Dokument & lagar (127 träffar)

Interpellation 2020/21:347 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2020/21:347 Den ökande arbetslösheten av Saila Quicklund M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Sverige befinner sig mitt i en arbetslöshetskris som kommer att förvärras. Den ökande arbetslösheten drabbar först och främst alla de människor som inte kommer att ha ett jobb att gå till och därmed inte

Inlämnad: 2021-01-21 Svarsdatum: 2021-02-09 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:347 av Saila Quicklund (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2020/21:346 av Malin Höglund (M)

Interpellation 2020/21:346 Könsstereotypa föreställningar inom Arbetsförmedlingen av Malin Höglund M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S För en tid sedan rapporterade Kalla fakta att utrikes födda kvinnor diskrimineras av Arbetsförmedlingens handläggare. Könsstereotypa föreställningar om kvinnor och män gör att

Inlämnad: 2021-01-21 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:346 av Malin Höglund (M) (pdf, 102 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1419 av Ali Esbati (V)

Fråga 2020/21:1419 Rätten till stöd vid funktionsnedsättning av Ali Esbati V till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Bland personer med funktionsnedsättning är arbetslösheten väsentligt högre och sysselsättningsgraden väsentligt lägre än för genomsnittet i befolkningen. Allvarligt är också att exempelvis under tiden

Inlämnad: 2021-01-22 Svarsdatum: 2021-02-03 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1419 av Ali Esbati (V) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2020/21:338 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2020/21:338 Arbetslösheten av Lars Beckman M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Coronakrisen har slagit hårt mot Sverige, och vi sörjer alla de människor som har gått bort och våra tankar går till de anhöriga som har förlorat familjemedlemmar. Vaccinationerna har hittills gått med snigelfart på

Inlämnad: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-02-09 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:338 av Lars Beckman (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1366 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2020/21:1366 Den svenska sysselsättningsstatistiken av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S I Sverige finns det ett omfattande utanförskap där många saknar egen försörjning och lever på olika typer av ersättningar och bidrag. Den höga invandringen har stor betydelse då alldeles för många

Inlämnad: 2021-01-20 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1366 av Katarina Brännström (M) (pdf, 85 kB)

Interpellation 2020/21:319 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Interpellation 2020/21:319 Antalet arbetslösa i Sverige av Mattias Karlsson i Luleå M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Coronaåret 2020 har varit ett dramatiskt och allvarligt år på arbetsmarknaden. Just nu är det över 80 000 fler som är inskrivna som arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar än för ett år sedan.

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-02-04 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:319 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2020/21:318 av Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2020/21:318 Arbetslöshetens inverkan på välfärden av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Arbetslösheten slår nu på många sätt rekord. Det riskerar att få allvarliga konsekvenser. Dels för den enskilde som inte har ett arbete att gå till och inte har egen försörjning. Men också

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-02-04 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:318 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2020/21:317 av Sofia Westergren (M)

Interpellation 2020/21:317 Arbetslösheten i Sverige i förhållande till övriga EU av Sofia Westergren M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Jag tycker att det är rimligt att arbetsmarknadsministern redogör för det svikna vallöftet att Sverige skulle ha den lägsta arbetslösheten i EU vid utgången av 2020. Arbetslösheten

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-02-04 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:317 av Sofia Westergren (M) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2020/21:316 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2020/21:316 Åtgärder för att minska arbetslösheten av Edward Riedl M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Inför valet 2014 pratade statsministern ofta om att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Nu har år 2020 passerat. Och mellan oktober 2014 och februari 2020 är Sverige det enda av EU:s

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-02-04 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:316 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2020/21:315 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2020/21:315 Förklaringar till Sveriges arbetslöshet i hög- och lågkonjunktur av Jan Ericson M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S I en interpellationsdebatt den 18 december påminde jag arbetsmarknadsministern om nuvarande statsminister Stefan Löfvens löfte före valet 2014 om att Sverige skulle ha

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-02-04 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:315 av Jan Ericson (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2020/21:312 av Mats Green (M)

Interpellation 2020/21:312 Regeringens åtgärder mot arbetslösheten av Mats Green M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Den stigande arbetslösheten är Sveriges största ekonomiska och sociala problem. Coronakrisen är dock bara en mindre del av förklaringen till Sveriges ekonomiska problem. Faktum är att vi redan

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-02-04 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:312 av Mats Green (M) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2020/21:311 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Interpellation 2020/21:311 Ungdomsarbetslösheten av Ann-Sofie Lifvenhage M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Coronakrisens effekter på arbetsmarknaden har slagit särskilt hårt mot storstadsregionerna, mot unga och där framför allt mot unga män 1824 år. Vanligtvis uppvisar ungdomsarbetslösheten en stor säsongsvariation.

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-02-04 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:311 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2020/21:310 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2020/21:310 Åtgärder för arbetsmiljön inom vård- och omsorgssektorn av Saila Quicklund M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S De största arbetsmiljöproblemen finns i kommuner och regioner och då framför allt inom vård- och omsorgssektorn. Enormt höga sjuktal bland personal i kvinnodominerade verksamheter

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-02-04 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:310 av Saila Quicklund (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1288 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2020/21:1288 Arbetsmiljön inom vård och omsorg av Saila Quicklund M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S De största arbetsmiljöproblemen finns i kommuner och regioner och då framför allt inom vård- och omsorgssektorn. Enormt höga sjuktal bland personal i kvinnodominerade verksamheter som sjukvård, skola och

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1288 av Saila Quicklund (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2020/21:307 av Mats Green (M)

Interpellation 2020/21:307 Arbetsförmedlingens anslag av Mats Green M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Trots en kris på arbetsmarknaden som saknar motstycke lämnade Arbetsförmedlingen förra året tillbaka nästan 6 miljarder kronor som skulle ha gått till att bekämpa arbetslösheten. Redan före coronapandemin hade

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-28 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:307 av Mats Green (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1273 av Sofia Westergren (M)

Fråga 2020/21:1273 Den rekordhöga arbetslösheten av Sofia Westergren M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Regeringen lovade att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet. I stället ligger vi i botten av arbetslöshetslistan tillsammans med länder som Grekland. Nu meddelar Arbetsförmedlingen att Sverige har det

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1273 av Sofia Westergren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1270 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Fråga 2020/21:1270 Åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten av Ann-Sofie Lifvenhage M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Vi ser en stigande ungdomsarbetslöshet i kölvattnet av coronakrisen. Av de unga i åldern 1824 år som står utan arbete eller studier är en betydande andel unga män. För att säkerställa att

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1270 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1269 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2020/21:1269 Samhalls uppdrag av Saila Quicklund M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Samhall AB har en viktig uppgift att erbjuda sysselsättning för personer med funktionsvariationer. Flera granskningar av Samhall har visat på en oroande försämring gällande Samhalls uppdrag. Diskussionerna kring arbetsmarknaden

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1269 av Saila Quicklund (M) (pdf, 84 kB)

Interpellation 2020/21:297 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2020/21:297 Extratjänster av Lars Beckman M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Extratjänster är till hundra procent subventionerade anställningar, primärt riktade mot offentlig sektor. Den ursprungliga tanken var att långtidsarbetslösa och personer med särskilt behov av stöd skulle få en väg in

Inlämnad: 2021-01-13 Svarsdatum: 2021-01-28 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:297 av Lars Beckman (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1255 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2020/21:1255 Den ökande arbetslösheten av Saila Quicklund M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Sverige befinner sig mitt i en arbetslöshetskris som kommer att förvärras. Den ökande arbetslösheten drabbar först och främst alla de människor som inte kommer att ha ett jobb att gå till och därmed inte har en

Inlämnad: 2021-01-13 Svarsdatum: 2021-01-20 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1255 av Saila Quicklund (M) (pdf, 88 kB)