Dokument & lagar (7 träffar)

Interpellation 2007/08:407 av Moberg, Carina (s)

den 18 februari Interpellation 2007/08:407 Bostadsbyggandet av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd Den 15 februari presenterade Statistiska centralbyrån, SCB, statistiken för antalet påbörjade bostäder under 2007. Den visar på en mycket kraftig nedgång av antalet påbörjade nybyggnationer av bostäder.

Inlämnad: 2008-02-18 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bostadsbyggandet

Interpellation 2007/08:380 av Bernhardsson, Bo (s)

den 7 februari Interpellation 2007/08:380 Storbanker och fondsparande av Bo Bernhardsson s till statsrådet Mats Odell kd Återkommande rapporter berättar hur storbankerna tjänar mångmiljardbelopp på fondsparandet. Avgifterna är orimligt höga samtidigt som avkastningen på sparandet är dålig. Enligt en undersökning

Inlämnad: 2008-02-07 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Storbanker och fondsparande

Skriftlig fråga 2007/08:430 av Sandberg, Gunnar (s)

den 7 december Fråga 2007/08:430 Ökat bostadsbyggande av Gunnar Sandberg s till statsrådet Mats Odell kd Sverige bygger minst antal bostäder i förhållande till sin befolkning. Statliga subventioner gav effekt, vilket syns i statistiken. Utan subventioner hade skillnaden mot de nordiska länderna varit än större.

Inlämnad: 2007-12-07 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2007/08:64 av Frid, Egon (v)

den 19 oktober Interpellation 2007/08:64 Minskat bostadsbyggande av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Regeringen har i sin budgetproposition för år 2008 avskaffat de statliga stöden till bostadsbyggandet och i princip avvecklat hela politikområdet. Jag är djupt bekymrad över att regeringens brist på bostadspolitik

Inlämnad: 2007-10-19 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Minskat bostadsbyggande

Interpellation 2007/08:46 av Larsson, Hillevi (s)

den 16 oktober Interpellation 2007/08:46 Låginkomsttagares ställning på bostadsmarknaden av Hillevi Larsson s till statsrådet Mats Odell kd Regeringens löften om ändringar när det gäller fastighetsskatt och förmögenhetsskatt har varit prisdrivande och trenden kommer att fortsätta under hösten. Bostadsrättspriserna

Inlämnad: 2007-10-16 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Låginkomsttagares ställning på bostadsmarknaden

Interpellation 2007/08:38 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 5 oktober Interpellation 2007/08:38 Kostnader för förvaltning av fonder av Sven-Erik Österberg s till statsrådet Mats Odell kd Under flera år har det ifrågasatts om kostnaderna för förvaltning av fonder står i rimlig proportion till nyttan. Jag har noterat att kostnaderna nu har ökat ytterligare. Med anledning

Inlämnad: 2007-10-05 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kostnader för förvaltning av fonder

Interpellation 2007/08:37 av Hultqvist, Peter (s)

den 5 oktober Interpellation 2007/08:37 Konsekvenser av Carnegieskandalen av Peter Hultqvist s till statsrådet Mats Odell kd Finansinspektionens kritik mot Carnegie har fått stora konsekvenser. Det har lett till att förra Carnegiechefen Karin Forseke avgått som ordförande i Rådet för försäljning av aktier i bolag

Inlämnad: 2007-10-05 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Konsekvenser av Carnegieskandalen