Dokument & lagar (7 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1057 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:1057 av Owe Hellberg v till näringsministern om bidrag för energiomställningen den 28 augusti Riksdagen har fastställt ett program för en omställning av våra energisystem för att minska behovet av direktverkande el. En mycket stor del, närmare hälften av vår elförbrukning används i bostäder och lokaler,

Inlämnad: 1998-08-28 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1044 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:1044 av Owe Hellberg v till näringsministern om bidrag för energiomställningen den 26 augusti Ansökningarna i Gävleborgs län när det gäller bidragen för energiomställningen, har slagit väl ut. Bidragsansökningarna för installation av effektvakt och kompletterande värmekälla t.ex. kakelugn eller kamin

Inlämnad: 1998-08-26 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:718 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:718 av Owe Hellberg v till kommunikationsministern om Telia och ISDN Under senare tid har man på flera håll kunnat läsa om hur Telia missbrukar sin monopolställning vad gäller utbyggnaden av ISDN. I tätorter har nästan alla möjlighet att få ISDN av Telia, men i glesbygd, där det är långt mellan telestationerna,

Inlämnad: 1998-05-08 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:335 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:335 av Owe Hellberg v till näringsministern om bidrag för energiomställningen Ansökningarna i Gävleborgs län när det gäller bidragen för energiomställningen, har slagit väl ut. Bidragsansökningarna för installation av effektvakt och kompletterande värmekälla t.ex. kakelugn eller kamin är till antalet ca

Inlämnad: 1998-01-21 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:113 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:113 av Owe Hellberg v till näringsministern om etablering av halvledarindustri Mikroelektronikindustrin är den snabbast växande tillverkningsindustrin med en tillväxttakt på ca 15 per år. USA och Japan dominerar med 75 av tillverkningen, men även Tyskland, Holland och Frankrike har egna stora halvledarföretag.

Inlämnad: 1997-11-06 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:79 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:79 av Owe Hellberg v till näringsministern om länsstyrelseanslag för 1997 Regeringen vill att riksdagen skall godkänna en indragning av redan tidigare beslutade medel till länsstyrelserna för 1997. Anslagen gäller medel för regionalpolitisk verksamhet. Regeringen har bedömt att 500 miljoner kronor av 2

Inlämnad: 1997-10-23 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:283 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:283 av Owe Hellberg v till arbetsmarknadsministern om försörjningsmöjligheterna för 20-24-åringar Regeringen, och nu även riksdagen, har beslutat att från den 1 januari 1998 kan de kommuner som vill ta över ansvaret för arbetslösa ungdomar 20-24 år. Efter högst 100 dagars arbetslöshet skall de unga erbjudas

Inlämnad: 1997-12-18 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)