Dokument & lagar (31 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1599 av Fredrik Graf, Carl (m)

den 4 september Fråga 2001/02:1599 av Carl Fredrik Graf m till statsminister Göran Persson om fullföljande av riksdagsbeslut Riksdagen beslutade våren 2002 på begäran av ett enhälligt skatteutskott att regeringen skulle återkomma till riksdagen senast under augusti 2002 med ett förslag till en retroaktivt verkande

Inlämnad: 2002-09-04 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1068 av Graf, Carl Fredrik (m)

den 17 april Fråga 2001/02:1068 av Carl Fredrik Graf m till finansminister Bosse Ringholm om beskattning av personaloptioner Den nuvarande ordningen innebär att avskattning av en personaloption sker när innehavaren flyttar utomlands. För de fall då innehavaren har erhållit en option i Sverige eller utomlands från tidigare

Inlämnad: 2002-04-17 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:923 av Fredrik Graf, Carl (m)

den 20 mars Fråga 2001/02:923 av Carl Fredrik Graf m till finansminister Bosse Ringholm om pomperipossaskatten drabbar entreprenörer Reglerna om andelsbyten har med rätta kritiserats det senaste året. Det gäller särskilt det förhållandet att en entreprenör får betala skatt på andelar som har blivit helt eller delvis

Inlämnad: 2002-03-20 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:908 av Fredrik Graf, Carl (m)

den 15 mars Fråga 2001/02:908 av Carl Fredrik Graf m till finansminister Bosse Ringholm om personnummer för utländska medborgare Personnummer tilldelas i samband med folkbokföring som en identitetsbeteckning. Folkbokföring är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige. I folkbokföringen registreras

Inlämnad: 2002-03-15 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:629 av Fredrik Graf, Carl (m)

den 30 januari Fråga 2001/02:629 av Carl Fredrik Graf m till finansminister Bosse Ringholm om pomperipossaeffekter i skattesystemet Under hela hösten har regeringen avvisat moderata förslag om att göra ändringar i skattereglerna vid andelsbyte. Ett stort antal entreprenörer tvingas därför att betala skatt också i de

Inlämnad: 2002-01-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:628 av Fredrik Graf, Carl (m)

den 30 januari Fråga 2001/02:628 av Carl Fredrik Graf m till finansminister Bosse Ringholm om arvsskatten De oacceptabla konsekvenserna av arvsskatten har blivit mycket tydliga under det senaste året. Regeringen har intill de senaste dagarna förhållit sig passiv till denna fråga. Under intryck av oppositionen förefaller

Inlämnad: 2002-01-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:627 av Fredrik Graf, Carl (m)

den 30 januari Fråga 2001/02:627 av Carl Fredrik Graf m till finansminister Bosse Ringholm om förmögenhetsbeskattningen Enligt uppgift har regeringen för avsikt att tillsätta en utredning om ändrade regler för förmögenhetsbeskattningen. Regeringen har ännu inte fattat beslut om direktiv till utredningen eller hur lång

Inlämnad: 2002-01-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:368 av Graf, Carl Fredrik (m)

den 6 december Fråga 2001/02:368 av Carl Fredrik Graf m till finansminister Bosse Ringholm om pensionssparande och näringsidkare Enskilda näringsidkare har möjlighet att göra avdrag för egna pensionspremier i näringsverksamheten respektive insättning på pensionssparkonto. I många fall är det så att dessa inbetalningar

Inlämnad: 2001-12-06 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:345 av Graf, Carl Fredrik (m)

den 4 december Fråga 2001/02:345 av Carl Fredrik Graf m till finansminister Bosse Ringholm om förmåner och skyldigheter För den som flyttar från Sverige till ett annat land, är det ibland svårt att skaffa sig en tydlig överblick över vilka skyldigheter och rättigheter man har. Huvudregeln inom socialförsäkringen är

Inlämnad: 2001-12-04 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:325 av Graf, Carl Fredrik (m)

den 30 november Fråga 2001/02:325 av Carl Fredrik Graf m till finansminister Bosse Ringholm om boendeskatter 2002 I dag har Riksskatteverket i enlighet med gällande lagstiftning fastställt nya omräkningstal för fastigheter. Det leder ånyo till höjda fastighetsskatter över i stort sett hela landet. Det drabbar både

Inlämnad: 2001-11-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:246 av Graf, Carl Fredrik (m)

den 22 november Fråga 2001/02:246 av Carl Fredrik Graf m till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskatt på äldreboende Fastighetsskatten drabbar enskilda människor på ett oförutsägbart sätt. Men denna oförutsägbarhet gäller även kommuner. Enligt gällande bestämmelser är vårdbyggnader enligt fastighetstaxeringslagen

Inlämnad: 2001-11-22 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:104 av Graf, Carl Fredrik (m)

den 24 oktober Fråga 2001/02:104 av Carl Fredrik Graf m till finansminister Bosse Ringholm om arvsskatten Reglerna kring arvsskatten är i behov av omedelbar reformering. Den senaste tidens nedgång av värdet på aktier kan leda till orimliga konsekvenser. Om värdet faller kraftigt mellan dödsdagen och den dag då arvsskiftet

Inlämnad: 2001-10-24 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:669 av Graf, Carl Fredrik (m)

den 12 februari Fråga 2000/01:669 av Carl Fredrik Graf m till finansminister Bosse Ringholm om friskvård betald av arbetsgivaren I dag kan vi se en positiv utveckling bland många arbetsgivare vad gäller personalfriskvård. På en del håll satsar man på egna anläggningar. I de fall där personalstyrkan är mindre erbjuds

Inlämnad: 2001-02-12 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:640 av Graf, Carl Fredrik (m)

den 7 februari Fråga 2000/01:640 av Carl Fredrik Graf m till finansminister Bosse Ringholm om skattebetalningslagen Skattebetalningslagen och reglerna för skattekontot upplevs i vissa avseenden som kränkande, inte minst av företagare som har ambitionen att göra rätt för sig. Ett exempel gäller 18 kap 7 Formuleringen

Inlämnad: 2001-02-07 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:639 av Graf, Carl Fredrik (m)

den 7 februari Fråga 2000/01:639 av Carl Fredrik Graf m till finansminister Bosse Ringholm om begränsningsregeln Många människor oroar sig för utfallet av fastighetsskatten till följd av att omräkningstalen för deras fastigheter ökar 2001. Regeringen har länge talat om att en begränsningsregel ska införas. I den propositionsförteckning

Inlämnad: 2001-02-07 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:508 av Graf, Carl Fredrik (m)

den 8 januari Fråga 2000/01:508 av Carl Fredrik Graf m till finansminister Bosse Ringholm om expertskatten Enligt uppgifter i medier kommer lagen om nedsättning av skatt för vissa utländska experter att leda till betydligt fler ansökningar än vad regeringen räknade med i propositionen. Detta kommer i sin tur att leda

Inlämnad: 2001-01-08 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:380 av Graf, Carl Fredrik (m)

den 7 december Fråga 2000/01:380 av Carl Fredrik Graf m till finansminister Bosse Ringholm om lunchskatten Förmånsvärdet för lunchförmån är fastställt till 56 kr för nästa år. Det innebär en höjning med 4 kr jämfört med värdet 2000. I procent innebär det en höjning som överstiger index för allmänna prisstegringar.

Inlämnad: 2000-12-07 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2000/01:103 av Graf, Carl Fredrik (m)

den 9 november Interpellation 2000/01:103 av Carl Fredrik Graf m till finansminister Bosse Ringholm om inkomstskatt Regeringen skriver i budgetpropositionen att strategin för inkomstskattepolitiken är att medborgarna på sikt ska kompenseras för egenavgifterna och att andelen inkomsttagare som ska betala statlig inkomstskatt

Inlämnad: 2000-11-09 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1064 av Fredrik Graf, Carl (m)

den 31 maj Fråga 1999/2000:1064 av Carl Fredrik Graf m till statsminister Göran Persson om bensinskatten Statsministern har under de senaste dagarna uttalat sig i medierna på ett sätt som skulle kunna leda till slutsatsen att han är öppen för omprövningar när det gäller regeringens skattepolitik på några områden, bl.a.

Inlämnad: 2000-05-31 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 1999/2000:366 av Graf, Carl Fredrik (m)

den 20 april Interpellation 1999/2000:366 av Carl Fredrik Graf m till finansminister Bosse Ringholm om strategi för skattepolitiken Torsdagen den 13 april presenterade finansminister Bosse Ringholm regeringens förslag till vårbudget. Det var en nådigt tjock lunta full av nya dyra utgifter, men oroväckande tunn vad

Inlämnad: 2000-04-26 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Paginering