Dokument & lagar (75 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:1983 av Widegren, Cecilia (m)

den 4 juli Fråga 2004/05:1983 av Cecilia Widegren m till försvarsminister Leni Björklund om samordning av energipolitiken och försvarspolitiken Det går trögt att ställa om den framtida energiförsörjningen så att den blir hållbar. S-regeringen har länge lyft fram omställningen av energisystemen som en prioriterad fråga,

Inlämnad: 2005-07-04 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1910 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 20 juni Fråga 2004/05:1910 av Lena Adelsohn Liljeroth m till statsrådet Jens Orback om fördelningen av pengar till landets kvinnojourer Regeringen har tidigare utlovat 135 miljoner kronor ur vårbudgeten till landets kvinnojourer. Nu kommer dessa pengar uppenbarligen att fördelas först under 2006. De ca 150 kvinnojourer

Inlämnad: 2005-06-20 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1909 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 20 juni Fråga 2004/05:1909 av Lena Adelsohn Liljeroth m till statsrådet Jens Orback om fördelningen av pengar till landets kvinnojourer Regeringen har tidigare utlovat 135 miljoner kronor ur vårbudgeten till landets kvinnojourer. Nu kommer dessa pengar uppenbarligen att fördelas först under 2006. De ca 150 kvinnojourer

Inlämnad: 2005-06-20 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1853 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 10 juni Fråga 2004/05:1853 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Morgan Johansson om försäljningen av alkohol Svenskar i allmänhet och skåningar i synnerhet dricker inte mindre nu än tidigare. Troligtvis har den totala konsumtionen tvärtom ökat under senare år. Däremot dricks mer alkohol köpt i utlandet då försäljning

Inlämnad: 2005-06-10 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1794 av Brodén, Anne Marie (m)

den 3 juni Fråga 2004/05:1794 av Anne Marie Brodén m till statsrådet Morgan Johansson om Folkhälsoinstitutets opinionsbildning Boken Folkhälsa hållbar utveckling och globalisering nyligen utgiven av Statens folkhälsoinstitut, sägs handla om globaliseringens hot och möjligheter för folkhälsan samt förutsättningarna

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1773 av Sjösten, Ulf (m)

den 2 juni Fråga 2004/05:1773 av Ulf Sjösten m till näringsminister Thomas Östros om kärnkraftsavvecklingen Sverige är starkt beroende av tillverkningsindustrin för tillväxt och utveckling. Sveriges förmåga att konkurrera på en internationell marknad har länge varit nära kopplad till tillgången på billig elkraft, där

Inlämnad: 2005-06-02 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1757 av Lilliehöök, Anna (m)

den 1 juni Fråga 2004/05:1757 av Anna Lilliehöök m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om inlåsta bostadsområden i Stockholm Många bostadsområden i Stockholm har utvecklats på ett mycket positivt sätt när upplåtelseformerna blivit friare i delar av staden som dominerats av hyresrätter. När människor fått köpa

Inlämnad: 2005-06-01 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1745 av Andersson, Magdalena (m)

den 27 maj Fråga 2004/05:1745 av Magdalena Andersson m till statsrådet Morgan Johansson om ungdomars sommarjobb Ungdomar med föräldrar som är beroende av socialbidrag kan i vissa kommuner vara med om att det som de själva trodde var deras egna, hårt förtjänade slantar, i själva verket inte är det, utan måste räknas

Inlämnad: 2005-05-27 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1741 av Sidén, Anita (m)

den 27 maj Fråga 2004/05:1741 av Anita Sidén m till statsrådet Morgan Johansson om ökningen av barndiabetes Antalet fall av barndiabetes har under de senaste årtiondena ökat kraftigt. Detta visar ny statistik enligt Sveriges Radio i Gävleborg. I Sverige har så många som 6 400 barn diabetes, vilket är den näst högsta

Inlämnad: 2005-05-27 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1740 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 27 maj Fråga 2004/05:1740 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Morgan Johansson om tobaksprevention Från och med den 1 juni 2005 är det förbjudet att röka i alla serveringslokaler. Många anstränger sig för att få rökarna att övergå till att snusa på krogen inför förbudet. Snus är nämligen tillåtet och kan även

Inlämnad: 2005-05-27 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:627 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 23 maj Interpellation 2004/05:627 av Ewa Thalén Finné m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om konkurrens av byggmaterial Att det byggs bostäder är angeläget på många sätt. Det bidrar till att avhjälpa bostadsbristen, ökar sysselsättningen och är en tillväxtmotor för många underleverantörer. I arbetet med

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1696 av Sidén, Anita (m)

den 23 maj Fråga 2004/05:1696 av Anita Sidén m till statsrådet Morgan Johansson om fågelinfluensan I Vietnam, Thailand och Kambodja har minst 92 personer fått fågelinfluensa när de hanterat fjäderfän. Viruset misstänks ha muterat och sedan smittat mellan människor. I en alldeles ny rapport skärper därför WHO tonen

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1694 av Sidén, Anita (m)

den 23 maj Fråga 2004/05:1694 av Anita Sidén m till statsrådet Morgan Johansson om benskörhet Sverige har en av de högsta förekomsterna av frakturer i världen. Varannan kvinna och var fjärde man riskerar att få en benskörhetsfraktur under livet. Varje år inträffar ca 70 000 frakturer som har samband med benskörhet,

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1656 av Sidén, Anita (m)

den 19 maj Fråga 2004/05:1656 av Anita Sidén m till socialminister Berit Andnor om narkotikaklassning av ketamin Narkosläkemedlet ketamin är nu på väg att bli en mycket farlig drog i Sverige. Läkemedelsverket varnar till och med för den så kallade partydrogen. Syftet att koppla ordet party till en drog kan få ungdomar

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1591 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 10 maj Fråga 2004/05:1591 av Ewa Thalén Finné m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om hanteringen av smältvatten Det har kommit till min kännedom att det pågår diskussioner runtom i kommunerna om var ansvaret för smältvatten ligger. Som konsekvens av smältvatten som fryser till isbark vågar sig äldre och

Inlämnad: 2005-05-10 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:576 av Sjösten, Ulf (m)

den 9 maj Interpellation 2004/05:576 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström om drogklassificering av nya substanser GHB är ett stort och framför allt ett västsvenskt problem. Under förra året stod polisen i Västra Götaland för 93 av den svenska polisens GHB-beslag. Ett annat problem med dessa så kallade

Inlämnad: 2005-05-09 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:575 av Magnusson, Cecilia (m)

den 9 maj Interpellation 2004/05:575 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om nya droger i narkotikalagstiftningen Missbruket av GHB och de andra så kallade bokstavsdrogerna är ett stort problem i Göteborg och Västsverige. Enligt läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Göteborg den ort

Inlämnad: 2005-05-09 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1558 av Skårman, Carl-Erik (m)

den 2 maj Fråga 2004/05:1558 av Carl-Erik Skårman m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om planbestämmelser i Stockholm Planbestämmelserna i Stockholm medför långdragna planeringstider för storstadsområdet kring Stockholm. Vilka initiativ ämnar statsrådet vidta för att genom justeringar i de rådande planbestämmelserna

Inlämnad: 2005-05-02 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1542 av Sjösten, Ulf (m)

den 29 april Fråga 2004/05:1542 av Ulf Sjösten m till statsrådet Morgan Johansson om sprutbytesprogram Regeringen börjar tala mer och mer om att införa sprututbytesprogram i hela landet. Det är ett kontroversiellt förslag, som många ställer sig tveksamma till. När Folkhälsoinstitutet yttrade sig om sprututbytesprogram

Inlämnad: 2005-04-29 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1538 av Skårman, Carl-Erik (m)

den 29 april Fråga 2004/05:1538 av Carl-Erik Skårman m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om tillämpning av hyresbestämmelser Tillgången på bostäder är bristande i Stockholmsregionen. En av orsakerna är att fastighetsägare uppfattar lönsamheten i att bygga och hyra ut lägenheter som osäker beroende på vacklande

Inlämnad: 2005-04-29 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Paginering