Dokument & lagar (33 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1872 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:1872 Stulna identiteter och terrorfinansiering av Johan Forssell M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S SVT Nyheter har den 30 augusti uppmärksammat att flera av de 49 svenskar som anslutit sig till terroristorganisationen IS och som ska ha dött fortfarande lever hos svenska myndigheter.

Inlämnad: 2017-08-31 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1872 av Johan Forssell (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1539 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:1539 Bosättningslagen av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige har under de senaste tre åren tagit emot uppemot 300 000 asylsökande. Enbart under 2015 ansökte 160 000 personer om asyl i Sverige. Vi har haft det största flyktingmottagandet ställt mot folkmängd i

Inlämnad: 2017-06-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1539 av Johan Forssell (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1513 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:1513 Migrationsverkets utredningsintervjuer av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Expressen har under de senaste dagarna skrivit om Migrationsverkets utredningsintervjuer angående asylsökandes sexuella läggning. I dessa intervjuer ska den asylsökande som säger sig tillhöra

Inlämnad: 2017-06-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1513 av Johan Forssell (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1417 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:1417 Falska personuppgifter av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S TV4 Nyheterna rapporterade i april 2017 om att asylsökande registrerar olika personuppgifter hos olika myndigheter. Enligt utredningar som Skatteverket gjort har 30 till 50 procent av de asylsökande olika

Inlämnad: 2017-05-16 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1417 av Johan Forssell (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1266 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:1266 Utbetalning av kontanter vid utvisning av dömda brottslingar av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Aftonbladet har den 20 april rapporterat om en utbetalning av en större summa kontanter till en dömd brottsling i samband med dennes utvisning. I samband med personens

Inlämnad: 2017-04-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1266 av Johan Forssell (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1265 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:1265 Handel med svenska personuppgifter av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sveriges Radios  Ekot har den 21 april rapporterat om att det pågår en omfattande handel med svenska personuppgifter och identitetshandlingar. Det handlar om både svenska och utländska id-kort,

Inlämnad: 2017-04-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1265 av Johan Forssell (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1158 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:1158 Grovt organiserande av människosmuggling av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Högsta domstolen, HD, har i ett beslut den 29 mars 2017 prövat hur långt straffbestämmelsen om grovt organiserande av människosmuggling sträcker sig. Bakgrunden var misstankar mot två

Inlämnad: 2017-03-30 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1158 av Johan Forssell (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1061 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:1061 AT-UND och krav på att klargöra sin identitet av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Asylsökande som vill arbeta under tiden som deras asylansökan behandlas måste i dag ha ett bevis på att de är undantagna från skyldigheten att ha arbetstillstånd AT-UNDMan kan bli

Inlämnad: 2017-03-16 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1061 av Johan Forssell (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1039 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:1039 Förändringar i regelverket angående arbetskraftsinvandring av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Under den senaste tiden har vi nåtts av upprepade beskrivningar av fall där arbetskraftsinvandrare utvisas från Sverige utan att det förefaller finnas fullgoda anledningar.

Inlämnad: 2017-03-10 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1039 av Johan Forssell (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:954 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:954 Handläggningstider i asylärenden av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S SR Ekot rapporterar i går den 28 februari 2017 att Migrationsverkets handläggningstider i asylärenden som rör ensamkommande barn har fördubblats de två senaste åren. Enligt Ekot ligger den

Inlämnad: 2017-03-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:954 av Johan Forssell (M) (pdf, 85 kB)

Interpellation 2016/17:331 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2016/17:331 Migrationsverkets handläggningstider av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige behöver fler företag som startar, växer och anställer. Det ställer krav på ett konkurrenskraftigt näringsklimat med god tillgång till kvalificerad arbetskraft. Det är viktigt

Inlämnad: 2017-02-23 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:331 av Johan Forssell (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Migrationsverkets handläggningstider

Interpellation 2016/17:330 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2016/17:330 Arbetskraftsinvandring av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Regeringens utredare om arbetskraftsinvandring presenterade i december sitt betänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Utredningens förslag var tyvärr otillräckliga för

Inlämnad: 2017-02-23 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:330 av Johan Forssell (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetskraftsinvandring

Skriftlig fråga 2016/17:781 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:781 EU:s omfördelning av flyktingar av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S EU-länderna enades i två beslut under 2015 att under två år omfördela totalt 160 000 asylsökande från Grekland och Italien till andra EU-medlemsländer. Sverige beviljades ett anstånd med mottagandet

Inlämnad: 2017-02-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:781 av Johan Forssell (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:749 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:749 Beslut om utvisning som inte verkställs av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har i sitt svar på fråga 2016/17:663 svarat att det under 2016 verkställdes 752 utvisningsbeslut rörande personer som dömts till utvisning

Inlämnad: 2017-01-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:749 av Johan Forssell (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:748 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:748 Personer som stannar i Sverige trots dom om utvisning av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Kriminalvårdens siffror angående antalet genomförda resor visar att Polismyndigheten under 2016 har verkställt 752 utvisningsbeslut rörande personer som dömts till utvisning

Inlämnad: 2017-01-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:748 av Johan Forssell (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:663 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:663 Utvisning på grund av brott av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Enligt SVT Nyheter den 10 januari har 188 personer som dömts till utvisning släppts fria i Sverige efter avtjänat straff eftersom de inte gått att utvisa efter avtjänat straff. 54 av dessa utvisningsdömda

Inlämnad: 2017-01-17 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:663 av Johan Forssell (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:478 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:478 Prognos över antalet beviljade uppehållstillstånd av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Bifallsandelen i asylärenden i Sverige var 75 procent under november 2016. Då inkluderas samtliga asylärenden, även till exempel ärenden där den sökande ska överföras till ett

Inlämnad: 2016-12-08 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:478 av Johan Forssell (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:477 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:477 Kvalitet i asylprövningen av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Bifallsandelen i asylärenden i Sverige var 75 procent under november 2016. Då inkluderas samtliga asylärenden, även till exempel ärenden där den sökande ska överföras till ett annat land för prövning

Inlämnad: 2016-12-08 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:477 av Johan Forssell (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:437 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:437 Det svensk-afghanska återtagandeavtalet av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I december 2015 träffades statsminister Stefan Löfven och Afghanistans president Ashraf Ghani. På mötet undertecknades ett biståndsavtal, och det förklarades att förhandlingar om ett återtagandeavtal

Inlämnad: 2016-12-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:437 av Johan Forssell (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:433 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:433 Nya siffror från Migrationsverket av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Enligt Migrationsverkets nya siffror, som presenterades den 1 december, har Sverige under 2016 beviljat ca 60 000 uppehållstillstånd i asylärenden. Sverige har på tre år tagit emot 300 000 asylsökande.

Inlämnad: 2016-12-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:433 av Johan Forssell (M) (pdf, 68 kB)
Paginering