Dokument & lagar (15 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:1965 av Lundström, Nina (fp)

den 30 juni Fråga 2004/05:1965 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om regeringens hantering av Boverkets bullerrapport Boverket har haft regeringens uppdrag att utarbeta fördjupat underlag för tillämpning av riktvärdena avseende buller. Boverket redovisade uppdraget i november 2004 och rekommenderar

Inlämnad: 2005-06-29 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:610 av Lundström, Nina (fp)

den 19 maj Interpellation 2004/05:610 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om situationen på bostadsmarknaden Boverket konstaterar i en ny prognos att bostadsbyggandet ökar men att bostadsbristen består. Boverkets prognoser för bostadsbyggandet är mer optimistiska än KI:s och byggindustrins

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1624 av Lundström, Nina (fp)

den 17 maj Fråga 2004/05:1624 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om bostadsbyggande på statlig mark Statsrådet har i ett svar på fråga 2004/05:1559 om stimulans till bostadsbyggande på statlig mark angett att regeringen tillsatt en arbetsgrupp som bland annat ska lämna förslag till hur man

Inlämnad: 2005-05-17 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1440 av Lundström, Nina (fp)

den 19 april Fråga 2004/05:1440 av Nina Lundström fp till statsrådet Carin Jämtin om Sidas brunnsprojekt i Bangladesh I Bangladesh dricker minst 35 miljoner människor vatten som innehåller hälsovådliga halter av arsenik, och uppskattningsvis kommer 350 000 av dem att drabbas av cancer. Eftersom det inte finns några

Inlämnad: 2005-04-19 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Interpellation 2004/05:489 av Lundström, Nina (fp)

den 24 mars Interpellation 2004/05:489 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om investeringsbidrag för bostadsbyggande Under de senaste åren har regeringen infört och avvecklat olika typer av investeringsbidrag för bostadsbyggandet bland annat: investeringsbidrag för anordnande av bostäder

Inlämnad: 2005-03-24 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:484 av Lundström, Nina (fp)

den 22 mars Interpellation 2004/05:484 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om ägarlägenheter och ökad mångfald inom boendet En bostadslägenhet i flerbostadshus kan enligt nuvarande regler innehas med nyttjanderätt i form av hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. I de flesta länder

Inlämnad: 2005-03-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1062 av Lundström, Nina (fp)

den 23 februari Fråga 2004/05:1062 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om stöd till kommunala bostadsföretag Enligt en skrivelse till regeringen uppmärksammas att kommunerna ger stöd till kommunala bostadsföretag. Enligt en utredning fick 273 kommunala bostadsföretag kommunalt stöd år 2002.

Inlämnad: 2005-02-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:363 av Lundström, Nina (fp)

den 8 februari Interpellation 2004/05:363 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om obligatorisk bostadsförmedling Regeringen ville genom en proposition hösten 2000 förtydliga det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen, vilket resulterade i att en lag infördes om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Inlämnad: 2005-02-08 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:328 av Lundström, Nina (fp)

den 25 januari Interpellation 2004/05:328 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om diskriminering av hyresgäster De kommunala bostadsföretagen har en dominerande roll på många lokala bostadsmarknader genom det stora innehavet av bostäder. Bostäderna ägs av kommunmedborgarna vilka ytterst är

Inlämnad: 2005-01-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:735 av Lundström, Nina (fp)

den 18 januari Fråga 2004/05:735 av Nina Lundström fp till statsrådet Carin Jämtin om säkrare livsmiljöer i drabbade länder Asienkatastrofens akuta skede pågår fortfarande. Varje land har nu i uppgift att ta hand om sina medborgare men omfattande biståndsinsatser behövs vad gäller befolkningen i de drabbade länderna.

Inlämnad: 2005-01-18 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Interpellation 2004/05:302 av Lundström, Nina (fp)

den 13 januari Interpellation 2004/05:302 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om byggarbetares rörlighet över gränser Den 1 november 2004 anordnades NordicBalticPolish Ministerial Meeting. En deklaration antogs med rubriken Increased exchange in the building sector between countries in the

Inlämnad: 2005-01-13 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:645 av Lundström, Nina (fp)

den 20 december Fråga 2004/05:645 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om byggarbetares rörlighet över gränser Den 1 november hölls NordicBalticPolish Ministerial Meeting. En deklaration antogs med rubriken Increased exchange in the building sector between countries in the Northern Dimension

Inlämnad: 2004-12-20 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:211 av Lundström, Nina (fp)

den 26 november Interpellation 2004/05:211 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om regeringens industripolitik Sex av tio invånare i Sverige bor i kommuner med bostadsbrist. Trots stor efterfrågan byggs det för få bostäder. Det är uppenbart att marknadens efterfrågan på bostäder inte får genomslag

Inlämnad: 2004-11-26 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:307 av Lundström, Nina (fp)

den 10 november Fråga 2004/05:307 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om vräkta barn Regeringens arbetsgrupp med uppgift att beskriva och analysera situationen för barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer S 2003:A anger i rapporten Ekonomiskt utsatta barn att ca 1 000 barnfamiljer årligen

Inlämnad: 2004-11-10 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:80 av Lundström, Nina (fp)

den 27 oktober Interpellation 2004/05:80 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ombildning av kommunalt ägda hyresrätter till bostadsrätter Lagen om allmännyttiga bostadsföretag 2002:102 tillkom för att försvåra ombildning av kommunalt ägda hyresrätter till bostadsrätter/äganderätt. Detta ska enligt

Inlämnad: 2004-10-27 Besvarare: Mona Sahlin (S)