Dokument & lagar (5 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1052 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:1052 av Dan Ericsson kd till arbetsmarknadsministern om diskriminering av a-kassemedlemmar den 27 augusti Under sommaren har det strömmat in rapporter om att a-kassor inte lyckats betala ut ersättningar till arbetslösa inom rimlig tid. Främst verkar Kommunals a-kassa ha stora problem. Det handlar då såväl

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:661 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:661 av Dan Ericsson kd till justitieministern om avgifter för ideella stipendiefonder Stiftelser skall enligt stiftelseförordningen betala årliga tillsynsavgifter och registerhållningsavgifter till länsstyrelsen. Dessa avgifter uppgår till mellan 825 och 1 200 kr per stiftelse och år. Samma avgifter gäller

Inlämnad: 1998-04-22 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:640 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:640 av Chatrine Pålsson kd till arbetsmarknadsministern om ledighet för AMU-elever Ett gammalt krav från arbetarrörelsens tidiga historia är att löntagarna skulle ha 8 timmars arbete, 8 timmars fritid och 8 timmars sömn. Den grundsyn som säger att en människa måste ha en bra balans mellan aktivitet och

Inlämnad: 1998-04-08 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:570 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:570 av Chatrine Pålsson kd till justitieministern om pass som legitimationshandling Tyvärr drabbas många i vårt land av stöld i olika former. Detta är påfrestande på många sätt, inte minst för att det kränker den personliga integriteten. Att bli av med plånboken är både integritetskränkande och medför

Inlämnad: 1998-03-16 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:292 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:292 av Chatrine Pålsson kd till justitieministern om jourdomstolar Under senare år har rättskedjandvs. den tid som går från att ett brott har begåtts till att en dom faller, blivit allt längre. Detta är negativt på flera sätt. Dels riskerar långa handläggningstider resultera i att färre brott klaras upp,

Inlämnad: 1997-12-29 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)