Dokument & lagar (17 träffar)

Interpellation 2003/04:171 av Olofsson, Maud (c)

den 28 november Interpellation 2003/04:171 av Maud Olofsson c till statsminister Göran Persson om politik för tillväxt i hela landet. Det är nödvändigt att regering och riksdag för en politik för tillväxt och utveckling i hela landet. Tyvärr måste jag konstatera att den socialdemokratiska regeringen har misslyckats

Inlämnad: 2003-11-28 Besvarare: Göran Persson (S)

Interpellation 2002/03:141 av Gerdin, Viviann (c)

den 24 januari Interpellation 2002/03:141 av Viviann Gerdin c till statsrådet Jan O Karlsson om de asylsökande barnens situation Många vuxna och barn på flykt undan krig, terror och politisk förföljelse söker sin tillflykt till vårt land med förhoppningar om ett hem och att få leva ett normalt liv i fred och frihet.

Inlämnad: 2003-01-24 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: de asylsökande barnens situation

Skriftlig fråga 2002/03:395 av Olofsson, Maud (c)

den 13 januari Fråga 2002/03:395 av Maud Olofsson c till statsminister Göran Persson om Nordkorea och icke-spridningsavtalet Nyligen deklarerade Nordkorea att man ensidigt lämnar icke-spridningsavtalet för kärnvapen. Det är allvarligt för utvecklingen i Sydostasien men också som ett prejudikat i fråga om möjligheten

Inlämnad: 2003-01-13 Besvarare: Göran Persson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:353 av Ek, Lena (c)

den 20 december Fråga 2002/03:353 av Lena Ek c till statsrådet Jan O Karlsson om avvisning av omhändertagna barn Sverige har deklarerat att vi som stat ska följa FN:s barnkonvention. Utlänningslagstiftningen har därför en portalparagraf som ska skydda barn, med stöd av formuleringen att barnets bästa ska vara vägledande

Inlämnad: 2002-12-20 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:251 av Ek, Lena (c)

den 5 december Fråga 2002/03:251 av Lena Ek c till statsrådet Jan O Karlsson om misshandlade kvinnor som söker uppehållstillstånd I utlänningslagen stadgas en period om fyra gånger sex månader som ett äktenskap ska hålla för att en kvinna som söker uppehållstillstånd i Sverige ska kunna få det på grund av familjeanknytning.

Inlämnad: 2002-12-05 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:229 av Gerdin, Viviann (c)

den 3 december Fråga 2002/03:229 av Viviann Gerdin c till statsrådet Jan O Karlsson om Utlänningsnämnden och FN-konventionen Utlänningsnämndens hårdnackade beslut att utvisa en familj i Hagfors bestående av två tonåringar och deras mamma upprör många därför att familjen hotats till döds via e-mail från fadern vid

Inlämnad: 2002-12-03 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:170 av Ek, Lena (c)

den 21 november Fråga 2002/03:170 av Lena Ek c till statsrådet Jan O Karlsson om försvunna ensamma asylsökande barn Situationen för ensamma asylsökande barn har diskuterats livligt det senaste året. Till slut tillsattes en arbetsgrupp som slutgiltigt och snabbt skulle klargöra var ansvaret för barnens situation ligger.

Inlämnad: 2002-11-21 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1626 av Ek, Lena (c)

den 12 september Fråga 2001/02:1626 av Lena Ek c till statsrådet Jan O Karlsson om flyktingmottagandet för barn Hittills i år har 45 barn och ungdomar under 18 år försvunnit från flyktingförläggningar och det är fler än under förra året. Barn har försvunnit och ingen vet var de är samtidigt som vi med jämna mellanrum

Inlämnad: 2002-09-12 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1164 av Andersson, Marianne (c)

den 15 maj Fråga 2001/02:1164 av Marianne Andersson c till utrikesminister Anna Lindh om rätten till mat Rätten till mat hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna och är själva förutsättningen för annan utveckling. FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations konstaterade 2001 att målet om att

Inlämnad: 2002-05-15 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1139 av Andersson, Marianne (c)

den 2 maj Fråga 2001/02:1139 av Marianne Andersson c till statsrådet Jan O Karlsson om Tjernobylkatastrofen Statens strålskyddsinstitut anser att den senaste stora internationella utvärderingen av olyckans konsekvenser visar att den extra stråldosen till följd av olyckan inte innebär något allvarligt hälsoproblem för

Inlämnad: 2002-05-02 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:991 av Ek, Lena (c)

den 4 april Fråga 2001/02:991 av Lena Ek c till statsrådet Jan O Karlsson om familjeåterförening Den flyktingpolitik som nu bedrivs i Sverige använder ett mycket ovanligt familjebegrepp. Familjeåterförening kan bara tillåtas för mamma, pappa och barn under 18 år. Ett gammalt par med alla barn och barnbarn i Sverige

Inlämnad: 2002-04-04 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:990 av Ek, Lena (c)

den 4 april Fråga 2001/02:990 av Lena Ek c till statsrådet Jan O Karlsson om könsstympning Riksdagen har vid flera tillfällen ändrat svensk asylpolitik för att se till att kvinnors och flickors rätt till skydd undan förföljelse och tortyr garanteras. Att riskera att bli utsatt för könsstympning är att riskera att bli

Inlämnad: 2002-04-04 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:955 av Stenmark, Rigmor (c)

den 25 mars Fråga 2001/02:955 av Rigmor Stenmark c till socialminister Lars Engqvist om flyktingförläggningen i Gimo I dag saknas det psykologresurser vid Migrationsverkets anläggning i Gimo. Eftersom många av barnen där behöver denna typ av vård är det oacceptabelt att man inte kan ge den förebyggande vård som detta

Inlämnad: 2002-03-25 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:797 av Andersson, Marianne (c)

den 22 februari Fråga 2001/02:797 av Marianne Andersson c till statsminister Göran Persson om Sydafrika och hiv/aids Kampen mot hiv/aids har en framträdande och växande betydelse i Sveriges utvecklingssamarbete med länderna i södra Afrika. Vi har också en betydande kompetens att konstruktivt arbeta med att förändra

Inlämnad: 2002-02-22 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:642 av Andersson, Marianne (c)

den 1 februari Fråga 2001/02:642 av Marianne Andersson c till statsrådet Jan O Karlsson om långa väntetider vid familjeanknytning De långa väntetiderna för asylsökande är en evig fråga som varit föremål för stor debatt under många år utan att få någon lösning. Under tiden väntar människor i passivitet till stora kostnader

Inlämnad: 2002-02-01 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:443 av Andersson, Marianne (c)

den 18 december Fråga 2001/02:443 av Marianne Andersson c till utrikesminister Anna Lindh om exkludering från Genèvekonventionen Ett antal asylsökande afghanska medborgare, enligt uppgift mellan femtio och hundra personer, har av Migrationsverket bedömts vara flyktingar enligt Genèvekonventionen, men har exkluderats

Inlämnad: 2001-12-18 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Interpellation 1999/2000:111 av Bergström, Sven (c)

den 23 november Interpellation 1999/2000:111 av Sven Bergström c till statsminister Göran Persson om folkomröstning om EMU Det politiska arbetet i Sverige är i skriande behov av ett förstärkt förtroende och ökad legitimitet. Det visar inte minst det mycket låga valdeltagandet i valet till EU-parlamentet för ett halvår

Inlämnad: 1999-11-23 Besvarare: statsminister Göran Persson (S)