Dokument & lagar (3 träffar)

Interpellation 2015/16:351 av Helena Lindahl (C)

Interpellation 2015/16:351 Byggstart för Norrbotniabanan av Helena Lindahl C till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har tidigare uttalat att den vill börja bygga Norrbotniabanan under innevarande mandatperiod, vilket i dagsläget innebär att det blir en byggstart om senast två år. Detta står i bjärt kontrast till

Inlämnad: 2016-01-29 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:351 av Helena Lindahl (C) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Byggstart för Norrbotniabanan

Interpellation 2014/15:235 av Anders Åkesson (C)

Interpellation 2014/15:235 Möjlighet för tyngre och längre fordon att färdas på det svenska vägnätet av Anders Åkesson C till Statsrådet Anna Johansson S Det finns stora samhällsnyttor att tillvarata genom att möjliggöra transport av tyngre och längre fordon på delar av det svenska vägnätet. Samtidigt som ledig kapacitet

Inlämnad: 2015-01-29 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:235 av Anders Åkesson (C) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Möjlighet för tyngre och längre fordon att färdas på det svenska vägnätet

Interpellation 2011/12:267 av Sjöstedt, Jonas (V)

den 27 februari Interpellation 2011/12:267 Sjukvården i glesbygd av Jonas Sjöstedt V till socialminister Göran Hägglund KD Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården vård på lika villkor för hela befolkningen. I stora delar av Glesbygdssverige är detta i praktiken svårt att klara. I Västerbotten

Inlämnad: 2012-02-27 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sjukvården i glesbygd