Dokument & lagar (20 träffar)

Interpellation 2011/12:267 av Sjöstedt, Jonas (V)

den 27 februari Interpellation 2011/12:267 Sjukvården i glesbygd av Jonas Sjöstedt V till socialminister Göran Hägglund KD Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården vård på lika villkor för hela befolkningen. I stora delar av Glesbygdssverige är detta i praktiken svårt att klara. I Västerbotten

Inlämnad: 2012-02-27 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sjukvården i glesbygd

Skriftlig fråga 2009/10:843 av Linna, Elina (v)

den 27 maj Fråga 2009/10:843 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd I dag är det bara kvinnor som lever i en parrelation som har möjlighet att få tillgång till assisterad befruktning. Dock är det vanligt att ensamstående kvinnor söker behandling på

Inlämnad: 2010-05-27 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:842 av Linna, Elina (v)

den 27 maj Fråga 2009/10:842 Abort i Sverige för utländska kvinnor av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Den 1 januari 2008 ändrades abortlagen så att kravet på att en kvinna för att få göra abort i Sverige måste vara svensk medborgare eller bosatt i Sverige togs bort. Vänsterpartiet värnar den

Inlämnad: 2010-05-27 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:815 av Linna, Elina (v)

den 19 maj Fråga 2009/10:815 Tillgänglighet i vården av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Socialstyrelsen har kartlagt tillgängligheten i vården genom att undersöka 500 distriktsläkarmottagningar. Man har funnit att tillgängligheten för personer med rörelsehinder är relativt god, men att det finns

Inlämnad: 2010-05-19 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2009/10:187 av Linna, Elina (v)

den 19 januari Interpellation 2009/10:187 ECT-behandling av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Inom den psykiatriska hälso- och sjukvården har ECT-behandling elbehandling återigen blivit ett alltmer förekommande inslag. Frågan har uppmärksammats och debatterats flitigt i medier och tidningar. Framför

Inlämnad: 2010-01-19 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: ECT-behandling

Interpellation 2009/10:182 av Linna, Elina (v)

den 15 januari Interpellation 2009/10:182 ECT-behandling av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Inom den psykiatriska hälso- och sjukvården har ECT-behandling elbehandling återigen blivit ett alltmer förekommande inslag. Frågan har uppmärksammats och debatterats flitigt i medier och tidningar. Framför

Inlämnad: 2010-01-15 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:225 av Linna, Elina (v)

den 20 november Fråga 2009/10:225 ECT-behandling av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Inom den psykiatriska hälso- och sjukvården har ECT-behandling elbehandling återigen blivit ett alltmer förekommande inslag. I veckan har frågan uppmärksammats och debatterats flitigt i och med ett program på

Inlämnad: 2009-11-20 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:138 av Linna, Elina (v)

den 29 oktober Fråga 2009/10:138 Medicinska aborter av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Dagens långa väntetider för kvinnor som vill genomföra en abort skulle kunna minskas om medicinska aborter i högre grad utfördes av barnmorskor. Förutom att kortare köer inom vården alltid är bra, är det särskilt

Inlämnad: 2009-10-29 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:969 av Linna, Elina (v)

den 20 maj Fråga 2008/09:969 Apotekarens roll i vården av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Studier visar att mellan 40 och 85 procent av alla som skrivs in på eller ut från sjukhus drabbas av fel i medicineringen på grund av överföringen. Läkemedel tillkommer, faller bort eller doseringen blir

Inlämnad: 2009-05-20 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:807 av Linna, Elina (v)

den 1 april Fråga 2008/09:807 Rutiner för fastspänning av patienter av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Enligt Socialstyrelsen har rutinerna för när patienter ska spännas fast med bälte eller isoleras varit otydliga. Vid flera tillfällen har läkare fattat beslut om att spänna fast patienter utan

Inlämnad: 2009-04-01 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1557 av Linna, Elina (v)

den 15 augusti Fråga 2007/08:1557 PKU-registret av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd PKU-registret startades 1975 för att forska om och kartlägga sjukdomar. Föräldrar till nyfödda barn erbjöds att lämna ett prov som sedan lagras. Sedan 1975 har 3 500 000 prover insamlats, det rör i princip varenda

Inlämnad: 2008-08-15 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2007/08:515 av Linna, Elina (v)

den 13 mars Interpellation 2007/08:515 Apoteket och landsbygden av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Sverige är ett till ytan stort land med relativt sett liten befolkning. Bland annat för att kunna ge service till hela landet har vi i Sverige valt att organisera försäljning och distribution av

Inlämnad: 2008-03-13 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Apoteket och landsbygden

Skriftlig fråga 2007/08:741 av Linna, Elina (v)

den 11 februari Fråga 2007/08:741 Apoteksregister och integriteten av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd I dagarna har regeringen givit Lars Reje i uppdrag att utreda hur den personliga integriteten påverkas när apoteken säljs ut och fler ska få tillgång till apoteksregistret. Även om det är bra

Inlämnad: 2008-02-11 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2007/08:381 av Linna, Elina (v)

den 7 februari Interpellation 2007/08:381 Psykvården av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Enligt en rapport från Socialstyrelsen vårdades över 7 700 personer på sjukhus efter att ha försökt begå självmord eller skada sig själva under 2006. Hur stort mörkertalet är är omöjligt att säga. Den grupp

Inlämnad: 2008-02-07 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2006/07:610 av Linna, Elina (v)

den 29 maj Interpellation 2006/07:610 Äldre med psykossjukdom av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd I dagens debatt om psykiatrin har fokus fästs på våld, psykiskt sjuka lagöverträdare och unga människor med psykisk ohälsa. Det är viktiga målgrupper vars behov under lång tid varit eftersatta. Men

Inlämnad: 2007-05-29 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Äldre med psykossjukdom

Skriftlig fråga 2006/07:1245 av Linna, Elina (v)

den 25 maj Fråga 2006/07:1245 Garantier för implantat av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Problemen med tandimplantat har uppmärksammats mycket på senare tid. Nu senast är det P 1:s Kaliber som levererat en kritisk granskning av implantatmarknaden. Det finns uppenbarligen stora pengar att göra

Inlämnad: 2007-05-25 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2006/07:547 av Linna, Elina (v)

den 22 maj Interpellation 2006/07:547 Situationen för patienter med ME, kroniskt trötthetssyndrom av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Ca 40 000 personer i Sverige uppskattas lida av kroniskt trötthetssyndrom eller ME myalgisk encefalomyelitsom sjukdomen också kallas. ME eller kroniskt trötthetssyndrom

Inlämnad: 2007-05-22 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Situationen för patienter med ME, kroniskt trötthetssyndrom

Interpellation 2006/07:366 av Linna, Elina (v)

den 1 mars Interpellation 2006/07:366 Fibromyalgipatienters ställning i vården och sjukskrivningsprocessen av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Ungefär 2 procent av befolkningen i Sverige lider av dag av fibromyalgi. De flesta som får sjukdomen är 3050 år när de insjuknar och tendensen visar att

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2006/07:52 av Linna, Elina (v)

den 9 november Interpellation 2006/07:52 Kilen av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Läkemedel är en stor tillgång för bot, lindring och ökat välbefinnande hos många människor, men de kan även innebära risker. Marknadskrafterna kan därför inte tillåtas råda oreglerat utan den producentoberoende

Inlämnad: 2006-11-08 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kilen

Interpellation 2006/07:3 av Linna, Elina (v)

den 10 oktober Interpellation 2006/07:3 Privata sjukhus av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Det verkar finnas många olika bud om i vilken utsträckning den nya borgerliga regeringen ska föra in vinstintresset i vården. Fredrik Reinfeldt talade i sin regeringsförklaring i mycket allmänna ordalag

Inlämnad: 2006-10-10 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Privata sjukhus