Dokument & lagar (215 träffar)

Interpellation 2014/15:463 av Aron Modig (KD)

Interpellation 2014/15:463 Slopat gåvoavdrag av Aron Modig KD till Finansminister Magdalena Andersson S Det civila samhället med allt det ideella arbete som utförs i olika typer av frivilligorganisationer, föreningar och samfund utgör en väldigt viktig del av Sverige. Det är ett viktigt komplement till både den offentliga

Inlämnad: 2015-03-27 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:463 av Aron Modig (KD) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Slopat gåvoavdrag

Interpellation 2014/15:451 av Aron Modig (KD)

Interpellation 2014/15:451 Arbetsgivaravgifterna för unga av Aron Modig KD till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har aviserat en kraftig höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, exempelvis i budgetpropositionen för 2015. Höjningen av arbetsgivaravgifterna gör det dyrare att anställa och kan befaras få

Inlämnad: 2015-03-26 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:451 av Aron Modig (KD) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsgivaravgifterna för unga

Interpellation 2014/15:293 av Désirée Pethrus (KD)

Interpellation 2014/15:293 RUT och framtiden av Désirée Pethrus KD till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Året efter att alliansregeringen kommit till makten 2006 infördes RUT-avdraget för skattereducerade tjänster i hemmet. Med RUT, som står för rengöring, underhåll och tvätt, har det definierats ett antal hushållsnära

Inlämnad: 2015-02-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:293 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: RUT och framtiden

Interpellation 2014/15:266 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2014/15:266 Ideella sektorns möjlighet att verka i Sverige av Mikael Oscarsson KD till Finansminister Magdalena Andersson S Avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer har blivit en succé. Avdragsrätten innebär att den som ger pengar till viss hjälpverksamhet eller forskning får göra ett skatteavdrag

Inlämnad: 2015-02-06 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:266 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 103 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ideella sektorns möjlighet att verka i Sverige

Interpellation 2014/15:244 av Aron Modig (KD)

Interpellation 2014/15:244 Utbildningsministerns möte med utbildningsföretagen av Aron Modig KD till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Dagens Nyheter den 15 januari 2015 har gjort en granskning av läromedel i historia för högstadiet i syfte att undersöka könsfördelningen av i böckerna namngivna män och kvinnor. Undersökningen

Inlämnad: 2015-01-30 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2014/15:244 av Aron Modig (KD) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utbildningsministerns möte med utbildningsföretagen

Skriftlig fråga 2014/15:171 av Aron Modig (KD)

Fråga 2014/15:171 Momsregler vid second hand-försäljning av Aron Modig KD till Finansminister Magdalena Andersson S Det civila samhället utgör en omistlig del av Sverige ett viktigt komplement till den offentliga sektorn och näringslivet. Flera av det svenska civilsamhällets viktigaste aktörer som exempelvis Sveriges

Inlämnad: 2015-01-20 Besvarare: Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:171 av Aron Modig (KD) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:167 av Aron Modig (KD)

Fråga 2014/15:167 Utbildningsministerns möte med läromedelsföretagen av Aron Modig KD till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Dagens Nyheter den 15 januari 2015 har gjort en granskning av läromedel i historia för högstadiet i syfte att undersöka könsfördelningen av i böckerna namngivna män och kvinnor. Undersökningen

Inlämnad: 2015-01-16 Besvarare: Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:167 av Aron Modig (KD) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:96 av Sofia Damm (KD)

Fråga 2014/15:96 Stöd till barn med särskilda behov i skolan av Sofia Damm KD till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Sedan den nya lagen om skolpeng trädde i kraft 2010 har barn i behov av särskilt stöd rätt till extra resurser i skolan. Ett så kallat tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder kan betalas ut av

Inlämnad: 2014-11-21 Besvarare: Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:96 av Sofia Damm (KD) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:46 av Aron Modig (KD)

Interpellation 2014/15:46 Högre marginalskatters effekter på den svenska ekonomins konkurrenskraft av Aron Modig KD till Finansminister Magdalena Andersson S Konkurrensen i den globala ekonomin hårdnar för varje år. Om vi i Sverige ska kunna hålla en hög välfärds- och välståndsnivå också framöver så behöver vi förhålla

Inlämnad: 2014-10-16 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:46 av Aron Modig (KD) (pdf, 96 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Högre marginalskatters effekter på den svenska ekonomins konkurrenskraft

Skriftlig fråga 2011/12:257 av Andersson, Anders (KD)

den 15 december Fråga 2011/12:257 Användandet av icke godkända läkemedel av Anders Andersson KD till socialminister Göran Hägglund KD I år är det patientsäkerhetens år. Samma år har ett antal landsting beslutat att systematiskt använda ett läkemedel som inte har godkänts av Läkemedelsverket, trots att det finns

Inlämnad: 2011-12-15 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:983 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 27 maj Fråga 2008/09:983 Landstingen och icke-medicinsk omskärelse av pojkar av Lennart Sacrédeus kd till socialminister Göran Hägglund kd I mars 2007 redovisade Socialstyrelsen sitt regeringsuppdrag att analysera varför vissa pojkar i främst förskoleåldern omskurits av personer utanför hälso- och sjukvården.

Inlämnad: 2009-05-27 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1310 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 5 juni Fråga 2007/08:1310 Stockholm som finansiellt centrum av Lennart Sacrédeus kd till statsrådet Mats Odell kd För en väl fungerande marknadsekonomi fyller aktiehandeln på pålitliga, solida, effektiva och likvida börser en central funktion. Stockholmsbörsen spelar därmed en synnerligen viktig roll för den

Inlämnad: 2008-06-05 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1065 av Pethrus Engström, Désirée (kd)

den 11 april Fråga 2007/08:1065 Möjlighet att överlåta föräldrapenning av Désirée Pethrus Engström kd till socialminister Göran Hägglund kd Att ta hand om ett nyfött barn kräver tid, tålamod och omsorg. För de ensamstående föräldrar där den andra parten inte är delaktig i barnets liv blir dock situationen problematisk.

Inlämnad: 2008-04-11 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:927 av Davidson, Inger (kd)

den 7 mars Fråga 2007/08:927 Design för alla av Inger Davidson kd till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp För den en och en halv miljon svenskar som har nedsatt handfunktion är vardagen onödigt svår i dag. Dubbla förpackningar, lock som kräver kraftfulla handrörelser och detaljer så små att

Inlämnad: 2008-03-07 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:798 av Davidson, Inger (kd)

den 2 mars Fråga 2006/07:798 Föräldrapenning i Norden av Inger Davidson kd till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Föräldrapenningen ska ge föräldrar möjlighet att avstå från förvärvsarbete för att vara hemma och vårda sitt barn. Föräldrapenning utbetalas under sammanlagt 480 dagar. Föräldrarna kan välja att

Inlämnad: 2007-03-02 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2005/06:1818 av Lindström, Torsten (kd)

den 13 juni Fråga 2005/06:1818 av Torsten Lindström kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Studenters rätt till tillgodoräknande av kurs inom lärosäte En student som har genomgått högskoleutbildning med godkänt resultat har i dag rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid annan

Inlämnad: 2006-06-13 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1574 av Gustafsson, Holger (kd)

den 9 maj Fråga 2005/06:1574 av Holger Gustafsson kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Femtioårsminne av Ungernrevolten I år är det femtio år sedan Ungernrevolten, en av de mest laddade händelserna under kalla kriget. Den tändande gnistan var en studentdemonstration i Budapest den 23 oktober 1956

Inlämnad: 2006-05-09 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2005/06:355 av Attefall, Stefan (kd)

den 20 april Interpellation 2005/06:355 av Stefan Attefall kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Jönköpings tekniska högskola I takt med att konkurrensen hårdnar i en alltmer globaliserad värld talar alla om att Sverige ska möta denna konkurrens med forskning, utveckling och allt högre kunskapsinnehåll

Inlämnad: 2006-04-20 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Jönköpings tekniska högskola

Skriftlig fråga 2005/06:1430 av Sandahl, Olle (kd)

den 18 april Fråga 2005/06:1430 av Olle Sandahl kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Fusk i högre utbildning och forskning Plagiat är den vanligaste orsaken till att studenter på högskolan blir avstängda. Enligt en rapport från Högskoleverket blev 261 studenter avstängda eller varnade för att

Inlämnad: 2006-04-18 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1419 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 13 april Fråga 2005/06:1419 av Gunilla Tjernberg kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Databassystemet Sofies framtid I början av 1990-talet skapades databassystemet Sofie för Länsmuseet i Umeå. Sofie fyllde ett stort behov för registrering av samlingar av kulturhistoriska och arkeologiska

Inlämnad: 2006-04-13 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)