Dokument & lagar (10 träffar)

Interpellation 2011/12:267 av Sjöstedt, Jonas (V)

den 27 februari Interpellation 2011/12:267 Sjukvården i glesbygd av Jonas Sjöstedt V till socialminister Göran Hägglund KD Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården vård på lika villkor för hela befolkningen. I stora delar av Glesbygdssverige är detta i praktiken svårt att klara. I Västerbotten

Inlämnad: 2012-02-27 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sjukvården i glesbygd

Interpellation 2009/10:187 av Linna, Elina (v)

den 19 januari Interpellation 2009/10:187 ECT-behandling av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Inom den psykiatriska hälso- och sjukvården har ECT-behandling elbehandling återigen blivit ett alltmer förekommande inslag. Frågan har uppmärksammats och debatterats flitigt i medier och tidningar. Framför

Inlämnad: 2010-01-19 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: ECT-behandling

Interpellation 2009/10:182 av Linna, Elina (v)

den 15 januari Interpellation 2009/10:182 ECT-behandling av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Inom den psykiatriska hälso- och sjukvården har ECT-behandling elbehandling återigen blivit ett alltmer förekommande inslag. Frågan har uppmärksammats och debatterats flitigt i medier och tidningar. Framför

Inlämnad: 2010-01-15 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2007/08:515 av Linna, Elina (v)

den 13 mars Interpellation 2007/08:515 Apoteket och landsbygden av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Sverige är ett till ytan stort land med relativt sett liten befolkning. Bland annat för att kunna ge service till hela landet har vi i Sverige valt att organisera försäljning och distribution av

Inlämnad: 2008-03-13 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Apoteket och landsbygden

Interpellation 2007/08:381 av Linna, Elina (v)

den 7 februari Interpellation 2007/08:381 Psykvården av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Enligt en rapport från Socialstyrelsen vårdades över 7 700 personer på sjukhus efter att ha försökt begå självmord eller skada sig själva under 2006. Hur stort mörkertalet är är omöjligt att säga. Den grupp

Inlämnad: 2008-02-07 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2006/07:610 av Linna, Elina (v)

den 29 maj Interpellation 2006/07:610 Äldre med psykossjukdom av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd I dagens debatt om psykiatrin har fokus fästs på våld, psykiskt sjuka lagöverträdare och unga människor med psykisk ohälsa. Det är viktiga målgrupper vars behov under lång tid varit eftersatta. Men

Inlämnad: 2007-05-29 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Äldre med psykossjukdom

Interpellation 2006/07:547 av Linna, Elina (v)

den 22 maj Interpellation 2006/07:547 Situationen för patienter med ME, kroniskt trötthetssyndrom av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Ca 40 000 personer i Sverige uppskattas lida av kroniskt trötthetssyndrom eller ME myalgisk encefalomyelitsom sjukdomen också kallas. ME eller kroniskt trötthetssyndrom

Inlämnad: 2007-05-22 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Situationen för patienter med ME, kroniskt trötthetssyndrom

Interpellation 2006/07:366 av Linna, Elina (v)

den 1 mars Interpellation 2006/07:366 Fibromyalgipatienters ställning i vården och sjukskrivningsprocessen av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Ungefär 2 procent av befolkningen i Sverige lider av dag av fibromyalgi. De flesta som får sjukdomen är 3050 år när de insjuknar och tendensen visar att

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2006/07:52 av Linna, Elina (v)

den 9 november Interpellation 2006/07:52 Kilen av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Läkemedel är en stor tillgång för bot, lindring och ökat välbefinnande hos många människor, men de kan även innebära risker. Marknadskrafterna kan därför inte tillåtas råda oreglerat utan den producentoberoende

Inlämnad: 2006-11-08 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kilen

Interpellation 2006/07:3 av Linna, Elina (v)

den 10 oktober Interpellation 2006/07:3 Privata sjukhus av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Det verkar finnas många olika bud om i vilken utsträckning den nya borgerliga regeringen ska föra in vinstintresset i vården. Fredrik Reinfeldt talade i sin regeringsförklaring i mycket allmänna ordalag

Inlämnad: 2006-10-10 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Privata sjukhus