Dokument & lagar (2 träffar)

Interpellation 2001/02:228 av Andersson, Sten (-)

den 1 februari Interpellation 2001/02:228 av Sten Andersson till statsrådet Jan O Karlsson om rekrytering av arbetskraft från u-länder Enligt uppgifter i medierna avser bistånds- och integrationsministern undersöka möjligheterna för arbetskraftsinvandring till Sverige från länder utanför Norden och övriga EU. Bakgrunden

Inlämnad: 2002-02-01 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Interpellation 2001/02:179 av Andersson, Sten (-)

den 16 januari Interpellation 2001/02:179 av Sten Andersson till statsrådet Jan O Karlsson om asylpolitiken Enligt ett TT-telegram den 14 januari 2002 ska de flesta kosovoalbaner med tillfälliga uppehållstillstånd som finns kvar i Sverige, få stanna av humanitära skäl, trots att riksdagen för endast något mer än ett

Inlämnad: 2002-01-18 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)