Dokument & lagar (43 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:2041 av Darell, Linnéa (fp)

den 21 augusti Fråga 2005/06:2041 av Linnéa Darell fp till socialminister Berit Andnor s Utbildning av service- och signalhundar Service- och signalhundar fyller en oerhört viktig funktion för personer med olika funktionshinder. Genom sin servicehund kan en rörelsehindrad person leva ett tryggare vardagsliv. Utöver

Inlämnad: 2006-08-21 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2004 av Wigström, Cecilia (fp)

den 11 augusti Fråga 2005/06:2004 av Cecilia Wigström fp till justitieminister Thomas Bodström s Lagen mot könsstympning För första gången sedan lagen mot könsstympning infördes för drygt 20 år sedan har åtal väckts mot en förälder för att han har könsstympat en av sina döttrar i utlandet. I veckan avslutas förhandlingarna

Inlämnad: 2006-08-11 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1784 av Ertsborn, Jan (fp)

den 9 juni Fråga 2005/06:1784 av Jan Ertsborn fp till socialminister Berit Andnor s Regelsystem kring kostnadsfördelning mellan stat och kommun I medierna kan vi just nu läsa om tre gravt utvecklingsstörda personer som bott tillsammans i 33 år i ett gruppboende i Österåkers kommun och som nu tvingas att dela på

Inlämnad: 2006-06-09 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1722 av Darell, Linnéa (fp)

den 31 maj Fråga 2005/06:1722 av Linnéa Darell fp till socialminister Berit Andnor s Beslut om bostadsanpassningsbidrag Rörelsehinderförbundens bostadsanpassningsprojekt visar på många brister vad gäller hantering av bostadsanpassningsbidrag. Till stora delar beror det på att lagstiftningen inte går att tillämpa

Inlämnad: 2006-05-31 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1589 av Ertsborn, Jan (fp)

den 11 maj Fråga 2005/06:1589 av Jan Ertsborn fp till justitieminister Thomas Bodström s Fullständig sekretess för skyddad identitet En kvinna, som erhållit skyddad identitet på grund av att hennes man begått allvarliga brott mot henne och där risk föreligger att detta fortsätter, har i många fall barn tillsammans

Inlämnad: 2006-05-11 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2005/06:343 av Ullenhag, Erik (fp)

den 10 april Interpellation 2005/06:343 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Ylva Johansson s Fler ombud för psykiskt sjuka Socialstyrelsens utvärdering av reformen med personliga ombud för psykiskt funktionshindrade från december 2004 har visat att människor med psykiska funktionshinder har stor nytta av reformen.

Inlämnad: 2006-04-10 Besvarare: Berit Andnor (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Fler ombud för psykiskt sjuka

Skriftlig fråga 2005/06:1393 av Hellquist, Solveig (fp)

den 10 april Fråga 2005/06:1393 av Solveig Hellquist fp till socialminister Berit Andnor s Skärpta krav för underhållsbidrag Att hamna i kronofogdens register får allvarliga konsekvenser. Den som hamnar i registret har svårt att hyra en bostad, ta ett banklån eller ens hyra en tv eller dvd. Försäkringskassan skärper

Inlämnad: 2006-04-10 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1045 av Acketoft, Tina (fp)

den 20 februari Fråga 2005/06:1045 av Tina Acketoft fp till socialminister Berit Andnor s Könsneutral bedömning av LSS för barn För första gången har Socialstyrelsen jämfört statistik ur ett könsperspektiv i en nationell lägesrapport om handikappomsorgen. Socialstyrelsen har granskat insatser inom ramen för lagen

Inlämnad: 2006-02-20 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:916 av Nilsson, Ulf (fp)

den 1 februari Fråga 2005/06:916 av Ulf Nilsson fp till socialminister Berit Andnor s Föräldrastöd till dyslektiska barn Elever med dyslexi har en utsatt situation i skolan. Med rätt stöd och hjälp kan de klara sin skolgång bra, men alltför ofta uteblir det stödet. I Skolverkets årliga sammanställning och analys

Inlämnad: 2006-02-01 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:762 av Darell, Linnéa (fp)

den 10 januari Fråga 2005/06:762 av Linnéa Darell fp till socialminister Berit Andnor s Föräldrars rätt att vara hemma med svårt sjuka barn Sveriges Radio rapporterar den 9 januari om fyraårige Petter Jansson-Troeng som lider av leukemi. Petters leukemi är allvarlig och kräver intensiv behandling. Överlevnaden

Inlämnad: 2006-01-10 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:644 av Backman, Hans (fp)

den 15 december Fråga 2005/06:644 av Hans Backman fp till socialminister Berit Andnor s Förbättrade rutiner på Socialdepartementet vid större katastrofer Katastrofkommissionens kritiska rapport om regeringens agerande under flodvågskatastrofen i Sydostasien har inte lett till några konkreta åtgärder hittills på

Inlämnad: 2005-12-15 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2005/06:164 av Ullenhag, Erik (fp)

den 12 december Interpellation 2005/06:164 av Erik Ullenhag fp till socialminister Berit Andnor s Nationella handikapplanens mål I maj 2000 antog riksdagen en nationell handlingsplan, Från patient till medborgare I handlingsplanen fastställs ett antal mål. Vissa av målen ska vara uppfyllda senast till utgången

Inlämnad: 2005-12-12 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:315 av Lundström, Nina (fp)

den 9 november Fråga 2005/06:315 av Nina Lundström fp till socialminister Berit Andnor s Svenska kyrkan och diskriminering av funktionshindrade Enligt uppgifter i Svenska kyrkans tidning nr 39 har Svenska kyrkan i två fall nekat funktionshindrade tjänst utomlands. I det ena fallet hade personen i fråga en födoämnesallergi

Inlämnad: 2005-11-09 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2005/06:48 av Ekström, Anne-Marie (fp)

den 19 oktober Interpellation 2005/06:48 av Anne-Marie Ekström fp till socialminister Berit Andnor s Lagen om bostadsbidrag När ett barn ärver eller får en gåva från till exempel en förälder som inte är barnets förmyndare uppkommer ibland situationen att denna tillgång då räknas in i förmyndarens inkomst och på

Inlämnad: 2005-10-19 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2111 av Darell, Linnéa (fp)

den 16 augusti Fråga 2004/05:2111 av Linnéa Darell fp till socialminister Berit Andnor om bilstödet Den 6 april i år överlämnades utredningen Mobil med bil ett nytt synsätt på bilstöd och färdtjänst till regeringen. En utredning som alla berörda parter väntat på. Men det räcker inte med en utredning för att avhjälpa

Inlämnad: 2005-08-16 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1966 av Nordlund, Harald (fp)

den 30 juni Fråga 2004/05:1966 av Harald Nordlund fp till socialminister Berit Andnor om efterlevnaden av barnkonventionen Det har gått nästan femton år sedan Sverige ställde sig bakom FN:s barnkonvention. Detta innebär att man åtagit sig att se till att barnets bästa tillgodoses i alla beslut i offentlig verksamhet.

Inlämnad: 2005-06-29 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1951 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 28 juni Fråga 2004/05:1951 av Birgitta Ohlsson fp till utrikesminister Laila Freivalds om homosexuella adoptivföräldrar i internationella adoptioner Året 2002 röstade Sveriges riksdag för att homosexuella par på lika villkor som heterosexuella ska kunna prövas som adoptionsföräldrar. Flera homosexuella par har

Inlämnad: 2005-06-28 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1378 av Wigström, Cecilia (fp)

den 7 april Fråga 2004/05:1378 av Cecilia Wigström fp till socialminister Berit Andnor om ersättning i föräldraförsäkringen Under 2004 var pappornas andel av uttagna föräldrapenningdagar 18,7 Det är den högsta andel som uppmätts sedan tillkomsten av föräldraförsäkringen 1974. Utvecklingen mot en mera jämställd fördelning

Inlämnad: 2005-04-08 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1377 av Acketoft, Tina (fp)

den 7 april Fråga 2004/05:1377 av Tina Acketoft fp till socialminister Berit Andnor om föräldraförsäkringen i Öresundsregionen Ett av alla de problem som drabbar pendlare i Öresundsregionen uppstår vid föräldraledigheten. Om den ena föräldern bor i Sverige men jobbar i Danmark får han eller hon sin ersättning från

Inlämnad: 2005-04-08 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1285 av Nordlund, Harald (fp)

den 21 mars Fråga 2004/05:1285 av Harald Nordlund fp till socialminister Berit Andnor om FN:s icke-våldsårtionde för barn i Sverige FN:s generalförsamling har fattat beslut om det internationella årtiondet för en freds- och ickevåldskultur för världens barn, 20012010. Målsättningen är att fredens och ickevåldets praktik

Inlämnad: 2005-03-21 Besvarare: Berit Andnor (S)

Paginering