Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1617 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 15 maj Fråga 2005/06:1617 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ibrahim Baylan s Idrott i skolan En nyligen framlagd doktorsavhandling vid högskolan i Kristianstad visar att elever som får utökad idrott på skolschemat mår bättre, lär bättre och har större förutsättningar att undvika fetma. Avhandlingen visar

Inlämnad: 2006-05-15 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1523 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 3 maj Fråga 2005/06:1523 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ibrahim Baylan s Utbildningsnivån för unga med funktionshinder Ny statistik från SCB visar att utbildningsnivån är lägre bland personer med olika funktionshinder än i motsvarande åldersgrupper utan funktionshinder. Fler med funktionshinder har

Inlämnad: 2006-05-03 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1366 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 5 april Fråga 2005/06:1366 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ibrahim Baylan s Svenska ungdomars språkstudier Vi lever i en alltmer globaliserad värld. Detta faktum ställer krav på kunskaper i språk vilket borde inspirera ungdomar till språkstudier för att på så sätt få kunskaper som man har användning för

Inlämnad: 2006-04-05 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:719 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 22 december Fråga 2005/06:719 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson s Ångest hos barn En ny svensk studie visar att vart fjärde svenskt skolbarn uppger att de ofta känner sig stressade och oroliga. Ett barn av tio kan anses lida av ångest enligt samma undersökning. 2 av barnen har haft självmordstankar.

Inlämnad: 2005-12-22 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:683 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 20 december Fråga 2005/06:683 av Lars-Ivar Ericson c till socialminister Berit Andnor s Punktskriftsundervisning Finland är ett föregångsland när det gäller att underlätta för funktionshindrade. Utbildningen av dövtolkar och undervisning i punktskrift är exempel på detta. När det gäller undervisning i punktskrift

Inlämnad: 2005-12-20 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:573 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 8 december Fråga 2005/06:573 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ibrahim Baylan s Studenters kunskaper inför högskolstudier Från Skolverkets senaste utvärdering av gymnasieskolan där 1 600 lärare inom universitet och högskolor tillfrågats om de gymnasieutbildade har tillräckliga kunskaper för att klara

Inlämnad: 2005-12-08 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:417 av Johansson, Lars (s)

den 21 november Fråga 2005/06:417 av Lars Johansson s till statsrådet Ibrahim Baylan s Riksintag för gymnasieskola Den seglande gymnasieskolan är ett unikt gymnasieprogram inom Öckerö kommun. Elever tillbringar en tredjedel av studietiden på ett seglande skolfartyg. Grundtanken är att motivera eleverna så mycket

Inlämnad: 2005-11-21 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:248 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 25 oktober Fråga 2005/06:248 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ibrahim Baylan s Modersmålsundervisning för landets nationella minoriteter Skolverket visar i en rapport att kommunerna inte klarar av att ge landets fem nationella minoriteter en bra modersmålsundervisning. Det råder stor brist på läromedel

Inlämnad: 2005-10-27 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:140 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 13 oktober Fråga 2005/06:140 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ibrahim Baylan s Högstadieelevers läsande En undersökning som Lärarnas riksförbund har gjort visar att nästan var femte elev i högstadiet aldrig läser böcker i skolan och att nästan lika många väljer bort böckerna även på fritiden. När det gäller

Inlämnad: 2005-10-13 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)