Dokument & lagar (1 656 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:1485 av Björn Söder (SD)

Fråga 2019/20:1485 Användningen av svenska biståndsmedel till Palestina av Björn Söder SD till Statsrådet Peter Eriksson MP Det är sedan länge i omvärlden både välkänt och väldokumenterat hur Palestinska myndigheten betalar ut så kallade terroristlöner till palestinier som begått terrorhandlingar mot judar och den israeliska

Inlämnad: 2020-06-02 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1485 av Björn Söder (SD) (pdf, 103 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1374 av Lotta Johnsson Fornarve (V)

Fråga 2019/20:1374 Stöd till de västsahariska flyktinglägren med anledning av covid 19 av Lotta Johnsson Fornarve V till Statsrådet Peter Eriksson MP De västsahariska flyktingarna har levt under hårda förhållanden i Saharaöknen under de senaste 45 åren och är helt beroende av humanitärt bistånd. Den globala folkhälsokrisen

Inlämnad: 2020-05-18 Svarsdatum: 2020-05-27 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1374 av Lotta Johnsson Fornarve (V) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1338 av Yasmine Posio (V)

Fråga 2019/20:1338 Additionellt bistånd för att minska pandemins effekter av Yasmine Posio V till Statsrådet Peter Eriksson MP Med de konsekvenser som följer i omvärlden på grund av coronapandemins framfart måste vi agera. I den värld vi lever i med mellanmänskliga och affärsmässiga kontakter är vi mer sammanlänkade än

Inlämnad: 2020-05-12 Svarsdatum: 2020-05-25 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1338 av Yasmine Posio (V) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1224 av Håkan Svenneling (V)

Fråga 2019/20:1224 Spridningen av coronaviruset i Syrien av Håkan Svenneling V till Utrikesminister Ann Linde S Mörkertalet för antalet coronafall i Syrien misstänks vara mycket stort. Trots att covid19 konstaterats i alla omkringliggande länder har man svårt att få fram tillförlitliga siffror vad gäller Syrien. Kriget

Inlämnad: 2020-04-21 Svarsdatum: 2020-04-29 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1224 av Håkan Svenneling (V) (pdf, 103 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1107 av Yasmine Posio (V)

Fråga 2019/20:1107 Bistånd till flyktingläger av Yasmine Posio V till Statsrådet Peter Eriksson MP Alla påverkas vi mer eller mindre av coronavirusets spridning. Dessvärre kommer de som redan har det svårast att drabbas hårdast, då de inte har möjlighet att värja sig genom god hygien och avstånd till andra människor.

Inlämnad: 2020-03-18 Svarsdatum: 2020-03-25 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1107 av Yasmine Posio (V) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2019/20:378 av Ludvig Aspling (SD)

Interpellation 2019/20:378 Sveriges och EU:s bistånd till Iran av Ludvig Aspling SD till Statsrådet Peter Eriksson MP Den 23 augusti 2018 antog EU-kommissionen den första delen av ett treårigt stödprogram till Iran. Syftet med programmet är att stödja projekt som främjar ekonomisk och social hållbarhet, inklusive stöd

Inlämnad: 2020-03-06 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2019/20:378 av Ludvig Aspling (SD) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1027 av Yasmine Posio (V)

Fråga 2019/20:1027 Humanitärt bistånd till nordöstra Syrien av Yasmine Posio V till Statsrådet Peter Eriksson MP Kriget i Syrien har pågått sedan mars 2011, då demonstrationer för ökad demokrati och mot den syriska regimen brutalt slogs ned. Kriget har skördat många liv och drivit 6,7 miljoner människor på flykt, enligt

Inlämnad: 2020-02-28 Svarsdatum: 2020-03-11 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1027 av Yasmine Posio (V) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:967 av Anders Österberg (S)

Fråga 2019/20:967 Kränkningar av mänskliga rättigheter i Etiopien av Anders Österberg S till Utrikesminister Ann Linde S De flesta förstår att en övergång från diktatur mot demokrati ofta är en svår process. Demokrati kan inte komma från en dag till en annan. Det är något som måste växa fram. Den transformering som pågår

Inlämnad: 2020-02-17 Svarsdatum: 2020-02-26 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:967 av Anders Österberg (S) (pdf, 104 kB)

Interpellation 2019/20:338 av Lars Adaktusson (KD)

Interpellation 2019/20:338 Villkorat bistånd till fler länder av Lars Adaktusson KD till Statsrådet Peter Eriksson MP De försämrade förutsättningarna för demokrati och mänskliga rättigheter i Tanzania gör att regeringen minskar Sveriges bistånd till landet med en fjärdedel, från 800 miljoner kronor till 600 miljoner kronor

Inlämnad: 2020-02-13 Svarsdatum: 2020-03-10 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2019/20:338 av Lars Adaktusson (KD) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Villkorat bistånd till fler länder

Skriftlig fråga 2019/20:942 av Magdalena Schröder (M)

Fråga 2019/20:942 Granskning och revision av bistånd av Magdalena Schröder M till Statsrådet Peter Eriksson MP Det har i medier rapporterats om ytterligare en korruptionsskandal inom biståndet. Det handlar om 250 miljoner kronor till ett internationellt klimatbiståndsprojekt i Kenya. Kenyas riksrevisor har konstaterat

Inlämnad: 2020-02-11 Svarsdatum: 2020-02-19 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:942 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2019/20:319 av Ludvig Aspling (SD)

Interpellation 2019/20:319 Demokratioffensiven av Ludvig Aspling SD till Statsrådet Peter Eriksson MP Demokratibiståndet visar magra resultat. Om syftet med januaripartiernas demokratioffensiv varit en omstart, en analys av tidigare misslyckanden och nya metoder hade vi stått bakom den. Tyvärr ser det ut att handla om

Inlämnad: 2020-02-07 Svarsdatum: 2020-02-20 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2019/20:319 av Ludvig Aspling (SD) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Demokratioffensiven

Skriftlig fråga 2019/20:931 av Magdalena Schröder (M)

Fråga 2019/20:931 Unrwas skolmaterial av Magdalena Schröder M till Statsrådet Peter Eriksson MP I riksdagens frågestund den 30 januari fick biståndsminister Peter Eriksson en fråga om svenskt stöd till Unrwa samt om Unrwas omdiskuterade skolmaterial som anklagas för att både innehålla kartor där staten Israel är utraderad

Inlämnad: 2020-02-10 Svarsdatum: 2020-02-19 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:931 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2019/20:300 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2019/20:300 Bistånd som styrmedel för stärkt återvändande av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Peter Eriksson MP Moderaterna anser att svenskt bistånd ska verka i svenska intressen. I det ligger att upprätthålla den reglerade invandringen, och att en person som har fått ett utvisningsbeslut också

Inlämnad: 2020-01-31 Svarsdatum: 2020-02-20 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2019/20:300 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bistånd som styrmedel för stärkt återvändande

Interpellation 2019/20:297 av Yasmine Posio (V)

Interpellation 2019/20:297 En biståndspolitik för jämlikhet av Yasmine Posio V till Statsrådet Peter Eriksson MP Dagens värld är präglad av djupa orättvisor. Klyftorna är stora mellan fattiga och rika länder, mellan fattiga och rika människor, mellan kvinnor och män. Den nya rapporten Time to Care från hjälporganisationen

Inlämnad: 2020-01-31 Svarsdatum: 2020-03-10 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2019/20:297 av Yasmine Posio (V) (pdf, 106 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En biståndspolitik för jämlikhet

Skriftlig fråga 2019/20:747 av Anders Österberg (S)

Fråga 2019/20:747 Övertygelse- och religionsfrihet kopplat till regeringens demokratisatsning av Anders Österberg S till Statsrådet Peter Eriksson MP Mer än tre fjärdedelar av världens befolkning lever i länder där religions- och övertygelsefriheten kraftigt begränsas av staten eller av grupper i samhället, enligt den

Inlämnad: 2020-01-14 Svarsdatum: 2020-01-22 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:747 av Anders Österberg (S) (pdf, 112 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:717 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:717 En fri och oberoende journalistik av Hans Wallmark M till Statsrådet Peter Eriksson MP Den 17 mars skrev statsrådet Peter Eriksson om regeringens demokratioffensiv. Bland annat nämns att det är viktigt att invånare i länder i Östeuropa, västra Balkan och Turkiet har tillgång till fri och oberoende journalistik.

Inlämnad: 2019-12-20 Svarsdatum: 2020-01-14 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:717 av Hans Wallmark (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:716 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:716 Transparens i biståndet av Hans Wallmark M till Statsrådet Peter Eriksson MP Tidigare i höstas ställde jag en skriftlig fråga till statsrådet Peter Eriksson om transparens i biståndet efter att det webbaserade verktyget openaid.se låg nere under en längre tid. Verktyget baseras på öppna myndighetsdata

Inlämnad: 2019-12-20 Svarsdatum: 2020-01-13 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:716 av Hans Wallmark (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:697 av Robert Hannah (L)

Fråga 2019/20:697 UNHCR:s behandling av kristna asylsökande av Robert Hannah L till Utrikesminister Ann Linde S Dagstidningen Världen idag rapporterade nyligen att kristna syrier diskrimineras av medarbetare vid FN:s flyktingorgan UNHCR. Världen idag skriver att källor menar att det handlar om muslimska medarbetare som

Inlämnad: 2019-12-19 Svarsdatum: 2020-01-14 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:697 av Robert Hannah (L) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2019/20:186 av Magdalena Schröder (M)

Interpellation 2019/20:186 Korruption inom biståndet av Magdalena Schröder M till Statsrådet Peter Eriksson MP Den senaste tiden har det rapporterats om en rad korruptionsskandaler inom biståndsvärlden. Nyligen rapporterade Sveriges Radio att 7 procent av allt bistånd inom hälsosektorn tros försvinna i korruption och

Inlämnad: 2019-12-03 Svarsdatum: 2020-01-14 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2019/20:186 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Korruption inom biståndet

Skriftlig fråga 2019/20:485 av Ludvig Aspling (SD)

Fråga 2019/20:485 Demokratioffensiv av Ludvig Aspling SD till Statsrådet Peter Eriksson MP Regeringens planerade demokratioffensiv har sjösatts mot bakgrund av det krympande demokratiska utrymmet. Det krympande demokratiska utrymmet är till synes en megatrend, det vill säga en process som kan skönjas i olika länder på

Inlämnad: 2019-11-25 Svarsdatum: 2019-12-10 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:485 av Ludvig Aspling (SD) (pdf, 77 kB)