Dokument & lagar (2 339 träffar)

Skriftlig fråga 2020/21:560 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2020/21:560 Demokratibistånd under snabba omvärldsförändringar av Hans Wallmark M till Statsrådet Peter Eriksson MP Efter det belarusiska presidentvalet den 9 augusti och de omfattande protester mot valfusk och vanstyre som präglar landet därefter uppstår avgörande frågor om omvärldens möjlighet att bidra till förändring

Inlämnad: 2020-11-18 Svarsdatum: 2020-11-25 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:560 av Hans Wallmark (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:542 av Magdalena Schröder (M)

Fråga 2020/21:542 Korruption och auktoritär utveckling i Zambia av Magdalena Schröder M till Statsrådet Peter Eriksson MP Den politiska utvecklingen i Zambia är ytterst bekymmersam och tydliggör hur ett auktoritärt styre och korruption snabbt kan erodera ett lands utveckling. Tidskriften Economist beskrev nyligen i en

Inlämnad: 2020-11-17 Svarsdatum: 2020-11-25 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:542 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:541 av Magdalena Schröder (M)

Fråga 2020/21:541 Sidas arbete med uppföljning av bistånd av Magdalena Schröder M till Statsrådet Peter Eriksson MP Riksrevisionen har nyligen presenterat sin granskning av Sidas garantiverksamhet. Bedömningen är att arbetet med kreditgarantier fungerar väl men att uppföljningen behöver stärkas för att säkerställa att

Inlämnad: 2020-11-17 Svarsdatum: 2020-11-25 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:541 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:536 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2020/21:536 Kostnader för Sidas flytt till nya lokaler av Hans Wallmark M till Statsrådet Peter Eriksson MP Regeringen beslutade i januari 2018 att Sida skulle flytta till Botkyrka kommun. Sedan har det varit ett antal turer kring detta. Slutligen meddelades så att placeringen blir i Sundbyberg. Allt i Stockholms

Inlämnad: 2020-11-17 Svarsdatum: 2020-11-25 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:536 av Hans Wallmark (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:232 av Magdalena Schröder (M)

Fråga 2020/21:232 Sveriges bistånd till Tanzania av Magdalena Schröder M till Statsrådet Peter Eriksson MP Amnesty International kritiserar biståndsgivare och omvärlden för att vara tystlåtna när det kommer till situationen vad gäller mänskliga rättigheter i Tanzania. Landet är historiskt en av de största mottagarna av

Inlämnad: 2020-10-15 Svarsdatum: 2020-10-28 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:232 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:231 av Yasmine Posio (V)

Fråga 2020/21:231 Rivningar och konfiskeringar av EU-finansierat bistånd på Västbanken av Yasmine Posio V till Statsrådet Peter Eriksson MP Israel visar gång på gång att de inte har något som helst intresse för en fredlig lösning som innebär att Palestina blir en fri och självständig stat. En ockupationsmakt har enligt

Inlämnad: 2020-10-15 Svarsdatum: 2020-10-28 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:231 av Yasmine Posio (V) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:212 av Fredrik Malm (L)

Fråga 2020/21:212 Bistånd till Belarus av Fredrik Malm L till Statsrådet Peter Eriksson MP Sedan president Lukasjenko tog makten 1994 har inte ett enda val godkänts av internationella valobservatörer. Valfusket har åtföljts av grova människorättsbrott, alltifrån brutala polisingrepp mot demonstranter och fängslanden av

Inlämnad: 2020-10-14 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:212 av Fredrik Malm (L) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:179 av Serkan Köse (S)

Fråga 2020/21:179 Sidas flytt till Botkyrka av Serkan Köse S till Statsrådet Peter Eriksson MP I januari 2018 meddelade vice statsminister Isabella Lövin MP att regeringen beslutat att biståndsmyndigheten Sida skulle förläggas till Botkyrka kommun. Sverige ska hålla ihop. Det är viktigt med statlig närvaro i olika områden,

Inlämnad: 2020-10-06 Svarsdatum: 2020-10-14 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:179 av Serkan Köse (S) (pdf, 101 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:161 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fråga 2020/21:161 Sveriges bistånd till Palestina av Elisabeth Björnsdotter Rahm M till Statsrådet Peter Eriksson MP Statsrådet Peter Eriksson meddelade den 18 augusti 2020 att delar av det svenska biståndet till Belarus dras in. Det handlar om två olika projekt som får indraget bistånd, ett stöd som uppgick till 25,5

Inlämnad: 2020-10-02 Svarsdatum: 2020-10-14 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:161 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:38 av Mats Nordberg (SD)

Fråga 2020/21:38 Svenskt bistånd till Islamic Relief av Mats Nordberg SD till Statsrådet Peter Eriksson MP I början av september avbröt den tyska hjälporganisationen Aktion Deutschland Hilft, med Tysklands utrikesminister som ordförande, samverkan med organisationen Islamic Relief. Uteslutningen kopplas till att organisationen

Inlämnad: 2020-09-10 Svarsdatum: 2020-09-16 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:38 av Mats Nordberg (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:28 av Robert Hannah (L)

Fråga 2020/21:28 Bistånd till organisationer som sprider hat av Robert Hannah L till Statsrådet Peter Eriksson MP Svenskt bistånd har länge medverkat till främjande i världen och finansierats genom svenska skatteintäkter. Myndigheten, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Sidahanterar ungefär 50 miljarder

Inlämnad: 2020-09-10 Svarsdatum: 2020-09-16 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:28 av Robert Hannah (L) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:17 av Magdalena Schröder (M)

Fråga 2020/21:17 Biståndssamarbete med Islamic Relief av Magdalena Schröder M till Statsrådet Peter Eriksson MP Det har framkommit uppgifter om att biståndsorganisationen Islamic Relief har kopplingar till Muslimska brödraskapet. Uppgifterna som framkommit måste tas på största allvar. Det ska inte råda några som helst

Inlämnad: 2020-09-09 Svarsdatum: 2020-09-16 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:17 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:2 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2020/21:2 Kommande Syrienstrategi av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Ann Linde S I december 2015 antog regeringen en regional svensk Syrienstrategi som skulle gälla i fyra år med start från 2016. Enligt regeringen skulle syftet med verksamheten inom ramen för strategin vara att bidra till att stärka den så

Inlämnad: 2020-09-08 Svarsdatum: 2020-09-16 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:2 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2019/20:451 av Joar Forssell (L)

Interpellation 2019/20:451 Bistånd till stater som inte respekterar mänskliga rättigheter av Joar Forssell L till Statsrådet Peter Eriksson MP Efter det riggade presidentvalet i Belarus har tusentals fredliga demonstranter gått man ur huse för att kräva rättvisa och att de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna

Inlämnad: 2020-08-20 Svarsdatum: 2020-09-22 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2019/20:451 av Joar Forssell (L) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bistånd till stater som inte respekterar mänskliga rättigheter

Interpellation 2019/20:434 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2019/20:434 Bistånd till den palestinska myndigheten av Mikael Oscarsson KD till Statsrådet Peter Eriksson MP Flera länder har på senare tid fryst eller minskat biståndet till den palestinska myndigheten på grund av uppgifter om korruption och om att medel går till att avlöna terrorister. Sverige verkar

Inlämnad: 2020-07-03 Svarsdatum: 2020-09-03 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2019/20:434 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bistånd till den palestinska myndigheten

Interpellation 2019/20:378 av Ludvig Aspling (SD)

Interpellation 2019/20:378 Sveriges och EU:s bistånd till Iran av Ludvig Aspling SD till Statsrådet Peter Eriksson MP Den 23 augusti 2018 antog EU-kommissionen den första delen av ett treårigt stödprogram till Iran. Syftet med programmet är att stödja projekt som främjar ekonomisk och social hållbarhet, inklusive stöd

Inlämnad: 2020-03-06 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2019/20:378 av Ludvig Aspling (SD) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2019/20:338 av Lars Adaktusson (KD)

Interpellation 2019/20:338 Villkorat bistånd till fler länder av Lars Adaktusson KD till Statsrådet Peter Eriksson MP De försämrade förutsättningarna för demokrati och mänskliga rättigheter i Tanzania gör att regeringen minskar Sveriges bistånd till landet med en fjärdedel, från 800 miljoner kronor till 600 miljoner kronor

Inlämnad: 2020-02-13 Svarsdatum: 2020-03-10 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2019/20:338 av Lars Adaktusson (KD) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Villkorat bistånd till fler länder

Interpellation 2019/20:319 av Ludvig Aspling (SD)

Interpellation 2019/20:319 Demokratioffensiven av Ludvig Aspling SD till Statsrådet Peter Eriksson MP Demokratibiståndet visar magra resultat. Om syftet med januaripartiernas demokratioffensiv varit en omstart, en analys av tidigare misslyckanden och nya metoder hade vi stått bakom den. Tyvärr ser det ut att handla om

Inlämnad: 2020-02-07 Svarsdatum: 2020-02-20 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2019/20:319 av Ludvig Aspling (SD) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Demokratioffensiven

Interpellation 2019/20:300 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2019/20:300 Bistånd som styrmedel för stärkt återvändande av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Peter Eriksson MP Moderaterna anser att svenskt bistånd ska verka i svenska intressen. I det ligger att upprätthålla den reglerade invandringen, och att en person som har fått ett utvisningsbeslut också

Inlämnad: 2020-01-31 Svarsdatum: 2020-02-20 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2019/20:300 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bistånd som styrmedel för stärkt återvändande

Interpellation 2019/20:297 av Yasmine Posio (V)

Interpellation 2019/20:297 En biståndspolitik för jämlikhet av Yasmine Posio V till Statsrådet Peter Eriksson MP Dagens värld är präglad av djupa orättvisor. Klyftorna är stora mellan fattiga och rika länder, mellan fattiga och rika människor, mellan kvinnor och män. Den nya rapporten Time to Care från hjälporganisationen

Inlämnad: 2020-01-31 Svarsdatum: 2020-03-10 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2019/20:297 av Yasmine Posio (V) (pdf, 106 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En biståndspolitik för jämlikhet