Dokument & lagar (59 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1945 av Fridolin, Gustav (mp)

den 25 juli Fråga 2005/06:1945 av Gustav Fridolin mp till justitieminister Thomas Bodström s Efterhandsinformation vid användande av hemliga tvångsmedel Regeringens förslag om införande av hemlig rumsavlyssning har kritiserats av bland annat Lagrådet som anfört att avsaknaden av information om att avlyssning skett

Inlämnad: 2006-07-25 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1902 av Fridolin, Gustav (mp)

den 30 juni Fråga 2005/06:1902 av Gustav Fridolin mp till justitieminister Thomas Bodström s JK:s rapport Felaktigt dömda Justitiekanslern presenterade nyligen rapporten Felaktigt dömda Där konstateras att antalet resningsärenden rörande grova brott som leder till att den dömde helt frikänns har ökat mycket kraftigt

Inlämnad: 2006-06-30 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1827 av Holm, Ulf (mp)

den 14 juni Fråga 2005/06:1827 av Ulf Holm mp till justitieminister Thomas Bodström s Vilande företag För många företagare kan det vara en möjlighet att låta sitt företag vara vilande några år av flera olika anledningar. Dock är regelverket i dag ganska fyrkantigt för denna möjlighet, fels antalet och dels längden

Inlämnad: 2006-06-14 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2005/06:465 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:465 av Yvonne Ruwaida mp till justitieminister Thomas Bodström s Motverkande av islamofobi i polisarbetet Polisen har ett särskilt ansvar för att försvara människors lika värde. I en tidningsartikel uttalar en polisman i en artikel efter ett gängbråk i ett invandrartätt område följande:

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Motverkande av islamofobi i polisarbetet

Interpellation 2005/06:463 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:463 av Yvonne Ruwaida mp till justitieminister Thomas Bodström s Omfattningen av brottet hets mot folkgrupp vid åberopande av religionsfriheten 16 kap. 8 brottsbalken reglerar brottet hets mot folkgrupp. Det anges således bland annat att den som i uttalande som sprids hotar eller

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Omfattningen av brottet hets mot folkgrupp vid åberopande av religionsfriheten

Skriftlig fråga 2005/06:1581 av Björnlod, Leif (mp)

den 11 maj Fråga 2005/06:1581 av Leif Björnlod mp till justitieminister Thomas Bodström s EU:s beslutanderätt i rättsfrågor Den 8 maj framförde kommissionens ordförande Barroso i ett tal bland annat följande: Människor efterfrågar mer gemensamma tag av Europa för att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet.

Inlämnad: 2006-05-11 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:657 av Fridolin, Gustav (mp)

den 16 december Fråga 2005/06:657 av Gustav Fridolin mp till vice statsminister Bosse Ringholm s Tilläggsdirektiv till Tryck- och yttrandefrihetsberedningen Företrädare för regeringen har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat problemet med att den grundlagsskyddade meddelarfriheten har kommit att begränsas genom

Inlämnad: 2005-12-16 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:655 av Fridolin, Gustav (mp)

den 16 december Fråga 2005/06:655 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Jens Orback s Hets på grund av sexuell läggning Sedan Högsta domstolen valt att fria pastor Åke Green från hets mot folkgrupp efter att han i en predikan hetsat mot homosexuella har många oroat sig för att även andra grupper som hetsar kommer

Inlämnad: 2005-12-16 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:654 av Fridolin, Gustav (mp)

den 16 december Fråga 2005/06:654 av Gustav Fridolin mp till justitieminister Thomas Bodström s Ändring av 23 polislagen I en framställan enligt 4 lagen med instruktion för riksdagens ombudsmän den 20 december 2004 har dåvarande ställföreträdande Justitieombudsmannen Jan Pennlöv hemställt till regeringen att ta

Inlämnad: 2005-12-16 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2005/06:163 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 12 december Interpellation 2005/06:163 av Yvonne Ruwaida mp till justitieminister Thomas Bodström s Omfattningen av brottet hets mot folkgrupp vid åberopande av religionsfriheten 16 kap. 8 brottsbalken reglerar brottet hets mot folkgrupp. Det anges således bland annat att den som i uttalande som sprids hotar

Inlämnad: 2005-12-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:439 av Fridolin, Gustav (mp)

den 23 november Fråga 2005/06:439 av Gustav Fridolin mp till justitieminister Thomas Bodström s Redovisning av hatbrott mot HBT-personer OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter ODIHR har publicerat en rapport om förekomsten av hatbrott i medlemsländerna Combating Hate Crimes in the

Inlämnad: 2005-11-23 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2005/06:86 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 2 november Interpellation 2005/06:86 av Yvonne Ruwaida mp till justitieminister Thomas Bodström s Avsaknad av skadeståndsmöjligheter för dem som kränkts av staten I skadeståndslagen regleras möjligheten för bland andra enskilda att få skadestånd av det allmänna på grund av vårdslöshet vid myndighetsutövning.

Inlämnad: 2005-11-02 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:196 av Fridolin, Gustav (mp)

den 21 oktober Fråga 2005/06:196 av Gustav Fridolin mp till justitieminister Thomas Bodström s Upprättelse för personer som blir utsatta i polisjakt Polisen har statens våldsmonopol. Polisen har det för att kunna beivra brott och söka efter brottsmisstänkta. I vissa situationer riskerar sådant sökande gå våldsamt

Inlämnad: 2005-10-21 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:156 av Fridolin, Gustav (mp)

den 14 oktober Fråga 2005/06:156 av Gustav Fridolin mp till justitieminister Thomas Bodström s Xenofobi inom poliskåren Under de senaste veckorna har flera medier och forskare bedrivit ett kompetent och viktigt antirasistiskt arbete. Bland annat har fördomar mot personer med utländsk bakgrund inom Försvarsmakten

Inlämnad: 2005-10-17 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2047 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 20 juli Fråga 2004/05:2047 av Yvonne Ruwaida mp till justitieminister Thomas Bodström om frihetsberövande av utländska medborgare vid avvisning På häktena i Sverige sitter människor med utländskt medborgarskap, eller statslösa, som ska avvisas. För dessa människor finns ingen rättssäkerhet, inga regler för hur

Inlämnad: 2005-07-20 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2046 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 20 juli Fråga 2004/05:2046 av Yvonne Ruwaida mp till justitieminister Thomas Bodström om rättssäkerheten för utländska medborgare På häktena i Sverige sitter människor med utländskt medborgarskap, eller statslösa, som ska avvisas. För dessa människor finns ingen rättssäkerhet, inga regler för hur länge man får

Inlämnad: 2005-07-20 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:680 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:680 av Yvonne Ruwaida mp till justitieminister Thomas Bodström om fallet Maarouf Bakgrund fallet Maarouf Nabil Maarouf fick ett barn Anna 1986, i dag 18 år gammal. Efter skilsmässan 1990 fick föräldrarna gemensam vårdnad. Nabil åkte till Tunisien 1991. Han hade på den tiden ett uppehållstillstånd

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:679 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:679 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Jens Orback om fallet Maarouf Bakgrund fallet Maarouf Nabil Maarouf fick ett barn Anna 1986, i dag 18 år gammal. Efter skilsmässan 1990 fick föräldrarna gemensam vårdnad. Nabil åkte till Tunisien 1991. Han hade på den tiden ett uppehållstillstånd

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:595 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 16 maj Interpellation 2004/05:595 av Yvonne Ruwaida mp till justitieminister Thomas Bodström om fallet Maarouf Bakgrund fallet Maarouf Nabil Maarouf fick ett barn Anna 1986, i dag 18 år gammal. Efter skilsmässan 1990 fick föräldrarna gemensam vårdnad. Nabil åkte till Tunisien 1991. Han hade på den tiden ett uppehållstillstånd

Inlämnad: 2005-05-16 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:587 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 13 maj Interpellation 2004/05:587 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Jens Orback om fallet Maarouf Bakgrund fallet Maarouf Nabil Maarouf fick ett barn Anna 1986, i dag 18 år gammal. Efter skilsmässan 1990 fick föräldrarna gemensam vårdnad. Nabil åkte till Tunisien 1991. Han hade på den tiden ett uppehållstillstånd

Inlämnad: 2005-05-13 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Paginering