Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (84 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:749 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:749 Beslut om utvisning som inte verkställs av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har i sitt svar på fråga 2016/17:663 svarat att det under 2016 verkställdes 752 utvisningsbeslut rörande personer som dömts till utvisning

Inlämnad: 2017-01-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:749 av Johan Forssell (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:748 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:748 Personer som stannar i Sverige trots dom om utvisning av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Kriminalvårdens siffror angående antalet genomförda resor visar att Polismyndigheten under 2016 har verkställt 752 utvisningsbeslut rörande personer som dömts till utvisning

Inlämnad: 2017-01-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:748 av Johan Forssell (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:663 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:663 Utvisning på grund av brott av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Enligt SVT Nyheter den 10 januari har 188 personer som dömts till utvisning släppts fria i Sverige efter avtjänat straff eftersom de inte gått att utvisa efter avtjänat straff. 54 av dessa utvisningsdömda

Inlämnad: 2017-01-17 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:663 av Johan Forssell (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:478 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:478 Prognos över antalet beviljade uppehållstillstånd av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Bifallsandelen i asylärenden i Sverige var 75 procent under november 2016. Då inkluderas samtliga asylärenden, även till exempel ärenden där den sökande ska överföras till ett

Inlämnad: 2016-12-08 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:478 av Johan Forssell (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:477 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:477 Kvalitet i asylprövningen av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Bifallsandelen i asylärenden i Sverige var 75 procent under november 2016. Då inkluderas samtliga asylärenden, även till exempel ärenden där den sökande ska överföras till ett annat land för prövning

Inlämnad: 2016-12-08 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:477 av Johan Forssell (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:437 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:437 Det svensk-afghanska återtagandeavtalet av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I december 2015 träffades statsminister Stefan Löfven och Afghanistans president Ashraf Ghani. På mötet undertecknades ett biståndsavtal, och det förklarades att förhandlingar om ett återtagandeavtal

Inlämnad: 2016-12-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:437 av Johan Forssell (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:433 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:433 Nya siffror från Migrationsverket av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Enligt Migrationsverkets nya siffror, som presenterades den 1 december, har Sverige under 2016 beviljat ca 60 000 uppehållstillstånd i asylärenden. Sverige har på tre år tagit emot 300 000 asylsökande.

Inlämnad: 2016-12-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:433 av Johan Forssell (M) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2016/17:164 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2016/17:164 Återvändandearbetet av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige har tagit och tar ett stort ansvar för människor på flykt. Sverige har på två år tagit emot 240 000 asylsökande. Förra året sökte hela 163 000 människor asyl i Sverige. Det är det högsta

Inlämnad: 2016-11-29 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:164 av Johan Forssell (M) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Återvändandearbetet

Interpellation 2016/17:156 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2016/17:156 Förlängning av tillfälliga uppehållstillstånd av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Huvudregeln i den tillfälliga lagstiftning på migrationsområdet som nu gäller är tillfälliga uppehållstillstånd. Tre år är tiden för dem som får flyktingstatus och 13 månader

Inlämnad: 2016-11-25 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:156 av Johan Forssell (M) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förlängning av tillfälliga uppehållstillstånd

Interpellation 2016/17:155 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2016/17:155 Asylsökande som saknar skyddsskäl av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige har tagit emot ett mycket stort antal asylsökande på kort tid. På tre år rör det sig om 300 000 personer. Många av dem har skyddsskäl och får därför uppehållstillstånd i Sverige.

Inlämnad: 2016-11-25 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:155 av Johan Forssell (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Asylsökande som saknar skyddsskäl

Skriftlig fråga 2016/17:380 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:380 Anknytningsärenden av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Åren 20162019 väntas Sverige få 317 000 ansökningar om anhöriginvandring anknytningsärendenI dessa ärenden inkluderas anhöriga till före detta asylsökande, anhöriga till EU- och EES-medborgare samt nyetablerade

Inlämnad: 2016-11-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:380 av Johan Forssell (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:379 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:379 Sveriges migrationslagstiftning av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I olika sammanhang anges att Sveriges migrationslagstiftning nu ligger på EU:s lägsta nivå. Den tillfälliga lagstiftning om begränsningar av möjligheten att beviljas uppehållstillstånd i Sverige

Inlämnad: 2016-11-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:379 av Johan Forssell (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:378 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:378 Antalet asylsökande till Sverige av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige har haft det överlägset största flyktingmottagandet i EU under i vart fall tio år. I fjol tog vi emot 163 000 asylsökande. Det var det högsta antalet asylsökande någonsin i ett OECD-land

Inlämnad: 2016-11-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:378 av Johan Forssell (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:245 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:245 Anknytningsärenden av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Av Migrationsverkets nya prognos som kom i veckan framgår att det till Sverige nu väntas 317 000 ansökningar om anhöriginvandring på fyra år 2016, 2017, 2018 och 2019. Det är en kraftig ökning mot tidigare

Inlämnad: 2016-10-26 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:245 av Johan Forssell (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:143 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:143 Preskriptionstiden för ny asylansökan av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige har tagit och tar ett stort ansvar för människor på flykt. Sverige har på två år tagit emot 240 000 asylsökande. Förra året sökte hela 163 000 människor asyl i Sverige. Det är det

Inlämnad: 2016-10-18 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:143 av Johan Forssell (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:137 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:137 Av- och utvisning av personer som fått avslag på sin asylansökan av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S SR Ekot har i dag den 17 oktober 2016 rapporterat att allt fler asylsökande som fått avslag på sin asylansökan avviker. Siffror från Migrationsverket som Ekot

Inlämnad: 2016-10-17 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:137 av Johan Forssell (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:129 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:129 Statens skuld till kommunerna av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Staten är i nuläget skyldig kommuner runt om i landet stora summor för mottagandet av människor som har kommit till Sverige som asylsökande. Detta beror på att statens ersättningar till de mottagande

Inlämnad: 2016-10-17 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:129 av Johan Forssell (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:123 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:123 Missbruk av Migrationsverkets resehandlingar av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Riksdagen införde nyligen begränsningar i lagstiftningen för att minska missbruket av svenska pass. Det var en välkommen lagändring, vilken hade initierats av Alliansens partier.

Inlämnad: 2016-10-13 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:123 av Johan Forssell (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:122 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:122 Ett skärpt regelverk för förvar av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Fram till och med år 2020 beräknas hela 46 000 personer avvika efter att ha meddelats ett avslagsbeslut i asylprocessen. Detta enligt Migrationsverkets egen prognos. Detta är allvarligt och visar

Inlämnad: 2016-10-13 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:122 av Johan Forssell (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:118 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:118 Arbetskraftsinvandring av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S På senare tid har flera fall uppmärksammats där arbetskraftsinvandrare har utvisats från Sverige. Detta trots att de jobbar, gör rätt för sig och av allt att döma har haft och har seriösa arbetsgivare.

Inlämnad: 2016-10-13 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:118 av Johan Forssell (M) (pdf, 76 kB)