Dokument & lagar (132 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2178 av Axén, Gunnar (m)

den 7 september Fråga 2004/05:2178 av Gunnar Axén m till statsrådet Hans Karlsson om arbetslösas möjlighet att få jobb hos bemanningsföretag Den faktiska svenska arbetslösheten är rekordhög och vi jobbar i dag mindre i Sverige än vi gjorde under början av 1990-talet. Regeringen arbetar hårt med att gömma arbetslösheten

Inlämnad: 2005-09-07 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2167 av Olovsson, Fredrik (s)

den 5 september Fråga 2004/05:2167 av Fredrik Olovsson s till statsrådet Hans Karlsson om pendlingsstöd för ungdomar Få saker kan vara mer förödande för en ung människa än att inte få fäste på arbetsmarknaden. Det minskar individens frihet och hindrar henne från att försörja sig och förverkliga sina livsprojekt. Om

Inlämnad: 2005-09-05 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2161 av Johansson, Lars (s)

den 2 september Fråga 2004/05:2161 av Lars Johansson s till statsrådet Hans Karlsson om invandrade akademiker Elva år Så länge kan en akademiker med utländsk härkomst faktiskt få vänta på ett jobb i Sverige. I Västra Götaland finns 17 av Sveriges befolkning och här finns också 130 nationer representerade. Precis som

Inlämnad: 2005-09-02 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2141 av Arvidsson, Eva (s)

den 30 augusti Fråga 2004/05:2141 av Eva Arvidsson s till statsrådet Ulrica Messing om verksamheten på Landsort Landsort är en ö längst ut i Stockholms ytterskärgård. Ön har varit en stor lotsplats ända sedan 1500-talet. I dag är situationen en annan här bor i dag endast 30 vuxna och 6 barn året om. Arbetstillfällena

Inlämnad: 2005-08-30 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2089 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 8 augusti Fråga 2004/05:2089 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Hans Karlsson om arbetsmarknadspolitiska erfarenheter i Finland I Finland finns sedan 2001 ett särskilt skatteavdrag för tjänster utförda i hushåll. Den svenska regeringens ambassad i Helsingfors har i ett telemeddelande den 3 augusti 2005 utvärderat

Inlämnad: 2005-08-08 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2088 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 8 augusti Fråga 2004/05:2088 av Ewa Thalén Finné m till socialminister Berit Andnor om a-kassa för Öresundspendlare Öresundsregionen är mycket expansiv och det finns ett stort regionalt och internationellt tryck för förändringar i många frågor som ligger på statens beslutandenivå. I regeringsavtalet om byggandet

Inlämnad: 2005-08-08 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2027 av B Hamilton, Carl (fp)

den 12 juli Fråga 2004/05:2027 av Carl B Hamilton fp till statsrådet Hans Karlsson om regeringens slutsatser av IFAU:s utredning Regeringens politik för offentligt försörjd ledighet, så kallat friår, har utvärderats av forskningsinstitutet IFAU vid Uppsala universitet. Resultatet är förödande, och bekräftar riktigheten

Inlämnad: 2005-07-12 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2010 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 8 juli Fråga 2004/05:2010 av Siw Wittgren-Ahl s till statsrådet Hans Karlsson om det ökade utanförskapet Trots hög tillväxt under många år har behovet av arbetskraft inte ökat i den omfattning som vore önskvärd. Det är därför angeläget att ge verksamheten inom privat som offentlig sektor förutsättningar för att

Inlämnad: 2005-07-08 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2009 av Lindestam, Åsa (s)

den 8 juli Fråga 2004/05:2009 av Åsa Lindestam s till statsrådet Hans Karlsson om fyra tjänster på Arbetsförmedlingen i Söderhamn Söderhamns kommun i Gävleborgs län lider av en mycket hög arbetslöshet. Arbetslösheten där är bland den högsta bland landets kommuner. På Arbetsförmedlingen i Söderhamn arbetar man för högtryck

Inlämnad: 2005-07-08 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1978 av Johnsson, Jeppe (m)

den 1 juli Fråga 2005/06:1978 av Jeppe Johnsson m till näringsminister Thomas Östros om konvertering av arbetslöshetsersättning till starta-eget-bidrag Att starta ett företag är för det mesta förknippat med stort ekonomiskt risktagande. För att underlätta för arbetslösa att starta eget finns ett så kallat starta-eget-bidrag.

Inlämnad: 2005-07-01 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1968 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 30 juni Fråga 2004/05:1968 av Lena Adelsohn Liljeroth m till statsrådet Hans Karlsson om rätten till starta-eget-bidrag Enligt Sydsvenska Dagbladet den 21 juni uppgår numer Ams kostnader för det så kallade friåret samt aktivitetsstödet i Skåne till sådana belopp att det inte längre finns resurser att stödja dem

Inlämnad: 2005-06-29 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1955 av Nordlund, Harald (fp)

den 28 juni Fråga 2004/05:1955 av Harald Nordlund fp till statsrådet Hans Karlsson om resursbehovet av äldre på arbetsmarknaden Det ökande antalet så kallade äldre framställs oftast som ett problem. Alltför sällan framställs äldre människor som den stora tillgång de utgör, inte minst i fråga om kunskap och erfarenhet.

Inlämnad: 2005-06-28 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1919 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 20 juni Fråga 2004/05:1919 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Hans Karlsson om isocyanatforskningen Jag är mycket glad att vi har hittat formerna för att kunna fortsätta den internationellt uppmärksammade isocyanatforskningen i Hässleholm. Forskningsresultaten är viktiga för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö

Inlämnad: 2005-06-20 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1918 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 20 juni Fråga 2004/05:1918 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Hans Karlsson om sänkta och delade gränsvärden Inom Arbetsmiljöverket pågår arbete som gäller ändringar i föreskrifterna om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar AFS 2000:3 och om härdplaster AFS 1996:4Dessutom pågår arbete med

Inlämnad: 2005-06-20 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1868 av Holm, Ulf (mp)

den 14 juni Fråga 2004/05:1868 av Ulf Holm mp till statsrådet Hans Karlsson om förtidspensionering av unga Enligt den senaste statistiken så har antalet personer som förtidspensioneras, eller uppbär sjuk- och aktivitetsersättning som det numera heter, i åldern 1629 år ökat kraftigt. Sedan årsskiftet ska ökningen vara

Inlämnad: 2005-06-14 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1835 av Skoog, Christer (s)

den 8 juni Fråga 2004/05:1835 av Christer Skoog s till statsrådet Hans Karlsson om sänkt sjukpension vid giftermål För cirka tio år sedan infördes bestämmelsen att sjukpensionär som var gift med en person som inte var sjukpensionär eller pensionär fick folkpensionsdelen i sjukpensionen sänkt. Bestämmelsen att en sådan

Inlämnad: 2005-06-08 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1774 av Lilliehöök, Anna (m)

den 2 juni Fråga 2004/05:1774 av Anna Lilliehöök m till finansminister Pär Nuder om förtidspensionering Den 1 juli 2003 infördes som huvudregel att långtidssjukskrivna ska förtidspensioneras med sjuk- eller aktivitetsersättning efter ett års sjukskrivning. I propositionen som ligger till grund för riksdagsbeslutet

Inlämnad: 2005-06-02 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1756 av Lilliehöök, Anna (m)

den 1 juni Fråga 2004/05:1756 av Anna Lilliehöök m till statsrådet Hans Karlsson om ojämställda sjukskrivningar Kvinnor är sjukskrivna över 60 mer än männen räknat sjukpenningdagar. Samma förhållande gäller också för antalet förtidspensionärer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Enligt en undersökning har kvinnor

Inlämnad: 2005-06-01 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1729 av Widegren, Cecilia (m)

den 26 maj Fråga 2004/05:1729 av Cecilia Widegren m till statsrådet Hans Karlsson om arbetsmarknaden i Karlsborg Torsdagen den 21 april är ännu en ödesdag för en hårt drabbad ort som Karlsborg i Skaraborg. Då beslutade nämligen s-regeringen att försvarets löne- och redovisningskontor i Karlsborg ska läggas ned, trots

Inlämnad: 2005-05-26 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1719 av Mejern Larsson, Lars (s)

den 25 maj Fråga 2004/05:1719 av Lars Mejern Larsson s till statsrådet Hans Karlsson om pensionsavdrag på arbetslöshetsersättningen I socialförsäkringssystemen likställs sjukpenning, a-kassa och inkomstpension som lön och är båda beskattningsbara och pensionsgrundande. Rätten att få dessa försäkringar baseras på att

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Hans Karlsson (S)