Dokument & lagar (211 träffar)

Interpellation 2009/10:173 av Astudillo, Luciano (s)

den 17 december Interpellation 2009/10:173 Åtgärder mot kringgående av lagen om anställningsskydd av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Euromaint försöker trots stor orderingång kringgå lagen om anställningsskydd LASFöretaget menar att de ska vara en projektorganisation med all

Inlämnad: 2009-12-17 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder mot kringgående av lagen om anställningsskydd

Skriftlig fråga 2009/10:362 av Pärssinen, Raimo (s)

den 16 december Fråga 2009/10:362 Bilden av arbetslösheten av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I en något märklig vinkling framställs en väldigt dyster prognos för den svenska arbetsmarknaden som positiv. Ännu märkligare är kanske att Arbetsförmedlingen står för detta politiserade

Inlämnad: 2009-12-16 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2009/10:361 av Andersson, Ulla (v)

den 16 december Fråga 2009/10:361 Utvecklingsarbete i Gävle efter besked om Ericssons nedläggning av Ulla Andersson v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Gävle behöver nu en kraftsamling för ett brett utvecklingsarbete efter det tunga beskedet om Ericssons nedläggning. Där har självklart regeringen

Inlämnad: 2009-12-16 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2009/10:345 av Axelsson, Christina (s)

den 16 december Fråga 2009/10:345 Europeiska rådets decembermöte av Christina Axelsson s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Vid det senaste Europeiska rådets möte behandlades den framtida Lissabonstrategin. En fråga som ska diskuteras under det stundande spanska ordförandeskapet 2010 är hur en effektiv arbetsmarknad

Inlämnad: 2009-12-16 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2009/10:344 av Rådström, Britta (s)

den 15 december Fråga 2009/10:344 Åtgärder mot arbetslösheten i Västerbotten av Britta Rådström s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Västerbotten hade dubbelt så många länsbor inskrivna hos Arbetsförmedlingen i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd i november i år jämfört med för ett

Inlämnad: 2009-12-15 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2009/10:170 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 11 december Interpellation 2009/10:170 Rimliga förutsättningar för a-kassorna av Eva-Lena Jansson s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Den 7 december rapporterades det att de omkring 15 000 sjukskrivna som utförsäkras vid årsskiftet i princip kommer att stå utan ersättning i januari. A-kassorna,

Inlämnad: 2009-12-11 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rimliga förutsättningar för a-kassorna

Skriftlig fråga 2009/10:330 av Liljevall, Désirée (s)

den 11 december Fråga 2009/10:330 Förseningar av utbetalningarna från a-kassorna av Désirée Liljevall s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Från den 1 januari ska a-kassorna överta hanteringen av de 17 000 personer som blir utförsäkrade från Försäkringskassan och som hänvisas till arbetsmarknadsåtgärder.

Inlämnad: 2009-12-11 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2009/10:324 av Oskarsson, Christina (s)

den 10 december Fråga 2009/10:324 Förändring av semesterlagen av Christina Oskarsson s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Statsministern besvarade i riksdagen den 26 november en fråga om förändringarna i semesterlagen. Statsministern menade i sitt svar att dessa utgick från hur vi har uppfattat att den svenska

Inlämnad: 2009-12-10 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2009/10:321 av Axelsson, Christina (s)

den 10 december Fråga 2009/10:321 Den inre marknadens förutsägbarhet av Christina Axelsson s till statsminister Fredrik Reinfeldt m En väl fungerande inre marknad bygger på långsiktighet, tillit och förutsägbarhet. Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Svenska Elektrikerförbundet har nyligen av Arbetsdomstolen AD

Inlämnad: 2009-12-10 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2009/10:166 av Omanovic, Jasenko (s)

den 9 december Interpellation 2009/10:166 Förändringar i a-kassesystemet av Jasenko Omanovic s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Regeringen har genomfört ett stort antal förändringar i a-kassesystemet. Till exempel handlar det från den 1 januari 2007 om högre medlemsavgifter, ändrade arbetsvillkor,

Inlämnad: 2009-12-09 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förändringar i a-kassesystemet

Interpellation 2009/10:164 av Lilja, Lars (s)

den 9 december Interpellation 2009/10:164 Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken av Lars Lilja s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsmarknadspolitik är ett statligt ansvar samtidigt som kommunerna har det yttersta ansvaret för sina medborgare. Många kommuner vill och gör goda insatser för

Inlämnad: 2009-12-09 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken

Skriftlig fråga 2009/10:318 av Särnblad, Anneli (s)

den 9 december Fråga 2009/10:318 Den ekonomiska situationen för kommuner i glesbygd av Anneli Särnblad s till finansminister Anders Borg m Många av landets glesbygdskommuner står inför stora utmaningar. Enligt regeringens prognoser beräknas 300 000 jobb gå förlorade mellan 2008 och 2011, varav 60 000 försvinner

Inlämnad: 2009-12-09 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:314 av Ahlberg, Ann-Christin (s)

den 9 december Fråga 2009/10:314 Arbetsgivarintyg från företag som upphört av Ann-Christin Ahlberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Den första januari år 2010 riskerar minst 16 000 personer att skrivas ut från Försäkringskassans sjukförsäkring på grund av de nya reglerna. Dessa personer kommer

Inlämnad: 2009-12-09 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2009/10:313 av Ahlberg, Ann-Christin (s)

den 9 december Fråga 2009/10:313 Ersättning från a-kassan efter utskrivning från sjukförsäkringen av Ann-Christin Ahlberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Den första januari år 2010 riskerar minst 16 000 personer att skrivas ut från Försäkringskassans sjukförsäkring på grund av de nya reglerna.

Inlämnad: 2009-12-09 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2009/10:305 av Björlund, Torbjörn (v)

den 9 december Fråga 2009/10:305 Samhalls arbetsmiljöansvar av Torbjörn Björlund v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Efter de oroande skriverierna om problemen i Spånga vid en återvinningsanläggning måste man ställa sig frågan hur Samhall klarar av att bevaka hur deras anställda, som via bemanningsverksamhet,

Inlämnad: 2009-12-09 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2009/10:160 av Löfstrand, Johan (s)

den 7 december Interpellation 2009/10:160 Insatser för ökat bostadsbyggande av Johan Löfstrand s till statsrådet Mats Odell kd Läget på svensk bostadsmarknad är mycket allvarligt. Nyproduktionen har sjunkit år från år under regeringen Reinfeldt. Bostadsbyggandet är nere på mycket låga nivåer. Under de tre första

Inlämnad: 2009-12-07 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Insatser för ökat bostadsbyggande

Interpellation 2009/10:159 av Olsson, LiseLotte (v)

den 7 december Interpellation 2009/10:159 Anställningsskyddet och anlitande av bemanningsföretag av LiseLotte Olsson v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Företaget Ålö AB i Brännland utanför Umeå har sagt upp 44 personer på grund av arbetsbrist. Vid årsskiftet är uppsägningstiden slut och de lämnar

Inlämnad: 2009-12-07 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2009/10:281 av Holm, Ulf (mp)

den 3 december Fråga 2009/10:281 Arbetsmiljön på Samhall av Ulf Holm mp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Efter regeringens neddragningar på Arbetsmiljöverket under denna mandatperiod ses nu effekterna på svensk arbetsmarknad. Neddragningarna som genomförts har inneburit kraftigt minskade möjligheter

Inlämnad: 2009-12-03 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2009/10:277 av Sandberg, Gunnar (s)

den 3 december Fråga 2009/10:277 Arbetsmarknaden i Jämtlands län av Gunnar Sandberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Jämtlands län har under året drabbats hårt av ökande arbetslöshet. Det är ett stort antal statliga arbetstillfällen som har försvunnit eller kommer att försvinna inom kort. På ett

Inlämnad: 2009-12-03 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2009/10:153 av Green, Monica (s)

den 2 december Interpellation 2009/10:153 Förutsägbarheten för ekonomin i kommuner och landsting av Monica Green s till finansminister Anders Borg m Sveriges Kommuner och Landsting har länge efterlyst mer förutsägbara ekonomiska villkor för kommuner och landsting. Den utredning som är på gång måste fokusera på

Inlämnad: 2009-12-02 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förutsägbarheten för ekonomin i kommuner och landsting