Dokument & lagar (4 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1515 av Nordmark, Gunnar (fp)

den 2 maj Fråga 2005/06:1515 av Gunnar Nordmark fp till statsrådet Ibrahim Baylan s Språkens ställning i gymnasiet Det brukar allmänt framhållas att i en alltmer globaliserad värld blir goda språkkunskaper alltmer viktigt, både för den enskilda individen och för att Sverige även fortsatt ska vara en framgångsrik

Inlämnad: 2006-05-02 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1249 av Nordmark, Gunnar (fp)

den 20 mars Fråga 2005/06:1249 av Gunnar Nordmark fp till statsrådet Ibrahim Baylan s Våld och hot mot lärare i grundskola och gymnasium År 2005 anmälde över 120 lärare att de blivit hotade eller utsatta för våld. Under de fyra senaste åren har lärare som blivit sjukskrivna på grund av hot eller våld tredubblats.

Inlämnad: 2006-03-20 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:917 av Nordmark, Gunnar (fp)

den 1 februari Fråga 2005/06:917 av Gunnar Nordmark fp till statsrådet Ibrahim Baylan s Likvärdigheten inom svenskt skolväsende Den 25 januari i år konstaterade Skolverket i en rapport att det får allt större betydelse vilken skola en elev går i för hur hon lyckas i skolan. Skolverkets analyser visar att variationen

Inlämnad: 2006-02-01 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:417 av Johansson, Lars (s)

den 21 november Fråga 2005/06:417 av Lars Johansson s till statsrådet Ibrahim Baylan s Riksintag för gymnasieskola Den seglande gymnasieskolan är ett unikt gymnasieprogram inom Öckerö kommun. Elever tillbringar en tredjedel av studietiden på ett seglande skolfartyg. Grundtanken är att motivera eleverna så mycket

Inlämnad: 2005-11-21 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)