Dokument & lagar (73 träffar)

Skriftlig fråga 2020/21:1398 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2020/21:1398 Ökning av samtal till Bris under julperioden av Marléne Lund Kopparklint M till Statsrådet Åsa Lindhagen MP Under julperioden ökade samtalen till Bris med 40 procent jämfört med förra året. Utsatta barn som ringt för att söka stöd då de omgetts av fylla och våld i hemmet, bland annat. Innan jul fick

Inlämnad: 2021-01-21 Svarsdatum: 2021-02-03 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:1398 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1395 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2020/21:1395 Stöd till organisationer som fångar upp utsatta barn genom samtal av Marléne Lund Kopparklint M till Statsrådet Åsa Lindhagen MP Under julperioden ökade samtalen till Bris stödlinje med 40 procent jämfört med förra året. Utsatta barn som ringt för att söka stöd då de omgetts av fylla och våld i hemmet,

Inlämnad: 2021-01-21 Svarsdatum: 2021-02-03 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:1395 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1317 av Robert Hannah (L)

Fråga 2020/21:1317 Internationella adoptioner för samkönade par av Robert Hannah L till Statsrådet Åsa Lindhagen MP Det har nu gått många år sedan samkönade par enligt svensk lag fick möjlighet att adoptera. Samtliga adoptionsförmedlare i Sverige måste vara godkända och tar emot skattepengar för att finansiera sin verksamhet.

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:1317 av Robert Hannah (L) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1257 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2020/21:1257 Hedersförtryck under coronapandemin av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Åsa Lindhagen MP Under den rådande coronapandemin stängs verksamhet efter verksamhet igen. Stängning av skolor och sportanläggningar och social distansering drabbar vissa särskilt hårt. För dem som lever under hedersförtryck

Inlämnad: 2021-01-13 Svarsdatum: 2021-01-20 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:1257 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1204 av Josef Fransson (SD)

Fråga 2020/21:1204 Opinionsbildande myndigheter av Josef Fransson SD till Statsrådet Åsa Lindhagen MP Enligt ett meddelande från regeringen den 21 september 2020 avser man upprätta en ny myndighet, vad man benämner som ett institut för mänskliga rättigheterEnligt pressmeddelandet ska myndigheten utifrån författningsreglerade

Inlämnad: 2021-01-07 Svarsdatum: 2021-01-20 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:1204 av Josef Fransson (SD) (pdf, 98 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1166 av Ludvig Aspling (SD)

Fråga 2020/21:1166 Institut för mänskliga rättigheter av Ludvig Aspling SD till Statsrådet Åsa Lindhagen MP Regeringen aviserade den 21 september 2020 att den avser att inrätta ett institut för mänskliga rättigheter. Institutet föreslås föregås av en bred parlamentarisk utredning. I pressmeddelandet hävdar regeringen

Inlämnad: 2020-12-30 Svarsdatum: 2021-01-13 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:1166 av Ludvig Aspling (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1161 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2020/21:1161 Myndighet för mänskliga rättigheter av Markus Wiechel SD till Statsrådet Åsa Lindhagen MP I Sverige behövs det färre myndigheter snarare än fler, och så ska ännu en myndighet inrättas, efter en uppgörelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Den nya myndigheten, som ska inrättas under 2021,

Inlämnad: 2020-12-29 Svarsdatum: 2021-01-13 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:1161 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2020/21:263 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Interpellation 2020/21:263 Socialtjänst för alla barn av Carina Ståhl Herrstedt SD till Statsrådet Åsa Lindhagen MP Socialstyrelsen poängterar barn som rättighetsbärare och att barns rättigheter är en del av de mänskliga rättigheter som fastställs genom svensk rätt och internationella överenskommelser. Vidare poängteras

Inlämnad: 2020-12-17 Svarsdatum: 2021-01-15 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Interpellation 2020/21:263 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Socialtjänst för alla barn

Interpellation 2020/21:262 av Mikael Eskilandersson (SD)

Interpellation 2020/21:262 En barnrätt för alla barn av Mikael Eskilandersson SD till Statsrådet Åsa Lindhagen MP Jämlikhet är en utgångspunkt i den svenska lagstiftningen, och den stadgas i grundlagen. I de svenska normerna och värderingarna och i välfärdssystemet ska demokrati, jämställdhet, fri- och rättigheter utgöra

Inlämnad: 2020-12-17 Svarsdatum: 2021-01-15 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Interpellation 2020/21:262 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En barnrätt för alla barn

Interpellation 2020/21:236 av Ludvig Aspling (SD)

Interpellation 2020/21:236 Effekter av migrationen av Ludvig Aspling SD till Statsrådet Åsa Lindhagen MP Under en partiledardebatt i mitten av 2015 påstod statsministern att asylinvandringen kommer att innebära en ekonomisk förtjänst för samhället lite längre framDetta utan att nämna vad lite längre fram betyder i praktiken

Inlämnad: 2020-12-11 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Interpellation 2020/21:236 av Ludvig Aspling (SD) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2020/21:232 av Sara Gille (SD)

Interpellation 2020/21:232 Förebyggande av könsstympning och barnäktenskap av Sara Gille SD till Statsrådet Åsa Lindhagen MP Olika typer av rapportering pekar på att antalet barn som är könsstympade och antalet barnäktenskap samt inofficiella barnäktenskap under de senare åren har ökat i Sverige. Det innebär att jämställdheten

Inlämnad: 2020-12-10 Svarsdatum: 2021-01-15 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Interpellation 2020/21:232 av Sara Gille (SD) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förebyggande av könsstympning och barnäktenskap

Interpellation 2020/21:226 av Mikael Eskilandersson (SD)

Interpellation 2020/21:226 En urholkning av föräldrarollen av Mikael Eskilandersson SD till Statsrådet Åsa Lindhagen MP Behoven av inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt relaterat till föräldrabalken kan ifrågasättas genom den nyligen presenterades utredningen Barnkonventionen och svensk rätt SOU 2020:63 som

Inlämnad: 2020-12-08 Svarsdatum: 2021-01-15 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Interpellation 2020/21:226 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 105 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En urholkning av föräldrarollen

Interpellation 2020/21:225 av Sara Gille (SD)

Interpellation 2020/21:225 Barns rätt till tanke-samvets- och religionsfrihet av Sara Gille SD till Statsrådet Åsa Lindhagen MP I utredningen Barnkonventionen och svensk rätt SOU 2020:63som nyligen överlämnades till Åsa Lindhagen, går det att läsa om barnets rätt till tanke-samvets- och religionsfrihet. Det står i barnkonventionens

Inlämnad: 2020-12-08 Svarsdatum: 2021-01-15 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Interpellation 2020/21:225 av Sara Gille (SD) (pdf, 105 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Barns rätt till tanke-, samvets- och religionsfrihet

Skriftlig fråga 2020/21:894 av Ann-Sofie Alm (M)

Fråga 2020/21:894 Bortgifta barn av Ann-Sofie Alm M till Statsrådet Åsa Lindhagen MP Ett enda barn som förs bort för att gifta sig är ett barn för mycket. Det måste råda nolltolerans mot hederskultur och mot bortförande och bortgifte av barn i Sverige. Inför jullovet lanserar Jämställdhetsmyndigheten, Nationella kompetensteamet

Inlämnad: 2020-12-07 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:894 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:864 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Fråga 2020/21:864 Problem med bidrag till etniska organisationer av Jonas Andersson i Linköping SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF delar ut bidrag till etniska organisationer. Det är ett uppdrag som myndigheten har haft under många år och som regleras

Inlämnad: 2020-12-04 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:864 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2020/21:194 av Ludvig Aspling (SD)

Interpellation 2020/21:194 Kommissionens plan för integration av Ludvig Aspling SD till Statsrådet Åsa Lindhagen MP Kommissionens handlingsplan för integration är ett dokument som vittnar om naivitet, som har ett mycket ensidigt fokus på materiella förmåner och som helt lämnar integrationspolitikens svåra avvägningar

Inlämnad: 2020-11-27 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Interpellation 2020/21:194 av Ludvig Aspling (SD) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2020/21:174 av Sara Gille (SD)

Interpellation 2020/21:174 Barnets rätt till tanke-samvets- och religionsfrihet av Sara Gille SD till Statsrådet Åsa Lindhagen MP I utredningen Barnkonventionen och svensk rätt SOU 2020:63 som nyligen överlämnades till Åsa Lindhagen går det att läsa om barnets rätt till tanke-samvets- och religionsfrihet. Detta i barnkonventionens

Inlämnad: 2020-11-23 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Interpellation 2020/21:174 av Sara Gille (SD) (pdf, 105 kB)

Interpellation 2020/21:163 av Mikael Eskilandersson (SD)

Interpellation 2020/21:163 En urholkning av föräldrarollen av Mikael Eskilandersson SD till Statsrådet Åsa Lindhagen MP Behoven av inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt relaterat till föräldrabalken, FB, kan ifrågasättas genom den nyligen presenterades utredningen Barnkonventionen och svensk rätt SOU 2020:63

Inlämnad: 2020-11-19 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Interpellation 2020/21:163 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 106 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:582 av Mikael Eskilandersson (SD)

Fråga 2020/21:582 Praktisk tillämpning av barnrätt av Mikael Eskilandersson SD till Statsrådet Åsa Lindhagen MP I en nyligen presenterad utredning om hur barnkonventionen överensstämmer med svensk rätt framgår att stora brister förekommer i den praktiska tillämpningen av barnrätt i Sverige. Detta inom den reella hanteringen

Inlämnad: 2020-11-19 Svarsdatum: 2020-12-02 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:582 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 85 kB)

Interpellation 2020/21:157 av Ludvig Aspling (SD)

Interpellation 2020/21:157 En undersökning bland personer som identifierar sig som muslimer av Ludvig Aspling SD till Statsrådet Åsa Lindhagen MP Efter en rad brutala terrorattacker i Frankrike och Österrike den senaste tiden uttalade Sveriges statsminister att hotet från den våldsbejakande islamismen ska mötas med sammanhållning,

Inlämnad: 2020-11-19 Svarsdatum: 2020-12-18 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Interpellation 2020/21:157 av Ludvig Aspling (SD) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En undersökning bland personer som identifierar sig som muslimer
Paginering