Dokument & lagar (4 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1175 av Lundh, Fredrik (s)

den 7 maj Fråga 2007/08:1175 239 vräkta barn av Fredrik Lundh s till statsrådet Mats Odell kd Inga barn ska vräkas. Det är ett av regeringens mål i den så kallade hemlöshetsstrategi som presenterades för drygt ett år sedan. Syftet med strategin sägs vara att skapa en struktur som gör det tydligt att många aktörer

Inlämnad: 2008-05-07 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:904 av Olofsson, Eva (v)

den 5 mars Fråga 2007/08:904 Psykisk ohälsa hos äldre av Eva Olofsson v till statsrådet Maria Larsson kd I Socialstyrelsens rapport Vård och omsorg om äldre Lägesrapport 2007 lyfts särskilt det bristande stödet till äldre med psykisk ohälsa fram. Åldrandet innebär en ökad risk för psykisk ohälsa: bland annat löper

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:185 av Olofsson, Eva (v)

den 30 oktober Fråga 2007/08:185 Rätten att välja kommunal hemtjänst av Eva Olofsson v till statsrådet Maria Larsson kd Ska det finnas enbart privat hemtjänst att välja på Enligt uppgifter från kommunen kommer kundval inom hemtjänsten i Nacka från nästa år bara att vara ett val mellan olika privata företag. De

Inlämnad: 2007-10-30 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:11 av Olofsson, Eva (v)

den 25 september Fråga 2007/08:11 Dövas rätt till tolk av Eva Olofsson v till statsrådet Maria Larsson kd Döva och hörselskadade har rätt till hjälp för att kunna kommunicera med hörande. Landstingen har ansvaret för att kunna erbjuda tolkning. Detta är en förutsättning för att döva och hörselskadade ska ha samma

Inlämnad: 2007-09-25 Besvarare: Maria Larsson (KD)