Dokument & lagar (27 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:893 av Linna, Elina (v)

den 11 juni Fråga 2009/10:893 Avskedsrum vid rättsläkarstationer av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Inom sjukvården är man ofta mycket mån om att skapa särskilt inredda rum där man kan ta avsked av avlidna anhöriga. Att skapa former för ett värdigt avsked kan vara mycket viktigt för sorgearbetet

Inlämnad: 2010-06-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:873 av Frid, Egon (v)

den 3 juni Fråga 2009/10:873 Bostadsförsörjning som en tjänst av allmänt intresse av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Bakgrunden är i korthet att begreppet tjänster av allmänt ekonomiskt intresse finns i EU-fördraget, men utan att där närmare definieras. Medlemsstaterna har stort utrymme att definiera

Inlämnad: 2010-06-03 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:872 av Frid, Egon (v)

den 3 juni Fråga 2009/10:872 Bostadsförsörjning som grundlagsskyddad rättighet av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Grundlagen lägger särskild vikt vid att det allmänna ska trygga rätten till bland annat bostad. Därigenom ger grundlagen det allmänna också rätt till att ge stöd till bostadsförsörjning i olika

Inlämnad: 2010-06-03 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:841 av Olsson, Lena (v)

den 27 maj Fråga 2009/10:841 Polisens utredning av arbetsmiljöbrott av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Hur bra polisen arbetar med arbetsmiljöbrott varierar över landet. Till exempel finns olika rutiner när det gäller hur lång tid det tar från anmälan till dess att polisen undersöker platsen vid

Inlämnad: 2010-05-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:817 av Engström, Marie (v)

den 19 maj Fråga 2009/10:817 Långa betalningstider av Marie Engström v till finansminister Anders Borg m Det har vidtagits åtgärder, som till exempel uppskov av inbetalning av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt, för att lindra effekterna av den osäkerhet som funnits på kreditmarknaden en längre tid. Även

Inlämnad: 2010-05-19 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:781 av Olsson, Lena (v)

den 6 maj Fråga 2009/10:781 Kompetens hos Säpo av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Det har uppdagats att Säpo har sparat och använt vissa uppgifter under längre tid än vad lagen föreskriver. Den åklagare som har haft hand om fallet har dock valt att lägga ned förundersökningen med hänvisning till

Inlämnad: 2010-05-06 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:765 av Olsson, Lena (v)

den 28 april Fråga 2009/10:765 Sluten ungdomsvård av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Lagen om sluten ungdomsvård var ett viktigt steg för att förbättra påföljdssystemet för unga lagöverträdare. I en nyutkommen rapport från Statens institutionsstyrelse redovisas dock en oroväckande hög återfallsfrekvens

Inlämnad: 2010-04-28 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:723 av Åström, Alice (v)

den 15 april Fråga 2009/10:723 Misshandel av barn av Alice Åström v till justitieminister Beatrice Ask m Sveriges television har rapporterat om en oroväckande tendens i rättspraxis när det gäller misshandel av barn. Trots att det inte finns något lagstöd för det har praxis mildrats och det finns domar där det har

Inlämnad: 2010-04-15 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:710 av Engström, Marie (v)

den 9 april Fråga 2009/10:710 Åtgärder för att stoppa fakturaskojeri av Marie Engström v till justitieminister Beatrice Ask m Blufföretagens framfart har uppmärksammats en längre tid. I de flesta fall handlar det om olaglig verksamhet eftersom det är fråga om rena bedrägerier. Som ett led i att bekämpa fakturaskojarna

Inlämnad: 2010-04-09 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:669 av Frid, Egon (v)

den 23 mars Fråga 2009/10:669 Rättshjälp för trafikskadade av Egon Frid v till justitieminister Beatrice Ask m Vänsterpartiet är djupt oroat för situationen för trafikskadade och anser att det är hög tid att se över hur personer som skadats i trafiken ska kunna få sitt behov av ekonomiskt rättsskydd tillgodosett.

Inlämnad: 2010-03-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:668 av Frid, Egon (v)

den 23 mars Fråga 2009/10:668 Trafikskadenämnden av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Trafikskadenämnden är sammansatt av jurister ordförande och vice ordförande i praktiken med domarutbildninglekmannarepresentanter från olika fackliga organisationer och företrädare för försäkringsbolagen. Däremot är brukarna

Inlämnad: 2010-03-23 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2009/10:304 av Olsson, Lena (v)

den 19 mars Interpellation 2009/10:304 Granskningskommission för förundersökningar i våldtäktsärenden av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Bevissvårigheter är en orsak till att de flesta våldtäktsanmälningar sållas bort redan på ett mycket tidigt stadium under polisutredningen. Ett stort problem

Inlämnad: 2010-03-19 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Granskningskommission för förundersökningar i våldtäktsärenden

Skriftlig fråga 2009/10:589 av Frid, Egon (v)

den 2 mars Fråga 2009/10:589 Studenters boende i Uppsala av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Vasakronan avser att inom kort avyttra sitt bostadsbestånd och sina studentbostäder i Uppsala. Diskussioner pågår med Uppsala kommun, Uppsala universitet samt Uppsala studenter genom dess studentkår och nationer.

Inlämnad: 2010-03-02 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2009/10:186 av Frid, Egon (v)

den 15 januari Interpellation 2009/10:186 Insolvensutredningens förslag av Egon Frid v till justitieminister Beatrice Ask m För över ett år sedan, i september 2008, presenterade 2007 års insolvensutredning sitt delbetänkande Vägen tillbaka för överskuldsatta, SOU 2008:82. Förslagen planerades träda i kraft den

Inlämnad: 2010-01-15 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Insolvensutredningens förslag

Interpellation 2009/10:148 av Frid, Egon (v)

den 30 november Interpellation 2009/10:148 Insolvensutredningens förslag av Egon Frid v till justitieminister Beatrice Ask m För över ett år sedan, i september 2008, presenterade 2007 års insolvensutredning sitt delbetänkande, Vägen tillbaka för överskuldsatta SOU 2008:82Förslagen planerades träda i kraft den 1

Inlämnad: 2009-11-30 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2009/10:144 av Olsson, Lena (v)

den 30 november Interpellation 2009/10:144 Service i hela landet av Lena Olsson v till statsrådet Mats Odell kd Lars Högdahls utredning och nu även slutbetänkande Utveckling av lokal service i samverkan är ett gediget arbete med en lång rad kloka förslag som skulle leda till att vår landsbygd får möjlighet att

Inlämnad: 2009-11-30 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:240 av Olsson, Lena (v)

den 25 november Fråga 2009/10:240 Gallringsregler för ungdomspåföljder av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m När det gäller en person mellan 15 och 21 år som döms för brott kan domstolen välja mellan flera olika påföljder. Två av dessa är böter och ungdomstjänst. För att ungdomstjänst ska komma

Inlämnad: 2009-11-25 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2009/10:126 av Olsson, Lena (v)

den 23 november Interpellation 2009/10:126 Insatser för unga lagöverträdare av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Riksrevisionen har granskat hanteringen av unga lagöverträdare och kommer med omfattande kritik. Det handlar bland annat om att de särskilda tidsgränser som finns för handläggning av

Inlämnad: 2009-11-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Insatser för unga lagöverträdare

Interpellation 2009/10:125 av Andersson, Ulla (v)

den 23 november Interpellation 2009/10:125 Sparbankers framtid av Ulla Andersson v till statsrådet Mats Odell kd De lokala sparbankerna utgör en viktig resurs för den regionala utvecklingen. Deras förankring i lokalsamhället gör att de har goda kunskaper om det samhälle, de företag och de människor som finns och

Inlämnad: 2009-11-23 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sparbankers framtid

Interpellation 2009/10:109 av Frid, Egon (v)

den 12 november Interpellation 2009/10:109 Boende trots betalningsanmärkning av Egon Frid v till justitieminister Beatrice Ask m Rätten till boende är bland annat fastlagd i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 25.1. Trots det är det många i Sverige i dag som är bostadslösa. En orsak till hemlöshet

Inlämnad: 2009-11-12 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Boende trots betalningsanmärkning
Paginering