skanska aviserar varsel på ca 2 000 anställda i hela

Inlämnad: 2008-11-26 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2008/09:158 av Lindgren, Sylvia (s)

den 26 november Interpellation 2008/09:158 Färre hyresrätter och förvärrad bostadssituation av Sylvia Lindgren s till statsrådet Mats Odell kd Den moderatledda regeringens bostadspolitik har resulterat i att bostadsbristen i Stockholmsregionen snabbt förvärras. Från ett läge 2006 där Stockholmsregionen äntligen

Inlämnad: 2008-11-26 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Färre hyresrätter och förvärrad bostadssituation

Interpellation 2008/09:157 av Vestlund, Börje (s)

den 26 november Interpellation 2008/09:157 Initiativ för ökat bostadsbyggande av Börje Vestlund s till statsrådet Mats Odell kd Bostadsbyggandet i landet har minskat under 2007, med 46 procent i storstadsregionerna jämfört med samma period 2006. I hela landet är minskningen 29 procent. Förklaringen är regeringens

Inlämnad: 2008-11-26 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2008/09:156 av Yazdanfar, Maryam (s)

den 26 november Interpellation 2008/09:156 Bostadsbrist bland unga av Maryam Yazdanfar s till statsrådet Mats Odell kd Enligt SCB kommer över en miljon unga att flytta hemifrån under de närmaste tio åren. Det motsvarar ca 12 procent av befolkningen. De flesta av dem kommer att bosätta sig i storstäderna och i Stockholmsregionen

Inlämnad: 2008-11-26 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bostadsbrist bland unga

Skriftlig fråga 2008/09:304 av Andersson, Phia (s)

den 26 november Fråga 2008/09:304 Varslen i byggbranschen av Phia Andersson s till näringsminister Maud Olofsson c Varslen ökar i vårt samhälle, det är många människor som i dag känner stor oro inför framtiden. Det gäller inte minst inom byggbranschen, där det hittills varslats omkring 5 000 byggnadsarbetare. Då

Inlämnad: 2008-11-26 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2008/09:137 av Hultqvist, Peter (s)

den 19 november Interpellation 2008/09:137 Kommunernas ekonomi av Peter Hultqvist s till statsrådet Mats Odell kd Den kommunala sektorn påverkas starkt av konjunkturnedgången och det allmänna ekonomiska läget. Tillväxten minskar och blir lägre än vad kommunerna är vana vid. Genom ett försämrat arbetsmarknadsläge

Inlämnad: 2008-11-19 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2008/09:136 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 19 november Interpellation 2008/09:136 Försäljningen av statliga bolag av Eva-Lena Jansson s till statsrådet Mats Odell kd Våren 2007 påbörjade den borgerliga regeringen sin utförsäljning av sex statliga bolag. Hittills har man hunnit avyttra 8 procent i Telia, statens andel i OMX, hela bolaget Vin Sprit till

Inlämnad: 2008-11-19 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försäljningen av statliga bolag

Skriftlig fråga 2008/09:275 av Ternemar, Tommy (s)

den 19 november Fråga 2008/09:275 Livförsäkringsbolagen och aktiekursfallet av Tommy Ternemar s till statsrådet Mats Odell kd Vid mer generella kursfall på aktier tvingas livförsäkringsbolagen att sälja aktier och köpa räntebärande värdepapper. Det gäller framför allt för bolag som inte endast har tjänstepensionsförsäkringar

Inlämnad: 2008-11-19 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2008/09:101 av Green, Monica (s)

den 7 november Interpellation 2008/09:101 Utvecklingen i den kommunala sektorn av Monica Green s till statsrådet Mats Odell kd Lågkonjunkturen är nu över oss med full kraft och förstärks av finanskrisen. Den ekonomiska situationen i kommunerna försämras nu i snabb takt. På arbetsmarknaden ökar varslen, inte minst

Inlämnad: 2008-11-07 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utvecklingen i den kommunala sektorn

Skriftlig fråga 2008/09:222 av Roszkowska Öberg, Eliza (m)

den 6 november Fråga 2008/09:222 IP v6 i statlig förvaltning av Eliza Roszkowska Öberg m till statsrådet Mats Odell kd Gemensamma regler för kommunikation krävs för att kommunikationen mellan datorer och andra uppkopplade enheter på Internet kan ske. Dessa regler utgör Internetprotokoll, ip. I dag används framför

Inlämnad: 2008-11-06 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:196 av Andersson, Jan R (m)

den 30 oktober Fråga 2008/09:196 Kreditkrisen och småföretagen av Jan R Andersson m till finansminister Anders Borg m Regeringens hantering av den internationella finanskrisen har hittills i alla delar skötts på ett föredömligt sätt genom tydliga signaler genom bland annat insättningsgarantier och en europeisk

Inlämnad: 2008-10-30 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2008/09:72 av Hultqvist, Peter (s)

den 29 oktober Interpellation 2008/09:72 Statens ägande i Nordea och SBAB av Peter Hultqvist s till statsrådet Mats Odell kd Regeringen har med anledning av den internationella finanspolitiska krisen presenterat en så kallad stabilitetsplan. Den innebär bland annat att staten i ett garantiprogram stöder bankernas

Inlämnad: 2008-10-29 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Statens ägande i Nordea och SBAB

Interpellation 2008/09:69 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 29 oktober Interpellation 2008/09:69 Rekrytering av ny generaldirektör till Finansinspektionen av Sven-Erik Österberg s till statsrådet Mats Odell kd Finansinspektionen är den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden och vars uppdrag bland annat är att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Inlämnad: 2008-10-29 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rekrytering av ny generaldirektör till Finansinspektionen

Interpellation 2008/09:67 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 28 oktober Interpellation 2008/09:67 Den ekonomiska krisen och bankernas ansvar av Sven-Erik Österberg s till statsrådet Mats Odell kd Många låntagare har okritiskt lockats av bankernas glädjekalkyler och dragit på sig för stora lån. Till följd av finanskrisen och prisnedgången på bostäder kan det innebära

Inlämnad: 2008-10-28 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Den ekonomiska krisen och bankernas ansvar

Skriftlig fråga 2008/09:155 av Engström, Hillevi (m)

den 27 oktober Fråga 2008/09:155 Ökat ägaransvar inom bank- och kreditinstitutssektorn av Hillevi Engström m till statsrådet Mats Odell kd Den senaste tidens turbulens på de internationella finansmarknaderna har tydliggjort systemens svagheter när de stora kreditinstituten och bankerna drivits av kortsiktighet.

Inlämnad: 2008-10-27 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:146 av Hägg, Carina (s)

den 24 oktober Fråga 2008/09:146 Värnande av hyresrätten av Carina Hägg s till statsrådet Mats Odell kd Kristdemokratiska företrädare för kommunala bostadsbolag i Jönköpings län anser att hyresrätten inte bör vara dyrare att producera än bostadsrätten. De anser att den främsta anledningen till ett minskat byggande

Inlämnad: 2008-10-24 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:133 av Hamilton, Carl B (fp)

den 22 oktober Fråga 2008/09:133 Osund EU-konkurrens inom bilindustrin av Carl B Hamilton fp till finansminister Anders Borg m På EU-nivå har stats- och regeringscheferna fattat beslut om hur finanskrisen bör hanteras i EU. När dessa EU-beslut ska omsättas i praktiken och på nationell nivå är det viktigt att konkurrensneutralitet

Inlämnad: 2008-10-22 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:129 av Sachet, Ameer (s)

den 22 oktober Fråga 2008/09:129 Åtgärder mot nedgången i bostadsproduktionen av Ameer Sachet s till statsrådet Mats Odell kd Antalet påbörjade bostäder faller snabbt enligt Boverkets prognos för i år. Byggandet av bostadsrätter och småhus fortsätter att minska nästa år. Fram till år 2009 minskar byggstarterna

Inlämnad: 2008-10-22 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:123 av Moberg, Carina (s)

den 21 oktober Fråga 2008/09:123 Avstannande bostadsbyggande av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd I dag presenterade Boverket sina senaste analyser av bostadsbyggandet. Det vi sett under en längre tid att bostadsbyggandet faller bekräftas nu av regeringens egen myndighet Boverket. Bostadsbyggandet minskar

Inlämnad: 2008-10-21 Besvarare: Mats Odell (KD)