Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:828 av Hellquist, Solveig (fp)

den 21 maj Fråga 2009/10:828 Hot mot veterinärer och djurskyddshandläggare av Solveig Hellquist fp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c På senare år har det rapporterats om allt fler hot, om våld och förföljelse mot veterinärer, djurskyddsinspektörer och rovdjurshandläggare. I några fall har det gått så långt

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2004/05:631 av Hellquist, Solveig (fp)

den 23 maj Interpellation 2004/05:631 av Solveig Hellquist fp till statsrådet Morgan Johansson om socialtjänstens arbete med barn Det har talats mycket om apatiska barn under senare tid. Det är en grupp barn som vi tidigare inte haft kunskap om och som far mycket illa i Sverige i dag. Hanteringen av de här barnen innebär

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1571 av Hellquist, Solveig (fp)

den 3 maj Fråga 2004/05:1571 av Solveig Hellquist fp till statsrådet Morgan Johansson om hemlöshet Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att undersöka hur många hemlösa som finns i Sverige. Uppdraget ska genomföras under 2005 och ska sedan följas upp vartannat år. I ett nyhetsprogram den 27 april berättade statsrådet

Inlämnad: 2005-05-03 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:147 av Hellquist, Solveig (fp)

den 18 oktober Fråga 2004/05:147 av Solveig Hellquist fp till socialminister Berit Andnor om effekter av tillsynen Av Socialstyrelsens rapport Tillsyn 2003 publicerad i juni 2004, framgår att många av de viktigaste iakttagelserna om missförhållanden inom socialtjänst och LSS-verksamhet även har funnits med i tidigare

Inlämnad: 2004-10-18 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:146 av Hellquist, Solveig (fp)

den 18 oktober Fråga 2004/05:146 av Solveig Hellquist fp till socialminister Berit Andnor om tillsyn av det sociala området Omkring år 1998 avsatte regeringen medel till länsstyrelserna för att förstärka tillsynen för äldreomsorgen. Många länsstyrelser fick därmed möjligheter att anställa ytterligare en socialkonsulent

Inlämnad: 2004-10-18 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:143 av Hellquist, Solveig (fp)

den 18 oktober Fråga 2004/05:143 av Solveig Hellquist fp till statsrådet Morgan Johansson om vuxna med missbruksproblem Av Socialstyrelsens rapport Tillsyn 2003 avseende länsstyrelsens tillsyn av verksamhet avseende missbrukarvården framgår att personer med missbruksproblem har svårt att få adekvat vård. Det finns

Inlämnad: 2004-10-18 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:142 av Hellquist, Solveig (fp)

den 18 oktober Fråga 2004/05:142 av Solveig Hellquist fp till statsrådet Morgan Johansson om personer med behov av ekonomiskt bistånd Av Socialstyrelsens rapport 2003, publicerad i juni 2004, avseende länsstyrelsens tillsyn av socialtjänstens individ- och familjeomsorgsverksamhet som rör personer med behov av ekonomiskt

Inlämnad: 2004-10-18 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:141 av Hellquist, Solveig (fp)

den 18 oktober Fråga 2004/05:141 av Solveig Hellquist fp till statsrådet Morgan Johansson om barnomsorg inom socialtjänsten Av Socialstyrelsens rapport 2003, publicerad i juni 2004, framgår vad gäller länsstyrelsens tillsyn av individ och familjeomsorgens verksamhet som rör barn, ungdomar och familjer att det finns

Inlämnad: 2004-10-18 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:140 av Hellquist, Solveig (fp)

den 18 oktober Fråga 2004/05:140 av Solveig Hellquist fp till statsrådet Morgan Johansson om barn och socialbidrag Statsrådet Morgan Johansson har till sist uppmärksammat problemet med marginaleffekterna för barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd. För vissa familjer lönar det sig de facto inte att arbeta. De befinner

Inlämnad: 2004-10-18 Besvarare: Morgan Johansson (S)