Dokument & lagar (82 träffar)

Skriftlig fråga 2013/14:81 av Oscarsson, Mikael (KD)

den 25 oktober Fråga 2013/14:81 Bosättningar utan markägares tillstånd av Mikael Oscarsson KD till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Allemansrätten är en viktig svensk institution som medför stora mervärden för vårt land. Dess värre ser vi i utökad utsträckning också hur rätten missbrukas i kommersiella syften

Inlämnad: 2013-10-25 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2008/09:221 av Pethrus Engström, Désirée (kd)

den 17 december Interpellation 2008/09:221 Sex- och samlevnadsundervisning av Désirée Pethrus Engström kd till utbildningsminister Jan Björklund fp Den 3 december i år lämnade Utredningen om en ny lärarutbildning över sitt betänkande En hållbar lärarutbildning SOU 2008:109I samband med denna utredning var vi

Inlämnad: 2008-12-17 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sex- och samlevnadsundervisning

Skriftlig fråga 2008/09:112 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 17 oktober Fråga 2008/09:112 Kristofobin på Lunds universitet av Lennart Sacrédeus kd till statsrådet Lars Leijonborg fp I vårt land, anno 2008, har vi fått bevittna hur intoleransen åter tar sig uttryck i rop om att stoppa troende personer från vissa offentliga befattningar. Utnämnandet av Per Eriksson till

Inlämnad: 2008-10-17 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Interpellation 2007/08:728 av Attefall, Stefan (kd)

den 13 maj Interpellation 2007/08:728 Tekniska högskolan i Jönköping av Stefan Attefall kd till statsrådet Lars Leijonborg fp Många små och medelstora företag har svårt att satsa på egen forskning men är likväl i behov av stark kunskapsutveckling och ett nära samarbete med akademin. Sverige har också behov av kvalificerad

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tekniska högskolan i Jönköping

Skriftlig fråga 2007/08:1136 av Johnsson, Eva (kd)

den 23 april Fråga 2007/08:1136 Ökande andel inresande studenter och högskoleavgifter av Eva Johnsson kd till statsrådet Lars Leijonborg fp Enligt senast tillgängliga uppgifter från Högskoleverket studerade närmare 27 900 inresande studenter från andra länder vid svenska universitet och högskolor läsåret 2006/07.

Inlämnad: 2008-04-23 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1066 av Andersson, Yvonne (kd)

den 11 april Fråga 2007/08:1066 Fortsatt finansiering av satelliten Odin av Yvonne Andersson kd till statsrådet Lars Leijonborg fp År 2001 sändes den svenska satelliten Odin upp i rymden. Satelliten hade två uppdrag att studera atmosfären och att undersöka rymden. Odin har levererat mycket intressanta data om de

Inlämnad: 2008-04-11 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:779 av Andersson, Yvonne (kd)

den 15 februari Fråga 2007/08:779 Examensarbete på annat lärosäte av Yvonne Andersson kd till statsrådet Lars Leijonborg fp Kristdemokraterna anser att det är bra att studenter möter olika miljöer under sin utbildning, antingen det gäller i Sverige, Europa eller i världen i övrigt. Detta är särskilt viktigt när

Inlämnad: 2008-02-15 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:53 av Johnsson, Eva (kd)

den 5 oktober Fråga 2007/08:53 Brist på mammografispecialister av Eva Johnsson kd till statsrådet Lars Leijonborg fp Det råder enligt uppgift brist på sjukvårdspersonal inom mammografi. Störst är bristen på bröstradiologer och mammografisjuksköterskor. Överlag börjar den mammografispecialiserade personalen närma

Inlämnad: 2007-10-05 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1639 av Andersson, Yvonne (kd)

den 11 september Fråga 2006/07:1639 Doktoranders anställning av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Reglerna för doktoranders avskiljande från tjänst vid universitet och högskolor är oklara. Enligt högskolelagen 4 kap. 6 kan studenter som lider av psykisk störning, missbrukar alkohol

Inlämnad: 2007-09-11 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1395 av Andersson, Yvonne (kd)

den 19 juni Fråga 2006/07:1395 Oberoende instans för forskningsfusk av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Forskningsfusk är ett brott, inte bara mot vetenskap och finansiär utan också mot den individ som kan få liv och hälsa ödelagt, till exempel genom att utsättas för medicinska behandlingsmetoder

Inlämnad: 2007-06-19 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1226 av Andersson, Yvonne (kd)

den 24 maj Fråga 2006/07:1226 Skattelättnader för forskning och utveckling av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Regeringen planerar att lägga fram en forskningspolitisk proposition hösten 2008. I samband med frågesvar har ministern bland annat framhållit att regeringen avser att ta

Inlämnad: 2007-05-24 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Interpellation 2006/07:504 av Henriksson, Emma (kd)

den 30 april Interpellation 2006/07:504 Den studiesociala utredningen av Emma Henriksson kd till utbildningsminister Lars Leijonborg fp I Dagens Eko den 25 april 2007 rapporterades att den psykiska ohälsan bland studenter ökat markant. Tyvärr är det långt ifrån första gången vi nås av liknande rapporter. Det konkreta

Inlämnad: 2007-04-30 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:946 av Johnsson, Eva (kd)

den 29 mars Fråga 2006/07:946 Varudeklaration av lärarledd tid i högskolan av Eva Johnsson kd till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Högskolelagen 1 kap. 9 anger att den grundläggande högskoleutbildningen ska ge studenterna förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt

Inlämnad: 2007-03-29 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:459 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 11 januari Fråga 2006/07:459 Professionsuniversitet i Borås av Else-Marie Lindgren kd till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Högskolan i Borås har ansökt om att få bli landets första professionsuniversitet med rätt att utfärda doktorsexamen. Ansökan är den första i sitt slag i landet. Ansökan innefattar

Inlämnad: 2007-01-11 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:332 av Vänerlöv, Ingemar (kd)

den 8 december Fråga 2006/07:332 Film- och medieutbildning vid Högskolan Väst av Ingemar Vänerlöv kd till utbildningsminister Lars Leijonborg fp I Högskolan Västs närområde växer medieindustrin kraftigt, framför allt beroende på att Film i Väst FiV i Trollhättan har utvecklats till en av de största filmproducenterna

Inlämnad: 2006-12-08 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:294 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 7 december Fråga 2006/07:294 Avpolitisering av högskolestyrelserna av Gunilla Tjernberg kd till utbildningsminister Lars Leijonborg fp I januari 2005 presenterade Kristdemokraterna en granskning av hur den socialdemokratiska regeringen skött sitt uppdrag att tillsätta ledamöter i högskolestyrelserna. Resultatet

Inlämnad: 2006-12-07 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2002/03:664 av Järlesjö, Ina (kd)

den 13 mars Fråga 2002/03:664 av Ina Järlesjö kd till justitieminister Thomas Bodström om mäns våld mot kvinnor Den yttersta bristen på jämställdhet tar sig uttryck i det ökande våldet mot kvinnor. Under det senaste året ökade antalet misshandelsfall med 5 och ligger nu på 21 420 anmälda fall. Två tredjedelar av våldsbrotten

Inlämnad: 2003-03-13 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2002/03:36 av Gunnar Persson, Sven (kd)

den 11 oktober Fråga 2002/03:36 av Sven Gunnar Persson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om internationella åtaganden vid fiskestopp Under senare tid har en livlig debatt förts om hoten mot torskbestånden i Östersjön. Det är mycket angeläget att, så långt det på politisk nivå är möjligt, agera på ett sådant

Inlämnad: 2002-10-11 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2002/03:35 av Runegrund, Rosita (kd)

den 11 oktober Fråga 2002/03:35 av Rosita Runegrund kd till jordbruksminister Margareta Winberg om konsekvenser av ett fiskestopp Läget för torsken är akut och utan tvivel måste fiskebestånden förstärkas. I stället för ett fiskestopp bör dock i första hand andra åtgärder vidtas, såsom större maskor i näten, hårdare

Inlämnad: 2002-10-11 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2002/03:9 av Gylling, Johnny (kd)

den 3 oktober Fråga 2002/03:9 av Johnny Gylling kd till jordbruksminister Margareta Winberg om ersättning till fiskare vid fiskestopp Enligt den uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet som publicerats i medierna avser partierna att från den 1 januari 2003 införa ett ensidigt svenskt torskfiskestopp. Jag

Inlämnad: 2002-10-04 Besvarare: Margareta Winberg (S)