Dokument & lagar (6 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1050 av Mikaelsson, Maggi (v)

Fråga 1997/98:1050 av Maggi Mikaelsson v till miljöministern om omprövning av vattendomar den 27 augusti Under de senaste tio åren har några av de stora reglerade älvarna i Jämtlands och Västerbottens län svämmat över sina bräddar, med dramatiska konsekvenser för de människor som har hus inom de drabbade områdena.

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:749 av Mikaelsson, Maggi (v)

Fråga 1997/98:749 av Maggi Mikaelsson v till miljöministern om marksanering och BT Kemi I dagarna har nya mätningar visat att det finns betydligt mer föroreningar än man tidigare trott på företaget BT Kemis industriområde i Teckomatorp. Analyserna visar att huvuddelen av gifterna finns kvar, bl.a. rör det sig om klorfenoler

Inlämnad: 1998-05-14 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:507 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:507 av Owe Hellberg v till miljöministern om miljöanpassad vattenkraft På Svenska vattenkraftsföreningens uppdrag har Elforsk AB elföretagens gemensamma bolag för forskning och utvecklinggenomfört en studie om hur elförsörjningssystemen skall se ut i mitten av nästa sekel. Elforsk har lanserat begreppet

Inlämnad: 1998-03-04 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:283 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:283 av Owe Hellberg v till arbetsmarknadsministern om försörjningsmöjligheterna för 20-24-åringar Regeringen, och nu även riksdagen, har beslutat att från den 1 januari 1998 kan de kommuner som vill ta över ansvaret för arbetslösa ungdomar 20-24 år. Efter högst 100 dagars arbetslöshet skall de unga erbjudas

Inlämnad: 1997-12-18 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:197 av Zetterberg, Hanna (v)

Fråga 1997/98:197 av Hanna Zetterberg v till jordbruksministern om EU:s kemikalielagstiftning EU-parlamentarikern Marianne Eriksson v ställde den 27 oktober 1997 en fråga i EU-parlamentet till EU-kommissionen med anledning av katastrofen i Hallandsåsen. Frågan gällde dels användning av Rhoca-Gil, dels Rhône-Poulencs

Inlämnad: 1997-11-28 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:166 av Engström, Marie (v)

Fråga 1997/98:166 av Marie Engström v till miljöministern om Gravberget Den nyligen tillträdda norska regeringen kommer med all sannolikhet att återigen pröva frågan om placering av ett militärt skjutfält vid Gravberget. Gravberget når ända fram till den svensk-norska gränsen. Omistliga natur- och kulturvärden i norra

Inlämnad: 1997-11-21 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)