Dokument & lagar (21 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1932 av Andrén, Gunnar (fp)

den 18 juli Fråga 2005/06:1932 av Gunnar Andrén fp till statsrådet Ulrica Messing s Möjligheten för äldre fartyg att trafikera Stockholms skärgård Äldre, äkta och unika ångbåtar spelar i dag en mycket viktig roll för bilden av Stockholm och Stockholms skärgård, inte minst från turistiska utgångspunkter. I dag finns

Inlämnad: 2006-07-18 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1844 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 16 juni Fråga 2005/06:1844 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson s Stöd till det självmordspreventiva arbetet Många människor mår dåligt i dag. Under 2003 valde hela 1 376 personer över 15 år att ta sitt liv. Av dessa var 975 män och 401 kvinnor. Självmord är i dag den högsta enskilda dödsorsaken

Inlämnad: 2006-06-16 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1744 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 2 juni Fråga 2005/06:1744 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson s Smugglingen av anabola steroider Riskerna med användandet av anabola steroider har återigen visat sig på ett fruktansvärt sätt. Missbruk av anabola steroider kan ge upphov till depressioner, ångest och sömnstörningar. Förhöjd aggressivitet,

Inlämnad: 2006-06-02 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2005/06:457 av Andrén, Gunnar (fp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:457 av Gunnar Andrén fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Reklamfinansierad television i Sverige Den 19 maj 2006 avser 2000 års radio- och tv-lagsutredning Ku 2000:01 att publicera sitt slutbetänkande, detta efter att ha i bara knappt sex år ha utrett frågan.

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Reklamfinansierad television i Sverige

Interpellation 2005/06:435 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 19 maj Interpellation 2005/06:435 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson s Vård av gravida missbrukare I Sverige föds varje år ett hundratal barn med mycket allvarliga alkoholskador på grund av moderns missbruk. Under senare tid har det diskuterats huruvida det ska finnas möjlighet till tvångsvård

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vård av gravida missbrukare

Interpellation 2005/06:409 av Lindström, Torsten (kd)

den 16 maj Interpellation 2005/06:409 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s Statens ansvar för SJ:s tågtrafik i Mälardalen SJ AB ansvarar för tågtrafiken i Mälardalen. Staten har gett bolaget monopol på sträckan men SJ:s ensamrätt är inte förenad med några skyldigheter vare sig i fråga om servicenivåer

Inlämnad: 2006-05-16 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Statens ansvar för SJ:s tågtrafik i Mälardalen

Interpellation 2005/06:396 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 10 maj Interpellation 2005/06:396 av Bengt-Anders Johansson m till statsrådet Ulrica Messing s Höjt mål för virkesproduktionen Skogen har varit en av de viktigaste förutsättningarna för svenskt välstånd först som produktionsmedel vid järnframställningen i främst Bergslagen, sedan som råvara för sågverk och massabruk.

Inlämnad: 2006-05-10 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Höjt mål för virkesproduktionen

Skriftlig fråga 2005/06:1410 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 11 april Fråga 2005/06:1410 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson s Försäljning av alkoholgodis Endast Systembolaget får sälja alkoholdrycker starkare än 3,5 volymprocent alkohol. Detaljhandeln får sälja alkohol med maximalt 3,5 volymprocent alkohol. 18-årsgräns för inköp gäller och ålderskontroll

Inlämnad: 2006-04-11 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2005/06:337 av Bill, Per (m)

den 5 april Interpellation 2005/06:337 av Per Bill m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Den småskaliga vattenkraften Regeringen har i proposition 2005/06:154 Förnybar el med gröna certifikat aviserat att den småskaliga vattenkraften ska uteslutas ur certifikatsystemet. Det innebär att den förnybara elproduktionen

Inlämnad: 2006-04-05 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Den småskaliga vattenkraften

Interpellation 2005/06:325 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 27 mars Interpellation 2005/06:325 av Lena Adelsohn Liljeroth m till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Hotet mot Nationalmuseum Under ett par års tid har det varit känt att ett av våra ansvarsmuseer, Nationalmuseum i Stockholm, tillika Nordens största konstmuseum, haft stora ekonomiska problem.

Inlämnad: 2006-03-27 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Hotet mot Nationalmuseum

Skriftlig fråga 2005/06:1157 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 8 mars Fråga 2005/06:1157 av Ulrik Lindgren kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Konverteringsbidrag till förnybar energikälla Sedan den 1 januari 2006 finns det möjlighet att få ett så kallat konverteringsstöd för den som byter från direktverkande el till annat uppvärmningssystem. Konverteringsstödet

Inlämnad: 2006-03-08 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2005/06:259 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 14 februari Interpellation 2005/06:259 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Ulrica Messing s Stöd till Sveriges norra inland Framtiden för inlandet i norra Sverige beskrivs ofta i negativa bilder. Jobben försvinner och människorna blir färre, äldre och sjukare. Men det finns även en positiv bild. Inlandet har

Inlämnad: 2006-02-14 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Stöd till Sveriges norra inland

Skriftlig fråga 2005/06:725 av Andrén, Gunnar (fp)

den 23 december Fråga 2005/06:725 av Gunnar Andrén fp till statsrådet Ulrica Messing s Förbifart Stockholm Enligt tidningen Dagens Nyheter den 26 november 2005 utlovade finansminister Pär Nuder vid Socialdemokraternas nomineringskonferens i Stockholm län att, förutsatt att ministären Persson sitter kvar efter valet,

Inlämnad: 2005-12-23 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:724 av Andrén, Gunnar (fp)

den 23 december Fråga 2005/06:724 av Gunnar Andrén fp till finansminister Pär Nuder s Förbifart Stockholm Enligt tidningen Dagens Nyheter den 26 november 2005 utlovade finansminister Pär Nuder vid Socialdemokraternas nomineringskonferens i Stockholms län där finansministern samtidigt uppfördes som kandidat nummer

Inlämnad: 2005-12-23 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:700 av Andrén, Gunnar (fp)

den 21 december Fråga 2005/06:700 av Gunnar Andrén fp till statsrådet Ulrica Messing s Helikopterberedskapen i Stockholms län Den 15 december 2005 upphörde avtalet mellan Sjöfartsverket och Försvarsmakten som reglerade tillgången till sjöräddningshelikopter i östra Sverige att gälla. Nu finns bara polis- och ambulanshelikopter

Inlämnad: 2005-12-21 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:676 av Andrén, Gunnar (fp)

den 19 december Fråga 2005/06:676 av Gunnar Andrén fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s EU-direktivet för tv Den 13 december 2005 presenterade EU-kommissionären Viviane Reading EU-kommissionens förslag till omarbetning av 1989 års direktiv Tv utan gränser Moderniserat, teknikanpassat och avreglerat

Inlämnad: 2005-12-19 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:667 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 16 december Fråga 2005/06:667 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson s Familjehemsvård och vårdnadsöverflyttning Många barn lever i så besvärliga hemförhållanden att de måste komma bort från sin biologiska familj. För en stor del barn blir lösningen att bo i ett familjehem. I de fall familjehemsföräldrarna

Inlämnad: 2005-12-16 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2005/06:118 av Andrén, Gunnar (fp)

den 18 november Interpellation 2005/06:118 av Gunnar Andrén fp till statsrådet Ulrica Messing s Regeringens ansvar för Gotlandstrafiken Många är de socialdemokratiska statsråd som under de senaste åren vid mer eller mindre hastiga besök på Gotland utlovat nya arbetstillfällen, projekt, andra satsningar och specialinsatser

Inlämnad: 2005-11-18 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:402 av Andrén, Gunnar (fp)

den 18 november Fråga 2005/06:402 av Gunnar Andrén fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Tidningsanställdas engagemang i den egna tidningen  Enligt Kammarrätten i Jönköping mål nr 1445-05 kan bara den som har journalistiska arbetsuppgifter eller möjligen tillhör ledningsgruppen på ett dagstidningsföretag

Inlämnad: 2005-11-18 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:370 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 16 november Fråga 2005/06:370 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson s Vård och behandling av dopningmissbrukare De senaste åren har antalet personer som använder anabola steroider ökat. Användning av dopningspreparat är inte längre ett problem bara inom idrottsvärlden. Enligt dopningsjouren använder

Inlämnad: 2005-11-16 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Paginering