Dokument & lagar (32 träffar)

Interpellation 2017/18:226 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2017/18:226 Fjärrstyrd flygledarverksamhet av Edward Riedl M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Ett ökat hot från Ryssland och ett mer ansträngt säkerhetsläge i Östersjöområdet. Detta är en verklighet som har kommit att bli alltmer påtaglig på senare tid. Blocköverskridande försvarsöverenskommelser

Inlämnad: 2017-11-23 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2017/18:226 av Edward Riedl (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fjärrstyrd flygledarverksamhet

Interpellation 2017/18:175 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2017/18:175 Fjärrstyrning och säkerhetspolitik av Edward Riedl M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Ett ökat hot från Ryssland och ett mer ansträngt säkerhetsläge i Östersjöområdet. Detta är en verklighet som har kommit att bli alltmer påtaglig på senare tid, och blocköverskridande försvarsöverenskommelser

Inlämnad: 2017-11-17 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2017/18:175 av Edward Riedl (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2017/18:95 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2017/18:95 Fjärrstyrning och säkerhetspolitik av Edward Riedl M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Ett ökat hot från Ryssland och ett mer ansträngt säkerhetsläge i Östersjöområdet. Detta är en verklighet som har kommit att bli alltmer påtaglig på senare tid, och blocköverskridande försvarsöverenskommelser

Inlämnad: 2017-11-01 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2017/18:95 av Edward Riedl (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:719 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:719 Utmaningar förknippade med den nya toatömningslagen av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Den 1 april 2015 trädde den nya toatömningslagen i kraft. Den innebär att det numera är förbjudet att släppa ut toalettavfall i sjön från sin fritidsbåt. Att minska utsläppen av toalettavfall i våra

Inlämnad: 2015-06-30 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:719 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:697 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:697 Inspel från flygbranschen vid framtagningen av flygstrategin av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har aviserat att man avser att presentera en flygstrategi under 2015. Vad denna ska innehålla, vid sidan av en flygskatt, har inte kommit till riksdagens kännedom. Statsrådet Anna

Inlämnad: 2015-06-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:697 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2014/15:696 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:696 Nivån på myndighetsavgiften för flyget av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Tidigare under året gav riksdagen regeringen ett tillkännagivande om att se över möjligheterna för flygbranschen att bära kostnaderna för tillsyn. Transportstyrelsen har tidigare fryst höjningarna av myndighetsavgifterna

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:696 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nivån på myndighetsavgiften för flyget

Interpellation 2014/15:695 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:695 Statsrådets syn på flygplatserna Arlanda och Bromma av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under ett seminarium torsdagen den 21 maj uttalade infrastrukturministern följande rörande hennes syn på antalet flygplatser i Stockholm. Om man tänker på flygplatser som hubbar, så kan man

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:695 av Edward Riedl (M) (pdf, 71 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statsrådets syn på flygplatserna Arlanda och Bromma

Interpellation 2014/15:694 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:694 Antalet flygplatser i Stockholm av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under ett seminarium torsdagen den 21 maj uttalade infrastrukturministern följande rörande statsrådets syn på antalet flygplatser i Stockholm. Om man tänker på flygplatser som hubbar, så kan man fråga sig om det

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:694 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Antalet flygplatser i Stockholm

Interpellation 2014/15:642 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:642 Antalet flygplatser i Stockholm av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under ett seminarium torsdagen den 21 maj uttalade statsrådet följande rörande statsrådets syn på antalet flygplatser i Stockholm. Om man tänker på flygplatser som hubbar, så kan man fråga sig om det är vettigt

Inlämnad: 2015-05-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:642 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2014/15:641 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:641 Arlanda och Bromma flygplatser av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under ett seminarium torsdagen den 21 maj uttalade statsrådet följande rörande statsrådets syn på antalet flygplatser i Stockholm. Om man tänker på flygplatser som hubbar, så kan man fråga sig om det är vettigt

Inlämnad: 2015-05-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:641 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:577 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:577 Järnvägsunderhållet på sträckan Boden-Bastuträsk av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S I vårändringsbudgeten sköt regeringen nyligen till 620 miljoner kronor i ökat järnvägsunderhåll. Regeringen redogör för att dessa medel ska användas för att öka utbytestakten av kritiska komponenter i

Inlämnad: 2015-05-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S) (S)

Skriftlig fråga 2014/15:577 av Edward Riedl (M) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2014/15:553 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:553 Utjämningssystem för kostnader för säkerhetspersonal på flygplatser av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Efter den 11 september 2001 i och med terrordåden i USA höjdes den allmänna säkerheten på flygplatser runt om i världen. I Sverige infördes ett utjämningssystem för att skydda

Inlämnad: 2015-04-28 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:553 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utjämningssystem för kostnader för säkerhetspersonal på flygplatser

Skriftlig fråga 2014/15:461 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:461 Utbildningsministerns nyttjande av regeringsplanet av Edward Riedl M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Enligt uppgift ska statsrådet Gustav Fridolin MP den 11 december 2014 ha nyttjat regeringsplanet för att ta sig mellan Arlanda och Bromma flygplats. Bilvägen mellan dessa två flygplatser är

Inlämnad: 2015-04-16 Besvarare: Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:461 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:419 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:419 Direktiv till flygstrategin av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har aviserat att man avser att presentera en flygstrategi under 2015. Vad denna ska innehålla, vid sidan av en flygskatt, har inte kommit till riksdagens kännedom. Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet

Inlämnad: 2015-04-14 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:419 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:416 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:416 Flygstrategins utformning hos våra nordiska grannar av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har aviserat att man avser att presentera en flygstrategi under 2015. Vad denna ska innehålla, vid sidan av en flygskatt, har inte kommit till riksdagens kännedom. Danmark och Finland har

Inlämnad: 2015-04-14 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:416 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:415 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:415 Färjetrafik över Kvarken av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Kvarken är ett havsområde söder om Bottenviken där det är som smalast mellan Sverige och Finland. Kvarkenfärjan som trafikerar sträckan har en avgörande betydelse för tillgängligheten mellan stora delar av norra Sverige och Finland.

Inlämnad: 2015-04-14 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:415 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:373 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:373 Luftfartsstrategin och riksdagens tillkännagivanden av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har aviserat att man avser att presentera en luftfartsstrategi under 2015. Vad denna ska innehålla, vid sidan av en flygskatt, har ännu inte kommit till riksdagens kännedom. Med anledning

Inlämnad: 2015-03-30 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:373 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:370 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:370 Hänsyn till svensk flygindustri i den kommande flygstrategin av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Svensk innovation, utbildning och forskning inom flyget ligger i internationell framkant. För den svenska flygbranschen är det av stor vikt att politiken skapar goda förutsättningar för industrin

Inlämnad: 2015-03-30 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:370 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:369 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:369 Flygstrategins innehåll av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har aviserat att man avser att presentera en flygstrategi under 2015. Vad denna ska innehålla, vid sidan av en flygskatt, har inte kommit till riksdagens kännedom. Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna

Inlämnad: 2015-03-30 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:369 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Interpellation 2014/15:444 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:444 Västra länkens betydelse för Umeås utveckling av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Umeå är Norrlands största stad, och mycket tung trafik passerar staden dagligen. Västra länken är den sista delen av det vägprojekt som kommer att utgöra en ringled runt Umeå. I dag är två tredjedelar

Inlämnad: 2015-03-25 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:444 av Edward Riedl (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Västra länkens betydelse för Umeås utveckling
Paginering