Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 2013/14:81 av Oscarsson, Mikael (KD)

den 25 oktober Fråga 2013/14:81 Bosättningar utan markägares tillstånd av Mikael Oscarsson KD till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Allemansrätten är en viktig svensk institution som medför stora mervärden för vårt land. Dess värre ser vi i utökad utsträckning också hur rätten missbrukas i kommersiella syften

Inlämnad: 2013-10-25 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 1998/99:19 av vice talman Rose-Marie Frebran, tredje (kd)

Fråga 1998/99:19 av tredje vice talman Rose-Marie Frebran kd till socialministern om förbud mot inköp och innehav av hembränd sprit den 16 oktober Svartspriten är ett stort och växande problem. Det gäller såväl smuggelsprit som hembränt. Det offentliga bör inta en entydigt avvisande hållning mot all svartsprit. När

Inlämnad: 1998-10-16 Besvarare: socialminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:992 av Björklund, Ulf (kd)

Fråga 1997/98:992 av Ulf Björklund kd till näringsministern om Norrlandsfonden den 7 augusti När Norrlandsfonden bildades var ett viktigt syfte att stötta Norrlands inland. Investeringsbehov med riskvilligt kapital borde det rimligen finnas stora behov av i inlandet. Inte minst med tanke på befolkningsströmmarna från

Inlämnad: 1998-08-07 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:826 av Björklund, Ulf (kd)

Fråga 1997/98:826 av Ulf Björklund kd till näringsministern om framtidsfrågor för glesbygd och landsbygd Från kristdemokraternas sida har vi sedan en längre tid tillbaka lagt förslag om en parlamentarisk, bred och allsidig utredning om den framtida regionalpolitiken. Bl.a. handlar det om att särskilt belysa glesbygdens

Inlämnad: 1998-06-04 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:717 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:717 av Dan Ericsson kd till miljöministern om gruvdammar Knappt har vi hunnit smälta nyheten om miljökatastrofen i Spanien där en gruvdamm har brustit, förrän nästa olycka inträffar. I fredags brast gruvdammen i Adakgruvan och 20 000 kubikmeter vatten med mycket lågt ph-värde rann ut. Dammens vatten med

Inlämnad: 1998-05-08 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:498 av Carnerö, Åke (kd)

Fråga 1997/98:498 av Åke Carnerö kd till näringsministern om konkurrens på lika villkor Arbetet för att trygga jobben och skapa nya jobb är den enskilt viktigaste fördelningspolitiska åtgärden. Förväntningar på nya arbetstillfällen ställs i första hand på de mindre företagen. Det gäller då att driva en politik som stärker

Inlämnad: 1998-03-02 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:441 av Carnerö, Åke (kd)

Fråga 1997/98:441 av Åke Carnerö kd till näringsministern om skärgårdspolitiken De svenska havs- och insjöskärgårdarna är unika. De flesta av våra skärgårdar har hyst bofast befolkning sedan många hundra år tillbaka och gör så fortfarande, vilket är en förutsättning för att hålla skärgården levande. Möjligheten till

Inlämnad: 1998-02-13 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:230 av Carnerö, Åke (kd)

Fråga 1997/98:230 av Åke Carnerö kd till försvarsministern om elavbrott i samband med oväder Varje år snöar det i vårt land. Hittills i december har det kommit mängder med blötsnö som orsakat strömavbrott på flera ställen bl.a. i Bergslagen. Snötyngda träd föll över elledningarna och säkringar gick i transformatorstationerna.

Inlämnad: 1997-12-05 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:201 av Svensson, Alf (kd)

Fråga 1997/98:201 av Alf Svensson kd till näringsministern om skogsråvaror till de små sågverken På sistone har de dystra nyheterna spridits, att flyttlassen från Norrland nu går i lika strid ström söderut som under 70-talet. Det är alldeles självklart att konkreta åtgärder krävs nu. I flera av Norrlands inlandskommuner

Inlämnad: 1997-11-28 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)