Dokument & lagar (25 träffar)

Interpellation 2011/12:267 av Sjöstedt, Jonas (V)

den 27 februari Interpellation 2011/12:267 Sjukvården i glesbygd av Jonas Sjöstedt V till socialminister Göran Hägglund KD Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården vård på lika villkor för hela befolkningen. I stora delar av Glesbygdssverige är detta i praktiken svårt att klara. I Västerbotten

Inlämnad: 2012-02-27 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sjukvården i glesbygd

Skriftlig fråga 1998/99:637 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:637 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om UNHCR och mutor den 19 maj Företrädare för både Statens invandrarverk och FN:s flyktingkommissariat har bekräftat att lokalt anställd personal hos UNHCR i Makedonien tar mutor för att sätta upp flyktingar på de namnlistor som lämnas till Invandrarverket

Inlämnad: 1999-05-19 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:606 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:606 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om Kosovoflyktingar den 5 maj Makedonien befinner sig i en situation där påfrestningarna på landet till följd av massflykten från Kosovo blir allt svårare för var dag. Det är inte bara en fråga om svårigheter att ordna ett mottagande som uppfyller åtminstone

Inlämnad: 1999-05-05 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:525 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:525 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om utlänningslagen den 8 april Mohammad Shakeri tog sitt liv när han 1996 skulle utvisas från Sverige efter nio år i landet. Den storm av vrede och upprördhet denna tragedi väckte i hela Sverige gjorde en ändring av utlänningslagen vad gäller återkallande

Inlämnad: 1999-04-08 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:497 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:497 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om Kosovo den 25 mars Vi kan varje dag på TV:s nyhetssändningar se skakande bilder från brinnande byar och människor på flykt i Kosovo. Men en kosovoalban eller serb som försöker fly till Sverige eller något annat EU-land hindras effektivt från detta

Inlämnad: 1999-03-25 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:296 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:296 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om utbildning för Invandrarverkets personal den 28 januari Statens invandrarverk fattar beslut i första instans i ärenden om bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Överklagande sker till förvaltningsdomstol. Beslut om bistånd enligt

Inlämnad: 1999-01-28 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:288 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:288 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om könsstympning den 27 januari I Somalia är 90-100 av flickorna könsstympade. Barnkonventionen stadgar i artikel 24 punkt 3 att konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är

Inlämnad: 1999-01-27 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:281 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:281 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om uppehållstillstånd för kosovoalbaner den 26 januari Efter den senaste händelseutvecklingen i Kosova har det blivit alltmer uppenbart att det inte är aktuellt med något återvändande inom överskådlig tid för de kosovoalbaner som nu finns i Sverige

Inlämnad: 1999-01-26 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1000 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:1000 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om uppehållstillstånd för bosnier den 10 augusti I Sverige finns en grupp på 600-700 bosnier med kroatiska pass. De flesta är i 50-60-årsåldern. Där finns far- och morföräldrar som levt i hushållsgemenskap på flyktingförläggningar med sina barnbarn

Inlämnad: 1998-08-10 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:999 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:999 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om avvisning till minoritetsområden i Bosnien den 10 augusti Sverige har antagit en praxis som säger att en bosnisk flykting inte kan sändas till ett minoritetsområde, dvs. ett område där hans eller hennes etnicitet är i minoritet. Svensk praxis är

Inlämnad: 1998-08-10 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:960 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:960 av Ulla Hoffmann v till statsministern om avvisningar av bosnier med kroatiska pass den 28 juli För de ca 700 bosnierna med kroatiska pass med lagakraftvunnet beslut rinner tiden snart ut. De första avvisningarna är fastställda till den 10 augusti. Länderkommittén för f.d. Jugoslavien har på plats

Inlämnad: 1998-07-28 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:901 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:901 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om anknytningsbegreppet i asylärenden Invandrarverket har nyligen undersökt hur barnkonventionen och den s.k. portalparagrafen i utlänningslagen slagit igenom i ärenden vad gäller uppehållstillstånd för minderåriga. Bortsett från renodlat humanitära

Inlämnad: 1998-06-30 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:900 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:900 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om hushållsgemenskap Utlänningsnämnden har framfört att begreppet hushållsgemenskap är svårtolkat. Enligt nämndens generaldirektör tolkar nämnden begreppet så att de asylsökande inte fysiskt måste ha bott under samma tak. Man kan ha bott på olika håll

Inlämnad: 1998-06-30 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:899 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:899 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om kärnfamiljer I barnkonventionen betonas betydelsen av att hålla ihop familjer och föräldrarnas huvudansvar för barnets utveckling. Jag delar den uppfattningen. I ett pressmeddelande från Utlänningsnämnden den 22 juni 1998 meddelas att UN avslår ny

Inlämnad: 1998-06-30 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:883 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:883 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om avvisning av bosnienkroater Enligt Daytonavtalets annex 7 skall flyktingar från Ex-Jugoslavien kunna återvända till sina hemorter. Detta för att visa att folkfördrivning och etnisk rensning inte kan accepteras. Den svenska regeringen stöder Daytonavtalet.

Inlämnad: 1998-06-18 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:763 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:763 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om Dublinkonventionen Statsrådet Schori förklarade i samband med en interpellationsdebatt i kammaren den 11 maj att vi inte sänder tillbaka personer till Kosovo. Vad statsrådet inte nämnde var att Sverige i enlighet med Dublinkonventionen sänder tillbaka

Inlämnad: 1998-05-18 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:700 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:700 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om bestickning Inte sällan cirkulerar uppgifter om att svensk personal i samband med verkställighet av deportationer erbjuder mutor till gränsmyndigheterna i destinationslandet för att dessa skall tillåta den deporterade att resa in i landet. I Aftonbladet

Inlämnad: 1998-04-30 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:695 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:695 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om lugnande medel vid avvisning Aftonbladet den 21 april: De drogas ned med lugnande medel. De spänns fast på bårar och packas in i flygplan. Uppskurna handleder sys igen och handbojas. Myndigheterna vill sekretessbelägga hanteringen av deporterade.

Inlämnad: 1998-04-30 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:694 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:694 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om språkanalyser Statens invandrarverk och utlänningsnämnden använder sig vid sin ärendeprövning i många fall av s.k. språkanalyser. Syftet är att utreda vilket land som är den asylsökandes hemland. Många gånger är det inte den asylsökandes modersmål

Inlämnad: 1998-04-30 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:693 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:693 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om Kosovo I Aftonbladet den 25 april skildras ingående effekterna av de svenska myndigheternas deportationer av kosovoalbaner som sökt asyl i Sverige. Ytterst få av de som var föremål för massdeporteringen 1993-1994 finns nu i Kosovo. Det stora flertalet

Inlämnad: 1998-04-30 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Paginering