Dokument & lagar (399 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:1843 av Persson, Göran (s)

den 10 juni Fråga 2004/05:1843 av Göran Persson i Simrishamn s till utrikesminister Laila Freivalds om preventivmedel i Filippinerna I Manila i Filippinerna, en stad med stor fattigdom och hög befolkningstillväxt, pågår just nu en offentlig kampanj mot preventivmedel. Aborter är förbjudna och nu jämställer borgmästaren

Inlämnad: 2005-06-10 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1839 av Örnfjäder, Krister (s)

den 9 juni Fråga 2004/05:1839 av Krister Örnfjäder s till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om kärnkraften Det finns en politisk majoritet för att på sikt avveckla kärnkraften. Men vi har samtidigt slagit fast att omställningen av energisystemet är en genomgripande process som måste genomföras på ett ansvarsfullt

Inlämnad: 2005-06-09 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1831 av Nordmark, Gunnar (fp)

den 8 juni Fråga 2004/05:1831 av Gunnar Nordmark fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om lagen om allmännyttiga bostäder År 2004 stoppades i enlighet med lagen om allmännyttiga bostadsföretag en försäljning av en del av det allmännyttiga bostadsbeståndet i Älmhults kommun. I samband med detta framfördes kritik

Inlämnad: 2005-06-08 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1825 av Gerdin, Viviann (c)

den 8 juni Fråga 2004/05:1825 av Viviann Gerdin c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om konkurrens inom dagligvaruhandeln I Konkurrensverkets analys av konkurrensförhållandena i Sverige från år 2000 verkets rapportserie 2000:1 konstateras bland annat att dagligvaruhandeln kännetecknas av en betydande koncentration

Inlämnad: 2005-06-08 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1817 av Stenmark, Rigmor (c)

den 7 juni Fråga 2004/05:1817 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Lena Sommestad om temat Gröna städer Varje stad oavsett var i världen är helt beroende av den omgivande landsbygden för att kunna försörja sina invånare med bland annat rent vatten och bra livsmedel. Hittills har diskussionerna bara påbörjats i den

Inlämnad: 2005-06-07 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1810 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 3 juni Fråga 2004/05:1810 av Ingegerd Saarinen mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om Sveriges arbete med energitjänstedirektivet Enligt utläckt protokoll från ett EU-samordningsmöte på Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet den 27 april 2005 har svenska representanter i Bryssel framgångsrikt arbetat

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1802 av Backman, Hans (fp)

den 3 juni Fråga 2004/05:1802 av Hans Backman fp till vice statsminister Bosse Ringholm om idrottande ungdomars alkoholkonsumtion En undersökning gjord av institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö högskola visar att idrottande ungdomar på nivån under elit har en högre alkoholkonsumtion än andra. Studien som publicerades

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1797 av Linna, Elina (v)

den 3 juni Fråga 2004/05:1797 av Elina Linna v till statsrådet Morgan Johansson om digital tv till alla Den 19 september 2005 övergår en del av Sverige från analogt tv-system till digitalt. Det innebär att många människor måste skaffa sig en digitalbox för att kunna se på sin tv. Kvinnor och män med svag ekonomi, arbetslösa,

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1796 av Romanus, Gabriel (fp)

den 3 juni Fråga 2004/05:1796 av Gabriel Romanus fp till statsrådet Morgan Johansson om åldersgräns för att förebygga olyckor Åter har en allvarlig olycka med hemmagjorda bomber inträffat. Två femtonåringar hade tillverkat en bomb som exploderade i förtid och skadade dem. Den ena pojkens ben sprängdes sönder. Den andra

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1795 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 3 juni Fråga 2004/05:1795 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson om halverade införelskvoter Varje vuxen svensk får ta med sig 230 liter alkohol hem vid resa till ett annat EU-land. Denna ordning har gett en kraftigt ökad alkoholkonsumtion i Sverige och en olaglig vidareförsäljning. Införselkvoterna

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1794 av Brodén, Anne Marie (m)

den 3 juni Fråga 2004/05:1794 av Anne Marie Brodén m till statsrådet Morgan Johansson om Folkhälsoinstitutets opinionsbildning Boken Folkhälsa hållbar utveckling och globalisering nyligen utgiven av Statens folkhälsoinstitut, sägs handla om globaliseringens hot och möjligheter för folkhälsan samt förutsättningarna

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1778 av Nordlund, Harald (fp)

den 2 juni Fråga 2004/05:1778 av Harald Nordlund fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om energibesparing I de kommuner där särskilda satsningar på energibesparing har gjorts har det visat sig att besparingsmöjligheterna är mycket stora. I vissa kommuner har besparingar på 20 åstadkommits, men det finns också

Inlämnad: 2005-06-02 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1777 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 2 juni Fråga 2004/05:1777 av Ingegerd Saarinen mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om elbolagens prissättning Ett av de stora problemen i det svenska energisystemet är att elsystemet måste dimensioneras efter topparna i effektförbrukning. Ju högre effekttoppar, desto dyrare system. På grund av den stora

Inlämnad: 2005-06-02 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1773 av Sjösten, Ulf (m)

den 2 juni Fråga 2004/05:1773 av Ulf Sjösten m till näringsminister Thomas Östros om kärnkraftsavvecklingen Sverige är starkt beroende av tillverkningsindustrin för tillväxt och utveckling. Sveriges förmåga att konkurrera på en internationell marknad har länge varit nära kopplad till tillgången på billig elkraft, där

Inlämnad: 2005-06-02 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1757 av Lilliehöök, Anna (m)

den 1 juni Fråga 2004/05:1757 av Anna Lilliehöök m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om inlåsta bostadsområden i Stockholm Många bostadsområden i Stockholm har utvecklats på ett mycket positivt sätt när upplåtelseformerna blivit friare i delar av staden som dominerats av hyresrätter. När människor fått köpa

Inlämnad: 2005-06-01 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1753 av Strandberg, Torkild (fp)

den 31 maj Fråga 2004/05:1753 av Torkild Strandberg fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om stängningen av kärnkraftverket i Barsebäck I dag stängs den andra reaktorn vid kärnkraftverket i Barsebäck. Detta sker trots stora kostnader, trots ökade utsläpp av koldioxid och trots försämrad konkurrenskraft för svensk

Inlämnad: 2005-05-31 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1752 av Nordlund, Harald (fp)

den 31 maj Fråga 2004/05:1752 av Harald Nordlund fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om information om bra miljöval Konsumenternas val är avgörande för vilka produkter som produceras. Ett fritt val förutsätter information om vilka produkter som finns att tillgå. Det är på en fri marknad som samspelet mellan

Inlämnad: 2005-05-31 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1749 av Söderqvist, Nils-Erik (s)

den 30 maj Fråga 2004/05:1749 av Nils-Erik Söderqvist s till statsrådet Morgan Johansson om införsel av alkohol Den ökade alkoholkonsumtionen i Sverige är mycket oroande ur folkhälsosynpunkt. De generösa införselreglerna inom EU gör att billig alkohol flödar in i landet och utsätter oss för en press att sänka skatterna.

Inlämnad: 2005-05-30 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1748 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 30 maj Fråga 2004/05:1748 av Ingegerd Saarinen mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om besittningsskydd för butiksägare Fristående handlare har svårt att verka utanför de tre stora blocken på livsmedelsmarknaden. Möjligheterna att ta till vara lokal produktion av livsmedel och etablera butiker med närhet

Inlämnad: 2005-05-30 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1745 av Andersson, Magdalena (m)

den 27 maj Fråga 2004/05:1745 av Magdalena Andersson m till statsrådet Morgan Johansson om ungdomars sommarjobb Ungdomar med föräldrar som är beroende av socialbidrag kan i vissa kommuner vara med om att det som de själva trodde var deras egna, hårt förtjänade slantar, i själva verket inte är det, utan måste räknas

Inlämnad: 2005-05-27 Besvarare: Morgan Johansson (S)