Dokument & lagar (110 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1103 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:1103 av Ragnhild Pohanka mp till socialministern om barnbidrag den 2 oktober När barnbidragen återställdes till 750 kr per barn och månad var lagstiftarnas avsikt att ge barnen och barnfamiljerna en bättre situation. Efter faktainsamling hur kommunerna har handlat, när det gäller familjer som har socialbidrag,

Inlämnad: 1998-10-02 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1094 av Larsson, Roland (c)

Fråga 1997/98:1094 av Roland Larsson c till socialministern om förskrivning av läkemedelssynonymer den 22 september Gällande regler för förskrivning av läkemedelssynonymer har ibland lett till att patienter fått ett synonymt läkemedel som gett biverkningar eller framkallat allergier som man inte drabbats av så länge

Inlämnad: 1998-09-22 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1089 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:1089 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om barnens rätt till personlig assistans den 14 september Riksförsäkringsverket har i dagarna utkommit med nya Allmänna råd 1998:6 om assistansersättning. Där rekommenderar verket att för att barn och ungdomar skall få personlig assistans skall det krävas

Inlämnad: 1998-09-14 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1064 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:1064 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om patientsäkerheten när läkare dömts för brott den 31 augusti I juni i år dömdes en privatpraktiserande läkare av Kalmar tingsrätt till sex månaders fängelse för fyra fall av sexuellt utnyttjande och ett fall av sexuellt ofredande mot unga kvinnor. Domen

Inlämnad: 1998-09-01 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1058 av Ahlstedt, Rigmor (c)

Fråga 1997/98:1058 av Rigmor Ahlstedt c till socialministern om avgiftssystemet för äldreboende den 28 augusti Många människor har påtalat för mig det orimliga i dagens offentliga avgiftssystem för äldreboende i kommunerna. Vad händer när en av makarna, som i vanliga fall har ett gemensamt boende, inte längre kan bo

Inlämnad: 1998-08-28 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1048 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:1048 av Dan Ericsson kd till socialministern om ersättning till lobotomerade den 27 augusti Enligt uppgift från Steriliseringsutredningens sekreterare kan de svenskar som tvångssteriliserats få ersättning av staten fr.o.m. den 1 januari 1999. Och det är bra om så blir fallet. Detta aktualiserar återigen

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1039 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:1039 av Ragnhild Pohanka mp till statsrådet Maj-Inger Klingvall om reumatikersjukhusen den 24 augusti Sverige har cirka en miljon reumatiker. Det är vår största folksjukdom och en stor del av dem är beroende av vård, mediciner och rehabilitering. En väl fungerade vård och rehabilitering är av största

Inlämnad: 1998-08-24 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1024 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1997/98:1024 av Maud Ekendahl m till socialministern om socialtjänstlagen den 19 augusti Enligt socialtjänstlagen 2 skall varje kommun svara för socialtjänsten inom sitt område, och enligt 3 samma lag har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

Inlämnad: 1998-08-19 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:989 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:989 av Chatrine Pålsson kd till statsministern om kartläggning av orsak till abort den 5 augusti År 1993 beslutade riksdagen att en kartläggning skulle göras beträffande vilka faktorer som leder till att en kvinna gör abort. Sedan dess har jag på olika sätt sökt att få vetskap om vad som skett. Tyvärr

Inlämnad: 1998-08-05 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:983 av Berggren, Inga (m)

Fråga 1997/98:983 av Inga Berggren m till socialministern om privata vårdgivare den 4 augusti Många landsting vägrar att teckna avtal med existerande privata vårdgivare vårdcentraler eller sjukgymnastkliniker. Detta dock inte på grund av bristande patientunderlag. I några fall har landstingen nekat kliniker ersättning

Inlämnad: 1998-08-04 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:982 av Linderborg, Tanja (v)

Fråga 1997/98:982 av Tanja Linderborg v till socialministern om Antabus och högkostnadsskyddet den 4 augusti Sedan den 1 juli i år ingår inte längre läkemedlet Antabus i det s.k. högkostnadsskyddet som gäller andra receptbelagda mediciner. Det betyder att den enskilde nu måste betala fullt pris för Antabustabletter.

Inlämnad: 1998-08-04 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:974 av Björklund, Ulf (kd)

Fråga 1997/98:974 av Ulf Björklund kd till socialministern om behandling av barn inom det alternativmedicinska området den 3 augusti Alternativmedicinen är ett uppskattat alternativ till den etablerade medicinen. Under senare år har nya erfarenheter tillkommit inom alternativmedicinen. Det finns starka skäl att uppdatera

Inlämnad: 1998-08-03 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:969 av Jonsson, Elver (fp)

Fråga 1997/98:969 av Elver Jonsson fp till socialministern om antabus den 30 juli Enligt massmedieuppgifter är det en strid mellan tillverkare av antidrogmedlet antabus och Riksförsäkringsverket som har lett till att det blivit en mycket kraftig ökning av priset på tillnyktringsmedlet antabus. Uppenbart är att det

Inlämnad: 1998-07-30 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:964 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1997/98:964 av Sonja Fransson s till justitieministern om kommunerna och handikappreformen den 29 juli 1994 års handikappreform innebar att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS trädde i kraft. Ett av motiven till LSS var att befintlig lagstiftning inte var tillräcklig för att skapa jämlika

Inlämnad: 1998-07-29 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:957 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:957 av Eva Goës mp till socialministern om funktionshindrades lagliga rätt den 27 juli Kommuner trotsar domstolarna. Funktionshindrade får inte sin av domstolarna tilldömda omsorgshjälp. Detta har pågått i tio år. När omsorgslagen togs 1967, var det en fantastisk framgång för våra utvecklingsstörda och

Inlämnad: 1998-07-27 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:938 av Fridén, Lennart (m)

Fråga 1997/98:938 av Lennart Fridén m till socialministern om missbruk av abortmöjligheterna den 14 juli Den svenska medicinens och sjukvårdens höga nivå ger också dessvärre möjligheter till missbruk. Det har under flera år ryktats att fosterdiagnostik nyttjats främst av familjer från andra kulturkretsar än den svenska

Inlämnad: 1998-07-14 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:937 av Brunander, Lennart (c)

Fråga 1997/98:937 av Lennart Brunander c till socialministern om abort den 14 juli Läkare slår larm, foster aborteras på grund av att de har fel kön. Detta häpnadsväckande besked ger verksamhetschefen vid kvinnokliniken i Borås lasarett. Han arbetar dagligen med kvinnor som av olika skäl väljer abort och är upprörd

Inlämnad: 1998-07-14 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:936 av Näslund, Ingrid (kd)

Fråga 1997/98:936 av Ingrid Näslund kd till socialministern om missbruksvård och LVM den 14 juli Alla tecken tyder på att narkotikabruket ökar och sprider sig nedåt i åldrarna. Trots detta har vårdplatserna för missbrukare som tas om hand enligt LVM i hela landet minskat från 900 platser till 343, sedan Statens institutionsstyrelse

Inlämnad: 1998-07-14 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:933 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:933 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om vård av Alzheimersjuka den 13 juli En grupp människor som kommit i skymundan är de många som i dag drabbas av demens. De drabbade känner hur de sakta förlorar fästet i tillvaron och mister kontakten med vänner och familj. Rädsla och frustration är vanliga

Inlämnad: 1998-07-13 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:923 av Berggren, Inga (m)

Fråga 1997/98:923 av Inga Berggren m till socialministern om privata vårdgivare Upprepade gånger på senaste tiden har jag fått information om att landsting runt om i Sverige vägrat förlänga avtal med existerande privata vårdgivare vårdcentraler eller sjukgymnastkliniker. Detta dock inte på grund av bristande patientunderlag.

Inlämnad: 1998-07-08 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)