Dokument & lagar (40 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1633 av Malmberg, Betty (m)

den 9 september Fråga 2007/08:1633 Kampanj för sparsam körning av Betty Malmberg m till miljöminister Andreas Carlgren c Regeringen jobbar aktivt med klimatfrågan och för att försöka sänka koldioxidutsläppen till atmosfären. Det är mycket positivt. Eftersom vägtrafiken har stor påverkan i det avseendet är det viktigt

Inlämnad: 2008-09-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1443 av Widegren, Cecilia (m)

den 3 juli Fråga 2007/08:1443 Alternativ finansiering av E 20 av Cecilia Widegren m till statsrådet Åsa Torstensson c Sverige och Skaraborg behöver investeringar i infrastrukturen främst för att människor ska färdas på säkra vägar men också för att underlätta för företag runt om i landet att investera, växa och

Inlämnad: 2008-07-03 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1428 av Polfjärd, Jessica (m)

den 1 juli Fråga 2007/08:1428 Myndighet till Västerås och Västmanland av Jessica Polfjärd m till statsrådet Åsa Torstensson c Den 19 juli 2007 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredning med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en trafikinspektionsorganisation. Det resulterade i utredningen

Inlämnad: 2008-07-01 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1373 av Tobé, Tomas (m)

den 17 juni Fråga 2007/08:1373 Bredbandsstöd av Tomas Tobé m till statsrådet Åsa Torstensson c Bredbandstäckningen i Sverige är god i större städer medan den i glesbygd kan vara sämre. I de mer tätbefolkade områdena finns kundunderlag, och därmed kommersiella villkor för aktörer, medan det i glesbygdsområden saknas

Inlämnad: 2008-06-17 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1348 av Gerdau, Mats (m)

den 12 juni Fråga 2007/08:1348 Upphandlingsregler för att främja avknoppning av Mats Gerdau m till statsrådet Mats Odell kd Regeringen har tydligt deklarerat att den vill främja avknoppning av skolor och annan kommunal verksamhet. Jag tycker att det är en bra ambition från regeringens sida. I ett pressmeddelande

Inlämnad: 2008-06-12 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1301 av Forslund, Patrik (m)

den 4 juni Fråga 2007/08:1301 Tåg till Dalafjällen av Patrik Forslund m till statsrådet Åsa Torstensson c Med starka attraktioner som Sälenfjällen, Vasaloppet och Siljan är Dalarna ett välbesökt turistresmål för svenska och utländska turister. Sammantaget sysselsätter turismen i Dalarna 8 800 helårsverken vilket

Inlämnad: 2008-06-04 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1274 av Malmberg, Betty (m)

den 28 maj Fråga 2007/08:1274 Färdtjänst i annan kommun av Betty Malmberg m till statsrådet Maria Larsson kd I lagen om färdtjänst SFS 2006:1114 3 anges att en kommun får anordna färdtjänst i annan kommun för den kommuninnevånare som berättigats till färdtjänst. Genom den formuleringen ges stora utrymmen för tolkning

Inlämnad: 2008-05-28 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1273 av Öholm, Oskar (m)

den 28 maj Fråga 2007/08:1273 Införande av nya hastighetsgränser av Oskar Öholm m till statsrådet Åsa Torstensson c Till hösten får Sveriges bilister fem nya hastighetsgränser att hålla reda på. I de förslag till nya hastighetsgränser som Vägverkets sju regioner satt samman finns emellertid stora frågetecken. De

Inlämnad: 2008-05-28 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1268 av Gerdau, Mats (m)

den 28 maj Fråga 2007/08:1268 Avknoppning av skolor av Mats Gerdau m till utbildningsminister Jan Björklund fp Avknoppning av kommunal verksamhet är ett bra sätt att öka både mångfalden och kvaliteten inom välfärdssektorn och samtidigt tillvarata personalens kompetens och engagemang. Regeringen har tidigare deklarerat

Inlämnad: 2008-05-28 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2007/08:669 av Anger, Staffan (m)

den 9 maj Interpellation 2007/08:669 Modernisering av slussen i Södertälje av Staffan Anger m till statsrådet Åsa Torstensson c Slussen i Södertälje behöver snarast en större nyinvestering för att kunna ta in större tonnage i Mälaren med moderna båtar som är kostnadseffektivare. Sjöfarten i Mälaren är viktig för

Inlämnad: 2008-05-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Modernisering av slussen i Södertälje

Interpellation 2007/08:656 av Pålsson, Anne-Marie (m)

den 8 maj Interpellation 2007/08:656 Lissabonfördraget av Anne-Marie Pålsson m till statsrådet Cecilia Malmström fp Den 13 december 2007 undertecknade den svenske statsministern Lissabonfördraget. Om allt går som planerat kommer riksdagen någon gång under hösten 2008 att godkänna fördraget. Lissabonfördraget sägs

Inlämnad: 2008-05-08 Besvarare: Cecilia Malmström (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Lissabonfördraget

Skriftlig fråga 2007/08:1166 av Sander, Mats (m)

den 29 april Fråga 2007/08:1166 Tidsplanen för utredningen av transportflöden i Öresundsregionen av Mats Sander m till statsrådet Åsa Torstensson c Jag har med stort intresse tagit del av rapporteringen från statsrådets möte i Malmö med Danmarks transportminister Carina Christensen. En fråga som engagerar många,

Inlämnad: 2008-04-29 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1099 av Watz, Marianne (m)

den 15 april Fråga 2007/08:1099 Förbud mot handhållen mobiltelefon vid bilkörning av Marianne Watz m till statsrådet Åsa Torstensson c Vi försöker minska risker och förebygga olyckor i trafiken genom olika lagar och regler som alkoholförbud, hastighetsbegränsning och bilbältestvång. Det kräver stor uppmärksamhet

Inlämnad: 2008-04-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1067 av Roszkowska Öberg, Eliza (m)

den 11 april Fråga 2007/08:1067 Möjligheter för äldre att fortsätta köra bil av Eliza Roszkowska Öberg m till statsrådet Åsa Torstensson c Inom den kommande tioårsperioden kommer över en miljon svenskar att gå i pension. Samtidigt har vårt välstånd ökat vilket möjliggjort fantastiska framsteg inom hälsa och sjukvård.

Inlämnad: 2008-04-11 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1048 av Hammarbergh, Krister (m)

den 7 april Fråga 2007/08:1048 Förslaget om sänkta fartgränser i Norrbotten av Krister Hammarbergh m till statsrådet Åsa Torstensson c Vägverket ser över och ändrar hastighetsgränser på hela det statliga vägnätet och det innebär både höjningar och sänkningar av dagens gränser. Vägverket föreslår en sänkning av

Inlämnad: 2008-04-07 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1016 av Cederfelt, Margareta (m)

den 28 mars Fråga 2007/08:1016 Osäker trafiksäkerhet av Margareta Cederfelt m till statsrådet Åsa Torstensson c Den nationella bältesveckan är avslutad. Mellan den 18 och 24 februari kontrollerade polisen 43 618 fordonsförare. Hela 5 401 personer upptäcktes utan bilbälte. Men ännu allvarligare var att polisen fann

Inlämnad: 2008-03-28 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:978 av Roszkowska Öberg, Eliza (m)

den 14 mars Fråga 2007/08:978 Elbilar som miljövänligare alternativ av Eliza Roszkowska Öberg m till statsrådet Åsa Torstensson c För att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn räcker det inte med att bara byta till etanolbränslen. Kraftigare reduktioner av utsläppen kräver energikällor som i princip inte

Inlämnad: 2008-03-14 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:933 av Widegren, Cecilia (m)

den 11 mars Fråga 2007/08:933 Mälardalen och utbyggnaden av E 20 av Cecilia Widegren m till statsrådet Åsa Torstensson c Infrastruktursatsningar är nödvändiga för ökad tillväxt och därmed fler jobb. I och utanför Skaraborg är det E 20 som är viktigast för både säkerhet och för att bland annat företag som Volvo,

Inlämnad: 2008-03-11 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:929 av Asplund, Lena (m)

den 7 mars Fråga 2007/08:929 Yrkeschaufförers kör- och vilotider av Lena Asplund m till statsrådet Åsa Torstensson c Yrkeschaufförer ska ha rätt till regelbunden vila och de ska aldrig behöva köra orimligt långa arbetspass. Därför finns det regler för kör- och vilotider. Dessa regler har tre huvudsyften, nämligen

Inlämnad: 2008-03-07 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:869 av Cederfelt, Margareta (m)

den 28 februari Fråga 2007/08:869 Minskad rattonykterhet och ökad trafiksäkerhet av Margareta Cederfelt m till statsrådet Åsa Torstensson c Antalet olyckor i trafiken ökar kontinuerligt och möjligheten att uppnå nollvisionens mål verkar avlägsna. En av de huvudsakliga orsakerna till trafikolyckor är förare som

Inlämnad: 2008-02-28 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Paginering