Dokument & lagar (159 träffar)

Interpellation 2003/04:538 av Pilsäter, Karin (fp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:538 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om löneutvecklingen i vissa regioner och kommunal kostnadsutjämning För tio år sedan beslöt den borgerliga regeringen på förslag av jämställdhetsminister, tillika vice statsminister, Bengt Westerberg att tillsätta en utredning

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:516 av Andrén, Gunnar (fp)

den 19 maj Interpellation 2003/04:516 av Gunnar Andrén fp till statsrådet Hans Karlsson om underhåll av museisamlingars byggnader Nyligen tvingades kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje att avvisa en ansökan från Roslagsmuseet på denna ort om fastighetsunderhåll. Orsaken var enkel: brist på pengar. Det omedelbara

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2003/04:515 av Brus, Sven (kd)

den 19 maj Interpellation 2003/04:515 av Sven Brus kd till statsrådet Hans Karlsson om ett brett perspektiv på ohälsan Det finns självfallet ingen enkel förklaring till de dramatiskt ökade ohälsokostnaderna de senaste åren. Svaret torde dock inte vara att svenskarna blivit så mycket sjukare. Av AHA-utredningen framgår

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2003/04:495 av Ekström, Anne-Marie (fp)

den 13 maj Interpellation 2003/04:495 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Hans Karlsson om hörselskador och kvinnors utslagning från arbetslivet Nyligen har Hörselskadades riksförbund presenterat sin årliga rapport. Av denna framgår bland annat att alltfler kvinnor i yrkesverksam ålder drabbas av hörselskador.

Inlämnad: 2004-05-13 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2003/04:484 av Lundström, Nina (fp)

den 11 maj Interpellation 2003/04:484 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om hinder för ökat bostadsbyggande i Stockholm Det är nu första gången sedan 1991 som det är fler kommuner i Sverige som har brist 107 än som har överskott 98 på bostäder. Bostadsmarknadsenkäten visar att antalet kommuner med

Inlämnad: 2004-05-11 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:479 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 7 maj Interpellation 2003/04:479 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om statens styrning av kommunala bostadsbolag Det åligger enligt regeringsformen det allmänna att trygga rätten till bostad. För att uppnå detta, liksom bostadspolitikens övriga mål, finns en tydlig ansvarsfördelning mellan

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:458 av Narti, Ana Maria (fp)

den 29 april Interpellation 2003/04:458 av Ana Maria Narti fp till statsrådet Hans Karlsson om AMS och utländska akademiker I sitt anförande under partiledardebatten den 21 januari talade statsminister Göran Persson om den växande arbetslösheten och om en ökning av volymerna i arbetsmarknadsåtgärder. Statsministern

Inlämnad: 2004-04-29 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2003/04:455 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 27 april Interpellation 2003/04:455 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om Heby kommuns länsbyte I samband med 1998 års val anordnades en folkomröstning i Heby. Medborgarna hade att ta ställning till vilket län Heby kommun skulle tillhöra i framtiden. Resultatet av folkomröstningen blev att

Inlämnad: 2004-04-27 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:453 av Acketoft, Tina (fp)

den 27 april Interpellation 2003/04:453 av Tina Acketoft fp till statsrådet Hans Karlsson om könsuppdelningen på arbetsmarknaden Måndagen den 19 april 2004 överlämnades utredningen Den könsuppdelade arbetsmarknaden till arbetslivsminister Hans Karlsson. Föga förvånande konstateras där att kvinnor fortfarande i huvudsak

Inlämnad: 2004-04-27 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2003/04:437 av Darvik, Axel (fp)

den 19 april Interpellation 2003/04:437 av Axel Darvik fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ungdomars bostadssituation Unga personer är i dag de mest utsatta på bostadsmarknaden. Bostadsbristen som ökat kraftigt enligt Boverkets rapporter slår extra hårt mot dem som är i början av sin boendekarriär. Den generella

Inlämnad: 2004-04-20 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:421 av Stenmark, Rigmor (c)

den 7 april Interpellation 2003/04:421 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om överförandet av indelningsfrågor från regeringen till riksdagen Riksdagen har givit i uppdrag till regeringen att skyndsamt återkomma till riksdagen med lagförslag innebärande att det är riksdagen som ska avgöra hur länsindelningen

Inlämnad: 2004-04-07 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:411 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 2 april Interpellation 2003/04:411 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om stopplagen Bostadsutskottet har gjort en sammanställning av beslut i ärenden om tillstånd till överlåtelse enligt lagen om allmännyttiga bostadsföretag. En lag som vi moderater vill avskaffa. Av sammanställningen

Inlämnad: 2004-04-02 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:403 av Narti, Ana Maria (fp)

den 1 april Interpellation 2003/04:403 av Ana Maria Narti fp till statsrådet Hans Karlsson om AMS och utländska akademiker I sitt anförande under partiledardebatten den 21 januari talade statsminister Göran Persson om den växande arbetslösheten och om en ökning av volymerna i arbetsmarknadsåtgärder. Statsministern

Inlämnad: 2004-04-01 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2003/04:402 av Eriksson, Peter (mp)

den 1 april Interpellation 2003/04:402 av Peter Eriksson mp till statsrådet Hans Karlsson om försäljning av JAS och jobbexport Frågan om försäljningen av svenska JAS-plan utomlands är till största delen en fråga för den svenska försvars-säkerhets- och utrikespolitiken. Nu har det emellertid visat sig att försäljningen

Inlämnad: 2004-04-01 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2003/04:382 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 23 mars Interpellation 2003/04:382 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Berit Andnor om Dalarö folkhögskolas punktskriftsutbildning Personer som blivit synskadade i vuxen ålder har i dag små möjligheter att lära sig läsa och skriva punktskrift. Sedan 1999 har Dalarö folkhögskola i samverkan med Synskadades

Inlämnad: 2004-03-23 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2003/04:376 av Backman, Hans (fp)

den 19 mars Interpellation 2003/04:376 av Hans Backman fp till socialminister Lars Engqvist om kostnader för sjukförsäkringen En av de viktigaste frågorna när det gäller att få fart på tillväxten i Sverige är att få ned sjukfrånvaron. Den har nått en omfattning som utöver personligt lidande medför oerhört stora kostnader

Inlämnad: 2004-03-19 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: kostnader för sjukförsäkringen

Interpellation 2003/04:354 av Stenmark, Rigmor (c)

den 16 mars Interpellation 2003/04:354 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostad till nya invånare Regeringen har presenterat en skrivelse med förslag till övergångsregler för arbetskraft från de länder som blir EU-medlemmar den 1 maj 2004. Förslagen innebär bland annat krav på arbetstillstånd,

Inlämnad: 2004-03-16 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:346 av Lundström, Nina (fp)

den 11 mars Interpellation 2003/04:346 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kvinnor i byggbranschen Svensk byggbransch är en mansdominerad bransch. 1999 var 224 000 individer sysselsatta inom byggindustrin. Av dessa utgör kvinnorna någon eller några procent inom de fåtal grupper där de finns representerade.

Inlämnad: 2004-03-11 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: kvinnor i byggbranschen

Interpellation 2003/04:342 av Burman, Ingrid (v)

den 11 mars Interpellation 2003/04:342 av Ingrid Burman v till statsrådet Hans Karlsson om sjukskrivningsrätt för sjukgymnaster En av de största frågorna i dag och inför framtiden är hur vi ska bekämpa ohälsan. Vi vet att det är en komplex fråga som kräver en mängd olika insatser, på individnivå såväl som på nationell

Inlämnad: 2004-03-11 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: sjukskrivningsrätt för sjukgymnaster

Interpellation 2003/04:335 av Darell, Linnéa (fp)

den 9 mars Interpellation 2003/04:335 av Linnéa Darell fp till statsrådet Hans Karlsson om insatser från arbetsförmedlingen Den 3 mars presenterade Kommun- och Landstingsförbundet tillsammans med Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket rapporten Rehabilitering eller utanförskap I rapporten framgår det att 80 procent

Inlämnad: 2004-03-09 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: insatser från arbetsförmedlingen