Dokument & lagar (254 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:50 av Fridolin, Gustav (mp)

den 3 oktober Fråga 2003/04:50 av Gustav Fridolin mp till tf. utrikesminister Jan O Karlsson om Aceh och Västpapua Konflikterna i Aceh och Västpapua har i år trappats upp och MR-läget försämrats. Misstron mellan GAM och den indonesiska militären har kullkastat fredsförhoppningarna i Aceh, sedan eldupphöret i december

Inlämnad: 2003-10-03 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:49 av Enochson, Annelie (kd)

den 3 oktober Fråga 2003/04:49 av Annelie Enochson kd till statsminister Göran Persson om Turkiets efterlevnad av Europakonventionen och Köpenhamnskriterierna Trots en del yttre anpassningar av vissa turkiska lagar i förhållande till EU-normer, fortsätter kränkningar av mänskliga rättigheter i Turkiet. Det turkiska

Inlämnad: 2003-10-03 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:37 av Hellberg, Owe (v)

den 26 september Fråga 2003/04:37 av Owe Hellberg v till statsminister Göran Persson om svenska folkets inflytande på EU-konstitutionen Folkomröstningen om EMU gav ett tydligt utfall. Det var kvinnorna, ungdomarna och LO-medlemmarna som tydligt sade nej. Deras två främsta skäl för detta var demokratiaspekten och självbestämmandet.

Inlämnad: 2003-09-26 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:33 av Astudillo, Luciano (s)

den 26 september Fråga 2003/04:33 av Luciano Astudillo s till tf. utrikesminister Jan O Karlsson om stöd till NGO:er i Colombia Det är allmänt känt att situationen i Colombia är väldigt allvarlig vad gäller mänskliga rättigheter. Sedan president Alvaro Uribe blev vald har det dessutom skett en upptrappning av våldet,

Inlämnad: 2003-09-26 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:27 av von Sydow, Henrik (m)

den 25 september Fråga 2003/04:27 av Henrik von Sydow m till tf. utrikesminister Jan O Karlsson om dödsstraffet i Singapore Människorättsgrupper, däribland Amnesty International, har länge kritiserat Singapores hårda dödsstraffsnormer. I sin årsrapport för 2003 skriver Amnesty att stadsstaten har en av de högsta avrättningsnivåerna

Inlämnad: 2003-09-25 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:26 av Ahlqvist, Birgitta (s)

den 25 september Fråga 2003/04:26 av Birgitta Ahlqvist s till statsminister Göran Persson om nedrustning av kärnvapen I regeringsförklaringen säger statsministern att kampen för nedrustning fortsätter med kraft. Kärnvapenländerna måste förmås att ta sitt ansvar.Denna förklaring är mycket bra. Kärnvapen är det största

Inlämnad: 2003-09-25 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:16 av Nilsson Wigström, Cecilia (fp)

den 22 september Fråga 2003/04:16 av Cecilia Nilsson Wigström fp till tf. utrikesminister Jan O Karlsson om utländska beskickningars respekt för Sveriges grundlag Den kinesiska generalkonsuln i Göteborg har i dagarna blivit polisanmäld av falungongrörelsen. Konsultatet tycks ha arbetat vida utöver det som ett konsulat

Inlämnad: 2003-09-22 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:13 av Larsson, Kalle (v)

den 19 september Fråga 2003/04:13 av Kalle Larsson v till tf. utrikesminister Jan O Karlsson om läget i Nepal Läget i Nepal de senaste sju åren har haft karaktären av inbördeskrig. Situationen har förvärrats senaste året, sedan kungen i oktober år 2002 avsatte den demokratiskt valde premiärministern Sher Bahadur Chand

Inlämnad: 2003-09-19 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1365 av Lundberg, Inger (s)

den 8 september Fråga 2002/03:1365 av Inger Lundberg s till statsrådet Jan O Karlsson om statsbidrag till asylsökande grundskoleelever Laxå kommun tillhör de kommuner som har den mest omfattande asylmottagningen i förhållande till befolkningen. Det innebär också att kommunen tar emot ett förhållandevis stort antal

Inlämnad: 2003-09-08 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1348 av Ekström, Anne-Marie (fp)

den 3 september Fråga 2002/03:1348 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Jan O Karlsson om Migrationsverkets rutiner En asylsökande familj med två barn är bosatta i Sverige sedan fem år. Familjen mår dåligt efter den långa tiden i oviss väntan. Äldsta barnet har gått alla sina fem första skolår i svensk skola men

Inlämnad: 2003-09-03 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1340 av Larsson, Maria (kd)

den 1 september Fråga 2002/03:1340 av Maria Larsson kd till justitieminister Thomas Bodström om människohandel Varje år förs mellan 200 och 500 personer till Sverige för att utnyttjas sexuellt. Det rör sig om ren människohandel. Enligt Rikspolisstyrelsen kommer hälften av dem till Stockholmsområdet. Enligt en undersökning

Inlämnad: 2003-09-01 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1301 av Hamilton, Carl B (fp)

den 13 augusti Fråga 2002/03:1301 av Carl B Hamilton fp till statsrådet Jan O Karlsson om svenskt bistånd till Laos Enpartidiktatur, bristande rättssäkerhet och bristande respekt för de mänskliga rättigheterna präglar dagens Laos. Det godtyckliga fängslandet nyligen av, och skenrättegången mot, några utländska journalister

Inlämnad: 2003-08-13 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1264 av Bargholtz, Helena (fp)

den 29 juli Fråga 2002/03:1264 av Helena Bargholtz fp till statsrådet Jan O Karlsson om asyl för falungongutövare Falun dafa, även kallat falungong, är en form av qigong som avser att främja hälsan och hjälpa utövaren att förstå livet på ett djupare plan. Falungongrörelsen är sedan ett par år tillbaka förbjuden i Kina.

Inlämnad: 2003-07-29 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1255 av Backman, Hans (fp)

den 21 juli Fråga 2002/03:1255 av Hans Backman fp till statsrådet Jan O Karlsson om modernisering av asylprocessen I utredningen om flyktingar med oklar identitet finns ett förslag om att asylsökande ska kunna straffas ekonomiskt för att andra försöker missbruka systemet. Utredningen föreslår att bidragen till de asylsökande

Inlämnad: 2003-07-21 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1233 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 14 juli Fråga 2003/04:1233 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Jan O Karlsson om FN-konvention om arbetares rättigheter Den 1 juli 2003 trädde International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families i kraft. 22 länder har redan ratificerat konventionen.

Inlämnad: 2003-07-14 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1232 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 14 juli Fråga 2002/03:1232 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Jan O Karlsson om flyktingar från Liberia Situationen i Liberia blir värre för var dag som går. Stridigheterna har länge varit ett faktum. Liberia som grundades av frigivna amerikanska slavar går mot avgrunden om inte omvärlden reagerar. Människor

Inlämnad: 2003-07-14 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1211 av Wälivaara, Erling (kd)

den 3 juli Fråga 2002/03:1211 av Erling Wälivaara kd till statsrådet Jan O Karlsson om besöksförbud för utvisade personer Många familjer som blivit utvisade från Sverige är enligt nuvarande regelverk förhindrade att semestra eller besöka vårt land de närmaste två åren efter utvisningen. Många av dessa personer har,

Inlämnad: 2003-07-03 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1157 av Hoffmann, Ulla (v)

den 17 juni Fråga 2002/03:1157 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Jan O Karlsson om irakiska flyktingar i EU Behandlingen av asylsökande från Irak har under en längre tid präglats av ett stort utrymme för godtycke och diskriminerande särbehandling. Strax före krigsutbrottet i Irak beslöt Migrationsverket att avvisa

Inlämnad: 2003-06-17 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1151 av Hagberg, Michael (s)

den 16 juni Fråga 2002/03:1151 av Michael Hagberg s till miljöminister Lena Sommestad om Ekofunduz Sverige har sedan 1997 ekonomiskt bidragit till den polska miljöfonden Ekofunduz. De satsningar som gjorts från svensk sida har gällt för treårsperioder och det andra treårsprogrammet avslutas under september månad i

Inlämnad: 2003-06-16 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1132 av Olander, Ronny (s)

den 13 juni Fråga 2002/03:1132 av Ronny Olander s till statsrådet Jan O Karlsson om folkrörelser och bistånd Som medlem i TrelleborgSvedala FN-förening har jag blivit alltmer övertygad om folkrörelsernas betydelse för det internationella biståndsarbetet. Inte minst för sin förmåga att sprida kunskap om och stödja demokratiskt

Inlämnad: 2003-06-13 Besvarare: Jan O Karlsson (S)