Dokument & lagar (67 träffar)

Skriftlig fråga 2013/14:81 av Oscarsson, Mikael (KD)

den 25 oktober Fråga 2013/14:81 Bosättningar utan markägares tillstånd av Mikael Oscarsson KD till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Allemansrätten är en viktig svensk institution som medför stora mervärden för vårt land. Dess värre ser vi i utökad utsträckning också hur rätten missbrukas i kommersiella syften

Inlämnad: 2013-10-25 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2002/03:664 av Järlesjö, Ina (kd)

den 13 mars Fråga 2002/03:664 av Ina Järlesjö kd till justitieminister Thomas Bodström om mäns våld mot kvinnor Den yttersta bristen på jämställdhet tar sig uttryck i det ökande våldet mot kvinnor. Under det senaste året ökade antalet misshandelsfall med 5 och ligger nu på 21 420 anmälda fall. Två tredjedelar av våldsbrotten

Inlämnad: 2003-03-13 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2002/03:36 av Gunnar Persson, Sven (kd)

den 11 oktober Fråga 2002/03:36 av Sven Gunnar Persson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om internationella åtaganden vid fiskestopp Under senare tid har en livlig debatt förts om hoten mot torskbestånden i Östersjön. Det är mycket angeläget att, så långt det på politisk nivå är möjligt, agera på ett sådant

Inlämnad: 2002-10-11 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2002/03:35 av Runegrund, Rosita (kd)

den 11 oktober Fråga 2002/03:35 av Rosita Runegrund kd till jordbruksminister Margareta Winberg om konsekvenser av ett fiskestopp Läget för torsken är akut och utan tvivel måste fiskebestånden förstärkas. I stället för ett fiskestopp bör dock i första hand andra åtgärder vidtas, såsom större maskor i näten, hårdare

Inlämnad: 2002-10-11 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2002/03:9 av Gylling, Johnny (kd)

den 3 oktober Fråga 2002/03:9 av Johnny Gylling kd till jordbruksminister Margareta Winberg om ersättning till fiskare vid fiskestopp Enligt den uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet som publicerats i medierna avser partierna att från den 1 januari 2003 införa ett ensidigt svenskt torskfiskestopp. Jag

Inlämnad: 2002-10-04 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1619 av Larsson, Maria (kd)

den 9 september Fråga 2001/02:1619 av Maria Larsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om utbildningskrav på zooaffärsägare Enligt Jordbruksverkets föreskrifter, SJV Fs1999:110, om sällskapsdjur föreligger ett strikt krav på utbildning för alla som yrkesmässigt driver handel med sällskapsdjur. Det innebär

Inlämnad: 2002-09-09 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1380 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 26 juni Fråga 2001/02:1380 av Gunilla Tjernberg kd till jordbruksminister Margareta Winberg om fjällnära jordbruk Antalet jordbruksföretag har under lång tid minskat i Norrland. Minskningen har varit särskilt tydlig i fjällkommunerna. Detta får självfallet mycket negativa konsekvenser vad gäller sysselsättning

Inlämnad: 2002-06-26 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1345 av Gustafsson, Holger (kd)

den 14 juni Fråga 2001/02:1345 av Holger Gustafsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om det fjällnära jordbruket Jordbruket ska kunna överleva i alla delar av vårt land. För att den nordliga glesbygden ska ha livskraft och sysselsättning, måste det fjällnära jordbruket värnas. Tyvärr har de fjällnära jordbrukarna

Inlämnad: 2002-06-14 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1336 av Hagström, Caroline (kd)

den 13 juni Fråga 2001/02:1336 av Caroline Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om tävlingsveterinärer Den 8 februari 2001 fattade riksdagen beslut om att ge regeringen tillkänna att djurskyddslagen bör ändras så att Statens jordbruksverk får rätt att även låta veterinärer som inte är anställda vid

Inlämnad: 2002-06-13 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1266 av Hagström, Caroline (kd)

den 30 maj Fråga 2001/02:1266 av Caroline Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om försöksdjur inom utbildning I betänkandet Användning av försöksdjur 2001/02:MJU7, behandlas användning av djur i undervisningen. Utskottet anför bl.a. att man inhämtat information från Regeringskansliet om att ett kommittédirektiv

Inlämnad: 2002-05-30 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1225 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 23 maj Fråga 2001/02:1225 av Mikael Oscarsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om kamphundar Under pingsthelgen fick vi ännu en gång höra att en kvinna blivit attackerad och allvarligt biten av en pitbullterrier. Vi ser det allt oftare. I bl.a. Tyskland, Storbritannien och USA har människor dött till

Inlämnad: 2002-05-23 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1140 av Björklund, Ulf (kd)

den 3 maj Fråga 2001/02:1140 av Ulf Björklund kd till jordbruksminister Margareta Winberg om ersättning för viltskador Regeringen föreslår i vårpropositionen att ersättningen för rovdjursskador, inom anslag 42:6, räknas upp med 3,5 miljoner kronor. Denna korrigering är logisk med motiveringen att ersättningen för lodjursrivna

Inlämnad: 2002-05-03 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Interpellation 2001/02:440 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:440 av Ulla-Britt Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om Vänerns översvämning Klimatförändringarna har förorsakat många människor stor skada genom olika naturkatastrofer. I u-länderna är befolkningen mindre rustad att hantera de skador naturkatastroferna för med

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:909 av Strömbom, Inger (kd)

den 18 mars Fråga 2001/02:909 av Inger Strömbom kd till jordbruksminister Margareta Winberg om Återbetalningskrav av EU-bidrag På grund av att de kartor som fanns tillgängliga vid EU-inträdet i mitten på 1990-talet var otillräckligt uppdaterade har nu många jämtländska lantbrukare drabbats av återbetalningskrav på

Inlämnad: 2002-03-18 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:869 av Larsson, Maria (kd)

den 11 mars Fråga 2001/02:869 av Maria Larsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om kvinnorepresentation på ledande befattning inom offentlig sektor Jämställdhet är en fråga om demokrati. Kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter att påverka och delta i samhällsutvecklingen. En jämn representation

Inlämnad: 2002-03-11 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:756 av Hagström, Caroline (kd)

den 18 februari Fråga 2001/02:756 av Caroline Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om vallstödet Vid införandet av det nya landsbygdsprogrammet för hållbar utveckling fanns en diskussion om vallprogrammet. Vid behandlingen av ärendet fanns olika uppfattningar mellan regeringen och oppositionen om dess

Inlämnad: 2002-02-18 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:687 av Gylling, Johnny (kd)

den 7 februari Fråga 2001/02:687 av Johnny Gylling kd till jordbruksminister Margareta Winberg om utfiskning i Östersjön Många av de viktigaste fiskbestånden är fullt utnyttjade eller överexploaterade. Vissa fisksorter, däribland torsken, har minskat med upp till 80 sedan 1970-talet. Miljöförstöring, som giftutsläpp

Inlämnad: 2002-02-07 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:615 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 28 januari Fråga 2001/02:615 av Mikael Oscarsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om EU-stöd Omkring 1 000 lantbrukare har ännu inte fått sitt EU-stöd för 2001. Orsaken är att länsstyrelserna inte hinner med att handlägga alla ansökningar. Pengarna skulle ha betalats ut till lantbrukarna i mellandagarna,

Inlämnad: 2002-01-28 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:486 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 4 januari Fråga 2001/02:486 av Gunilla Tjernberg kd till jordbruksminister Margareta Winberg om dispens för jordbrukare I Västerbottens-Kuriren kunde man den 31 december 2001 läsa att Jordbruksverket har förbjudit en mjölkbonde att sälja sin mjölk för humankonsumtion. Prover har visat att det inte är något fel

Inlämnad: 2002-01-04 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Interpellation 2001/02:147 av Larsson, Maria (kd)

den 18 december Interpellation 2001/02:147 av Maria Larsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om lönegapet mellan män och kvinnor Trots att Sverige i relation till andra länder kan räknas som ett av de mer jämställda är vägen till ett fullständigt jämställt samhälle fortfarande mycket lång. I FN:s färska

Inlämnad: 2001-12-18 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Paginering