Dokument & lagar (92 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:828 av Hellquist, Solveig (fp)

den 21 maj Fråga 2009/10:828 Hot mot veterinärer och djurskyddshandläggare av Solveig Hellquist fp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c På senare år har det rapporterats om allt fler hot, om våld och förföljelse mot veterinärer, djurskyddsinspektörer och rovdjurshandläggare. I några fall har det gått så långt

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:734 av Lindberg, Camilla (fp)

den 16 april Fråga 2009/10:734 Integritetsskydd vid betalning av Camilla Lindberg fp till statsrådet Mats Odell kd Varje köp du gör med ditt kort registreras. De stora matkedjorna har satt i system att utnyttja information om våra inköp. Sammanställningen används sedan för specialriktade erbjudanden till kunder

Inlämnad: 2010-04-16 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:559 av Flyborg, Eva (fp)

den 22 februari Fråga 2009/10:559 Konkurrenssituationen inom banksektorn av Eva Flyborg fp till statsrådet Mats Odell kd Enligt uppgifter i massmedierna överväger de fem stora bankerna i Sverige, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Danske Bank, ett långtgående samarbete. De utreder för närvarande att låta ett

Inlämnad: 2010-02-22 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:134 av Pilsäter, Karin (fp)

den 27 oktober Fråga 2009/10:134 Införandet av Teckalkriterierna i LOU av Karin Pilsäter fp till statsrådet Mats Odell kd Regeringsrätten konstaterade i sina domar 172-175-06 i mars 2008 att Simrishamn och Tomelilla kommun brutit mot LOU, lagen om offentlig upphandling, då de köpt avfallsbehandlingstjänster från

Inlämnad: 2009-10-27 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2004/05:2150 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 1 september Fråga 2004/05:2150 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Ylva Johansson om kvinnors benskörhet Benskörhet, eller osteoporos, är ett allvarligt och smärtsamt problem som dessvärre ökar i omfattning. Det drabbar särskilt kvinnor, och Sverige och Norge är de länder där risken är allra störst att råka

Inlämnad: 2005-09-01 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2149 av Wahlgren, Marie (fp)

den 31 augusti Fråga 2004/05:2149 av Marie Wahlgren fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om Hy Ways I dag byggs vårt samhälle i stor utsträckning på en energi- och teknologibas som är mycket beroende av olja och andra fossila bränslen. Det är uppenbart att världen behöver en omställning bort från en teknologi

Inlämnad: 2005-08-31 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2134 av Bargholtz, Helena (fp)

den 29 augusti Fråga 2004/05:2134 av Helena Bargholtz fp till statsrådet Morgan Johansson om spridningen av tuberkulos Oväntat och oroande har det nu dykt upp flera fall av tbc bland främst barn men också vuxna i Stockholmsområdet och i Halland. Antalet tbc-fall väntas öka. Eftersom denna fruktansvärda sjukdom varit

Inlämnad: 2005-08-29 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1974 av Ekström, Anne-Marie (fp)

den 30 juni Fråga 2004/05:1974 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Morgan Johansson om datum då lagen om butandiol träder i kraft Den 2 juni fattade riksdagen beslut betänkande 2004/05:SoU23 att klassificera butandiol och GBL som hälsofarliga varor. Av beslutet framgår inget datum när lagen ska börja gälla eftersom

Inlämnad: 2005-06-30 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1967 av Strandberg, Torkild (fp)

den 30 juni Fråga 2004/05:1967 av Torkild Strandberg fp till statsrådet Morgan Johansson om bidragsberoende Ett stort antal individer och familjer är helt eller delvis beroende av socialbidrag för sin försörjning. Detta är en ekonomisk och social katastrof. Ett långvarigt bidragsberoende för barnfamiljer riskerar att

Inlämnad: 2005-06-29 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1965 av Lundström, Nina (fp)

den 30 juni Fråga 2004/05:1965 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om regeringens hantering av Boverkets bullerrapport Boverket har haft regeringens uppdrag att utarbeta fördjupat underlag för tillämpning av riktvärdena avseende buller. Boverket redovisade uppdraget i november 2004 och rekommenderar

Inlämnad: 2005-06-29 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1956 av Wahlgren, Marie (fp)

den 28 juni Fråga 2004/05:1956 av Marie Wahlgren fp till statsrådet Morgan Johansson om kartläggning av hemlösa Socialstyrelsen genomför för närvarande en undersökning av landets hemlösa i form av en enkät. Undersökningen har av många upplevts som kränkande. Den innehåller frågor om personnummer, namn, yrke och inkomstkällor.

Inlämnad: 2005-06-28 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1933 av Acketoft, Tina (fp)

den 22 juni Fråga 2004/05:1933 av Tina Acketoft fp till statsrådet Morgan Johansson om bidrag till Roks Statistik från Brottsförebyggande rådet för 2004 visar att våld, hot och ofredande mot kvinnor ökade igen jämfört med året innan. 2004 års statistik visar sammanlagt mer än 60 000 anmälda brott. Ideella organisationer

Inlämnad: 2005-06-22 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1930 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 21 juni Fråga 2004/05:1930 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Carin Jämtin om fryst bistånd till Etiopien Efterspelet till parlaments- och lokalvalen i Etiopien i mitten på maj har visat sig bli mycket våldsamt. Protester från demonstranter med anledning av det dröjande valresultatet har besvarats med kraftigt

Inlämnad: 2005-06-21 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1871 av Nordlund, Harald (fp)

den 14 juni Fråga 2004/05:1871 av Harald Nordlund fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om avbrottssäkra elnät Det är ett viktigt uppdrag som givits Energimarknadsinspektionen att framlägga lagförslag på hur man ska tvinga elnätbolagen åstadkomma elnät som är helt avbrottssäkra. De konsekvenser orkanen Gudrun

Inlämnad: 2005-06-14 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1867 av Nordlund, Harald (fp)

den 13 juni Fråga 2004/05:1867 av Harald Nordlund fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om vindkraftens möjligheter Energipolitiken handlar i första hand om att formulera krav beträffande hälsa, säkerhet och miljö och, lika viktigt, att kontrollera att kraven uppfylls. Sådana krav som innebär en tydlig styrning

Inlämnad: 2005-06-13 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1831 av Nordmark, Gunnar (fp)

den 8 juni Fråga 2004/05:1831 av Gunnar Nordmark fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om lagen om allmännyttiga bostäder År 2004 stoppades i enlighet med lagen om allmännyttiga bostadsföretag en försäljning av en del av det allmännyttiga bostadsbeståndet i Älmhults kommun. I samband med detta framfördes kritik

Inlämnad: 2005-06-08 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1802 av Backman, Hans (fp)

den 3 juni Fråga 2004/05:1802 av Hans Backman fp till vice statsminister Bosse Ringholm om idrottande ungdomars alkoholkonsumtion En undersökning gjord av institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö högskola visar att idrottande ungdomar på nivån under elit har en högre alkoholkonsumtion än andra. Studien som publicerades

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1796 av Romanus, Gabriel (fp)

den 3 juni Fråga 2004/05:1796 av Gabriel Romanus fp till statsrådet Morgan Johansson om åldersgräns för att förebygga olyckor Åter har en allvarlig olycka med hemmagjorda bomber inträffat. Två femtonåringar hade tillverkat en bomb som exploderade i förtid och skadade dem. Den ena pojkens ben sprängdes sönder. Den andra

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1778 av Nordlund, Harald (fp)

den 2 juni Fråga 2004/05:1778 av Harald Nordlund fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om energibesparing I de kommuner där särskilda satsningar på energibesparing har gjorts har det visat sig att besparingsmöjligheterna är mycket stora. I vissa kommuner har besparingar på 20 åstadkommits, men det finns också

Inlämnad: 2005-06-02 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1753 av Strandberg, Torkild (fp)

den 31 maj Fråga 2004/05:1753 av Torkild Strandberg fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om stängningen av kärnkraftverket i Barsebäck I dag stängs den andra reaktorn vid kärnkraftverket i Barsebäck. Detta sker trots stora kostnader, trots ökade utsläpp av koldioxid och trots försämrad konkurrenskraft för svensk

Inlämnad: 2005-05-31 Besvarare: Mona Sahlin (S)