Dokument & lagar (115 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:47 av Jóhannesson, Berit (v)

den 16 oktober Fråga 2002/03:47 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Lena Hjelm-Wallén om civilt utnyttjande av militära resurser Utredningen Stöd från Försvarsmakten SOU 2001:98 har gjort en noggrann genomgång av förutsättningen för stödet. Regeringen har nu beslutat om förordningen 2002:375 som ersätter

Inlämnad: 2002-10-16 Besvarare: Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 2002/03:30 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 10 oktober Fråga 2002/03:30 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Lena Hjelm-Wallén om förbandsnedläggning I överenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet ingår att det ska göras en betydande minskning av anslaget till försvaret. Vilka förband och flottiljer kommer regeringen att föreslå ska läggas ned

Inlämnad: 2002-10-10 Besvarare: Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 2002/03:2 av René, Inger (m)

den 2 oktober Fråga 2002/03:2 av Inger René m till statsminister Göran Persson om rättvisa villkor Statsministern lär ha sagt att det är naturligt att statsrådens make, maka eller sambo på generösa ekonomiska villkor kan medfölja vid vissa uppdrag utomlands. Detta på grund av att statsråden har en pressad arbetssituation

Inlämnad: 2002-10-02 Besvarare: Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1311 av Skånberg, Tuve (kd)

den 7 juni Fråga 2001/02:1311 av Tuve Skånberg kd till statsminister Göran Persson om underlag för grundlagsändring Onsdagen den 15 maj fattade riksdagen det första av två beslut med målet att begränsa grundlagens skydd av yttrande- och religionsfriheten i fråga om hets mot folkgrupp. Lagförslaget bifölls av endast

Inlämnad: 2002-06-07 Besvarare: vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1048 av Enochson, Annelie (kd)

den 12 april Fråga 2001/02:1048 av Annelie Enochson kd till statsminister Göran Persson om den ökande antisemitismen Före, under och efter påsken har en rad attentat riktats mot judiska platser runtom i Europa. Bönehus och synagogor i städer som Strasbourg, Marseille och Anderlecht har utsatts för attentat. I Marseille

Inlämnad: 2002-04-12 Besvarare: vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1003 av Nisser, Per-Samuel (m)

den 8 april Fråga 2001/02:1003 av Per-Samuel Nisser m till statsminister Göran Persson om ökat inslag av personval Statsministern har i medierna, senast i TV onsdagen den 13 april, påtalat vikten av att vitalisera demokratin och vårt valsystem. Statsministern sade sig vara positiv till ett ökat inslag av personval,

Inlämnad: 2002-04-08 Besvarare: vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Interpellation 2001/02:148 av Larsson, Maria (kd)

den 18 december Interpellation 2001/02:148 av Maria Larsson kd till statsminister Göran Persson om löneskillnader mellan män och kvinnor inom Regeringskansliet Trots att Sverige i relation till andra länder kan räknas som ett av de mer jämställda är vägen till ett fullständigt jämställt samhälle fortfarande mycket

Inlämnad: 2001-12-18 Besvarare: vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1527 av Larsson, Maria (kd)

den 26 juli Fråga 2000/01:1527 av Maria Larsson kd till statsminister Göran Persson om antalet anställda i Regeringskansliet Antalet anställda i Regeringskansliet har ökat avsevärt de senaste åren. Antalet anställda har ökat med över 1 000 personer från 1995. I dag är antalet anställda över 5 000 personer. Jämfört

Inlämnad: 2001-07-26 Besvarare: vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1453 av Bill, Per (m)

den 20 juni Fråga 2000/01:1453 av Per Bill m till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén om statligt stöd till politiska manifestationer UD och Statsrådsberedningen har enligt uppgift satsat pengar på aktiviteter organiserade av ATTAC och Göteborgsaktionen under EU-toppmötet. Bland de programpunkter som stötts med offentliga

Inlämnad: 2001-06-20 Besvarare: vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1145 av Lindblad, Göran (m)

den 2 maj Fråga 2000/01:1145 av Göran Lindblad m till statsminister Göran Persson om privat vård för privatiseringsmotståndare Flera statsråd köper privat producerad vård trots att regeringen drivit igenom en stopplag för utförsäljningar av akutsjukhus till privata aktiebolag. Sverige börjar alltmer likna det gamla

Inlämnad: 2001-05-02 Besvarare: vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1036 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 9 april Fråga 2000/01:1036 av Lena Sandlin-Hedman s till statsrådet Britta Lejon om folkomröstning om EMU Alltför stor ojämlikhet vad avser ekonomiska kampanjmedel i en fråga strider mot demokratins grundprinciper. Idealet är när människor fritt och rationellt kan ta ställning till olika budskap och göra sitt val

Inlämnad: 2001-04-09 Besvarare: vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Interpellation 2000/01:298 av Gennser, Margit (m)

den 7 mars Interpellation 2000/01:298 av Margit Gennser m till statsminister Göran Persson om arbetsfördelningen i regeringen En av riksdagens viktigaste uppgifter är att utöva sin kontrollmakt över regeringen. Diskussionen om Apoteket AB:s beslut att inrätta logistiska centra, numera omdöpta till distansapotek, har

Inlämnad: 2001-03-07 Besvarare: vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Interpellation 2000/01:288 av Axén, Gunnar (m)

den 27 februari Interpellation 2000/01:288 av Gunnar Axén m till statsminister Göran Persson om försenade svar på interpellationer Enligt riksdagsordningen 6 kap. 1 ska interpellationer besvaras av statsråden inom två veckor, plenifria veckor borträknade. Kan en interpellation inte besvaras inom två veckor ska berört

Inlämnad: 2001-02-28 Besvarare: vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:767 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 21 februari Fråga 2000/01:767 av Yvonne Ruwaida mp till statsminister Göran Persson om toppmötet i Stockholm den 2324 mars EU-toppmötet i Stockholm blir ett Fästning Europa i bokstavlig mening. Enligt tidningsuppgifter ska ett stålstaket, 2 meter högt och 1,5 kilometer långt, skydda politikerna i Älvsjömässan från

Inlämnad: 2001-02-21 Besvarare: vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Interpellation 2000/01:249 av Hägg, Carina (s)

den 14 februari Interpellation 2000/01:249 av Carina Hägg s till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén om kirunasvenskarna I Sverige använder vi begreppet kirunasvenskar. Men det lär även ha varit bortemot 10 000 emigranter som samtidigt med kirunasvenskarna värvades av Stalins utsända i USA och Kanada. Detta debatteras

Inlämnad: 2001-02-14 Besvarare: vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:556 av Kihlström, Dan (kd)

den 22 januari Fråga 2000/01:556 av Dan Kihlström kd till statsminister Göran Persson om hotellkostnad i samband med konferensen I kamp mot intolerans I samband med Förintelsekonferensen förra året bokade enligt uppgift regeringen större delen av rummen i ett känt hotell i Stockholm. Först 14 dagar innan konferensens

Inlämnad: 2001-01-22 Besvarare: vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:420 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 11 december Fråga 2000/01:420 av Mikael Oscarsson kd till justitieminister Thomas Bodström om Raoul Wallenbergs dag Raoul Wallenberg är ett stort namn på många håll i världen. Hans insatser för att rädda tiotusentals judar under andra världskriget framstår som en av de största hjältebragderna under förra seklet.

Inlämnad: 2000-12-11 Besvarare: vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:347 av Wisberg, Carlinge (v)

den 5 december Fråga 2000/01:347 av Carlinge Wisberg v till socialminister Lars Engqvist om ministrarnas läkemedelsförmåner Riksdagen beslutade den 30 november att snabbutreda i syfte att avskaffa subventioneringen av riksdagsledamöternas läkemedel och läkarvård. Nu är det så att även regeringsledamöter, som är delaktiga

Inlämnad: 2000-12-05 Besvarare: vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:127 av Tolgfors, Sten (m)

den 25 oktober Fråga 2000/01:127 av Sten Tolgfors m till statsminister Göran Persson om statsrådens närvaro i kammaren Onsdagen den 11 oktober debatterade och behandlade riksdagen konstitutionsutskottets betänkande 2000/01:KU2 Granskning av vissa frågor i samband med regeringens Sydafrikasatsning Det var en unik

Inlämnad: 2000-10-25 Besvarare: vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:90 av Hägg, Carina (s)

den 17 oktober Fråga 2000/01:90 av Carina Hägg s till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén om kirunasvenskarnas öden Bortemot 10 000 nordiska emigranter lär ha värvats av Stalins utsända i USA och Kanada. Även boende i Sverige lockades till Sovjetunionen. Skälen kunde variera men gemensamt är att värvare tjänade pengar

Inlämnad: 2000-10-19 Besvarare: vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)