Dokument & lagar (423 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1601 av Tjernberg, Gunilla (c)

den 3 september Fråga 2003/04:1601 av Gunilla Tjernberg c till kulturminister Marita Ulvskog om konstnärernas pensioner I går lämnade representanter för landets scenkonstnärer ett öppet brev till Göran Persson. I brevet begär de att han som högst ansvarig för de statliga finanserna ska ta sitt ansvar för att lösa pensionsfrågan

Inlämnad: 2004-09-03 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1583 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1583 av Lena Adelsohn Liljeroth m till kulturminister Marita Ulvskog om statliga myndigheter som konkurrerar ut privata företag på kulturområdet Släktforskning är en hobby som lockar alltfler. Tack vare Internet är det i dag relativt enkelt att ta av det rika material som finns i de unika

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1525 av Hellberg, Owe (v)

den 17 augusti Fråga 2003/04:1525 av Owe Hellberg v till kulturminister Marita Ulvskog om rätt till bestämmande över placering av askan efter kremering Under året dog en ung kvinna av cancer, och hennes önskan och vilja var att bli kremerad efter sin död. Hennes önskan var också att hälften av kremeringsaskan skulle

Inlämnad: 2004-08-17 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1483 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 2 augusti Fråga 2003/04:1483 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till kulturminister Marita Ulvskog om dövblindas kultur Kulturministern gav i en interpellationsdebatt med mig i november 2003 uttryck för en positiv inställning till att försöka få fram en mer permanent finansieringsform för dövblindas kulturverksamhet.

Inlämnad: 2004-08-02 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1466 av Kollmats, Lennart (fp)

den 27 juli Fråga 2003/04:1466 av Lennart Kollmats fp till kulturminister Marita Ulvskog om stängning av det analoga marknätet Riksdagen har beslutat att släcka TV-sändningarna i det analoga marknätet senast den 1 februari 2008. Temo har visat DN Debatt den 22 juli 2004 att var åttonde person över 60 år och var fjärde

Inlämnad: 2004-07-27 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1367 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 22 juni Fråga 2003/04:1367 av Lena Adelsohn Liljeroth m till kulturminister Marita Ulvskog om Statens fastighetsverks förvaltning av våra kulturinstitutioner På en tidigare fråga, som jag ställde i maj 2004 om Statens fastighetsverks brister som förvaltare av museibyggnader, svarade kulturminister Marita Ulvskog

Inlämnad: 2004-06-22 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1360 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 21 juni Fråga 2003/04:1360 av Gunilla Tjernberg kd till kulturminister Marita Ulvskog om orkestrarnas situation Hösten 2001 begärde ett enigt utskott, bland annat efter en motion från oss kristdemokrater, att en orkesteröversyn skulle genomföras. Denna begäran ledde till ett tillkännagivande från riksdagen. Nu

Inlämnad: 2004-06-21 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1359 av Wikström, Cecilia (fp)

den 21 juni Fråga 2003/04:1359 av Cecilia Wikström fp till kulturminister Marita Ulvskog om de statliga arkivalierna År 1999 gjordes en inventering av de statliga arkivaliernas behov av konservering och vård, på uppdrag av Kulturdepartementet. Anställda på Riksarkivet och landsarkiven sändes ut till arkivens depåer

Inlämnad: 2004-06-21 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1316 av Brodén, Anita (fp)

den 9 juni Fråga 2003/04:1316 av Anita Brodén fp till kulturminister Marita Ulvskog om public service uppdragets geografiska fördelning I sändningstillståndet, som nu ses över av Bengt K Johanssons kommitté, kan man i 10 läsa: Nyhetsförmedling och samhällsbevakning skall ha olika perspektiv, så att händelser speglas

Inlämnad: 2004-06-09 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1315 av Brodén, Anita (fp)

den 9 juni Fråga 2003/04:1315 av Anita Brodén fp till kulturminister Marita Ulvskog om public service företagens ansvar för ekonomiska och ekologiska dimensioner Statsminister Göran Persson skriver i Från vision till handling Sveriges nationalrapport till världstoppmötet om Agenda 21 och hållbar utveckling i Johannesburg

Inlämnad: 2004-06-09 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1216 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 17 maj Fråga 2003/04:1216 av Ingegerd Saarinen mp till kulturminister Marita Ulvskog om skydd av vrak För snart två år sedan skrev trettio institutioner såsom bland annat akademier, högskolor och universitet på ett upprop ställt till regeringen för att få ett stopp på den alltmer tilltagande plundring som sker

Inlämnad: 2004-05-17 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1170 av Wikström, Cecilia (fp)

den 7 maj Fråga 2003/04:1170 av Cecilia Wikström fp till kulturminister Marita Ulvskog om konstnärerna och trygghetssystemen Utredningen Konstnärerna och trygghetssystemen SOU 2003:21 har behandlats i flera olika organ, som nu har avgivit sina remissvar. Konstnärerna väntar nu på besked hur förslagen från utredaren

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Interpellation 2003/04:474 av Pedersen, Peter (v)

den 6 maj Interpellation 2003/04:474 av Peter Pedersen v till kulturminister Marita Ulvskog om tidskrifterna och mediekoncentrationen I Demokratiutredningens slutbetänkande står det att även relativt små tidskrifter kan spela en stor roll för opinionsbildningen och det offentliga samtalet. Den roll organisationstidskrifter

Inlämnad: 2004-05-06 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Interpellation 2003/04:473 av Andersson, Yvonne (kd)

den 6 maj Interpellation 2003/04:473 av Yvonne Andersson kd till kulturminister Marita Ulvskog om firande till minne av Astrid Lindgrens hundraårsdag Vår internationellt välkända författare Astrid Lindgren gick ur tiden den 8 mars år 2002. Många uttryckte sin besvikelse över att hon inte erhållit Nobelpriset, sina

Inlämnad: 2004-05-06 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Interpellation 2003/04:459 av Stenberg, Hans (s)

den 30 april Interpellation 2003/04:459 av Hans Stenberg s till kulturminister Marita Ulvskog om digitala TV-sändningar Riksdagen har beslutat att de analoga TV-sändningarna ska släckas ned 2008 och att TV-sändningarna därefter ska ske digitalt. Trots det har Terracoms utbyggnad av digital-TV stannat upp helt i många

Inlämnad: 2004-04-30 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1109 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 23 april Fråga 2003/04:1109 av Gunilla Tjernberg kd till kulturminister Marita Ulvskog om pris- och löneuppräkning inom kulturområdet Beräkningen för pris- och löneuppräkningen är ett välkänt problem för landets kulturinstitutioner. De krav som ställts på ökad produktivitet har varit svåra att uppnå vilket inneburit

Inlämnad: 2004-04-23 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1082 av Fridolin, Gustav (mp)

den 16 april Fråga 2003/04:1082 av Gustav Fridolin mp till kulturminister Marita Ulvskog om mediekoncentrationslag Sedan drygt tio år tillbaka lider den svenska tidskriftsmarknaden av stora demokratiproblem. Hundratals titlar har lagts ned eller stoppats och mängder av mindre förlag har tvingats i konkurs. Orsaken

Inlämnad: 2004-04-16 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1077 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 16 april Fråga 2003/04:1077 av Lena Adelsohn Liljeroth m till kulturminister Marita Ulvskog om trygghet för konstnärer I fjol, 2003, kom Anders Forsmans kartläggning om konstnärerna och trygghetssystemen SOU 2003:21 som togs väl emot av många kulturskapare. Utredningen har varit ute på remiss och jag vill därför

Inlämnad: 2004-04-16 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:999 av Lindgren, Anna (m)

den 26 mars Fråga 2003/04:999 av Anna Lindgren m till kulturminister Marita Ulvskog om konstnärerna och trygghetssystemen I februari 2003 överlämnade utredaren Anders Forsman sitt betänkande SOU 2003:21 Konstnärerna och trygghetssystemen Det finns stora förväntningar på att utredningen ska resultera i en proposition

Inlämnad: 2004-03-26 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:922 av Lindestam, Åsa (s)

den 17 mars Fråga 2003/04:922 av Åsa Lindestam s till kulturminister Marita Ulvskog om militärmusikens bevarande De militära musikkårernas notarkiv är en viktig del av vårt kulturarv. Musiken var en del av ledandet av förbandet, men användes även som avkoppling. Framväxten av militärmusiken är främst ett 1800-talsfenomen

Inlämnad: 2004-03-17 Besvarare: Marita Ulvskog (S)